Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Personeli Aile Bakanlığına Bağlı Kamu İşçisi Olmak İstiyor

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Personeli Aile Bakanlığına Bağlı Kamu İşçisi Olmak İstiyor
Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları personeli Memur gibi işe alınıyor, memur gibi görev yapıyor , kamu kaynağını kullanıp dağıtıyor ancak işçi statüsünde çalışıyor. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfının 10 bin çalışan personeli Aile Bakanlığına bağlı Kamu İşçisi olmak istiyor.

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları personeli Memur gibi işe alınıyor, memur gibi görev yapıyor , kamu kaynağını kullanıp dağıtıyor ancak işçi statüsünde çalışıyor. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfının  10 bin çalışan personeli Aile Bakanlığına bağlı Kamu İşçisi olmak istiyor.

Türkiye'de faaliyet gösteren 1000 Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfının  10 bin çalışan personelleriyiz. Bizler işe alınırken, devlet memurlarında aranan genel şartlar yanında, görevin niteliğine göre; 4 yıllık yükseköğrenim, kamu personeli seçme sınavı puanı, yabancı dil ve bilgisayar bilgisi gibi şartlara tabi tutuluyoruz. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları personeli Memur gibi işe alınıyor, memur gibi görev yapıyor , kamu kaynağını kullanıp dağıtıyor ancak işçi statüsünde çalışıyor. Sayın Vekilim bizler Aile Bakanlığına bağlı Kamu İşçisi olmak istiyoruz.

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarında asli görevler için vakıf müdürü, sosyal yardım ve inceleme görevlisi, muhasebeci, büro görevlisi, yardımcı hizmetli unvanları ile çalışanlar bulunuyor. Vakıf personeli belirsiz süreli iş sözleşmesiyle çalıştırılıyor. Vakıf çalışanları imzaladıkları sözleşme neticesinde de 4857 Sayılı İş Kanununa tabi olarak çalışıyor. Sosyal güvenlik açısından da SSK’lı olarak işçi statüsündeler. Memur gibi iş güvenceleri, memurların yararlandığı sosyal ve mali haklar ve tayin hakları bulunmuyor. Başka ilde çalışan biriyle evlenmeleri halinde, memur gibi eş durumundan tayin şansları yok. Ancak çalıştıkları vakıf ile gidecekleri vakıf arasında ikili görüşmelerle vakıflara transfer olabiliyorlar ve Personel aynı birikimle başka bir ilde aynı işi yaparken tecrübesi hiçe sayılıp sıfırdan işe alınmış gibi kabul ediliyor. Bu durumda da kıdem tazminatımız iptal oluyor.

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları kamuoyunda fak-fuk fonu (fakir fukara fonu) adıyla bilinen sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı teşvik fonunda toplanan kaynağı, ihtiyaç sahibi vatandaşlara nakdi ve ayni olarak dağıtmak üzere çalışıyor. Vakıflar; illerde vali, ilçelerde kaymakamların başkanlığında faaliyet gösteriyor.

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları; 3294 sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanunu hükümlerine istinaden Kanunun amacına uygun faaliyet ve çalışmalar yapmak ve ihtiyaç sahibi vatandaşlara nakdî ve aynî yardımda bulunmak üzere her il ve ilçede 1986/11 sayılı Başbakanlık Genelgesi ekinde yer verilen resmi senet ile Türk Medeni Kanunu hükümlerine göre kurulmuşlardır. 5737 sayılı Vakıflar Kanunu’nun 3 üncü maddesinde Türk Medeni Kanunu’na göre kurulan Vakıflar “Yeni Vakıf” olarak adlandırılmıştır. Mezkûr Kanun’un 4 üncü maddesinde Vakıfların özel hukuk tüzel kişiliğine sahip oldukları açıkça hükme bağlanmış olup yetkili karar organı Mütevelli Heyetidir.

Bu açıdan bakıldığında SYDV’lerin ve biz çalışanlarının,  kaynağını devletten almayan, bizim gibi devlet işi yapmayan hususi vakıflardan bir farkımız kalmıyor, yaptığımız iş kamu işi olmasına rağmen kamu kurumu sayılmıyoruz; halbuki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları her kademedeki çalışanıyla ihtiyaç sahiplerine asli görevleri kapsamında; para, gıda, kömür, barınma(Ev yapım-ev onarım), eğitim yardımları sağlıyor. Vakıflar bu gibi asli görevleri yanında, mevzuat değiştikçe devletin yüklendiği sosyal sorumluluklarla ilgili faaliyetleri de yürütüyor. 2022 sayılı yasa kapsamında gerçekleşen faaliyetler şöyle sıralanıyor:

- 65 yaş aylığı

- Engelli aylığı

- Engelli yakını aylığı

- Evde bakım aylığı bağlanması işlemleri

-Öksüz, yetim ve asker çocuğu yardım programı

-Muhtaç asker ailelerine yönelik düzenli nakit yardım programı

-Eşi vefat etmiş kadınlara yönelik düzenli nakit yardım programı

-İşe başlama işe yönlendirme yardımı

- Genel Sağlık Sigortası uygulamasında gelir tespiti işlemleri

- Eğitim, yaş ve sağlık durumuna göre yapılan şartlı gebelik, sağlık ve eğitim yardımları. Vakıfların ayrıca, terörle mücadele ve doğal afet gibi özellikli durumlarda da yardım yapma görevi bulunuyor. Ek olarak da mülki amirlerimiz olan Sayın Valilerimiz ve Kaymakamlarımızın vermiş oldukları ekstra görevleri de hiç üşenmeden gücenmeden elimizden geldiğince güzümüzün yettiğince yapmaya çalışıyoruz ve yapıyoruz.

Bu açıdan bakıldığı zaman yaptığımız işlere bakarsak kamu kurumu olduğumuz aşikardır, fakat bizi kamu kurumu saymayıp bize yön veren bizim yapacağımız işlerin nasıl olması gerektiğini gösteren, yaptığımız işlerde logosu olan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı bizleri kendi çalışanı saymayarak kamu kurumu olduğumuzu görmezden gelmektedir. Sorunun kaynağı da biz çalışanlar için budur aslında. Biz çalışanlar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarında yukarıda belirtmiş olduğumuz işleri kamu kaynağı kullanarak yaptığımızdan dolayı kurumumuza kamu tüzel kişiliği statüsünün getirilmesini istiyoruz. Bunun için bizimle ilgili kanun değişikliğinin olması gerektiğini biliyoruz ve  isteğimiz Taşeron işçilere bile kadro verilen bu süreçte, asıl kamu işi yapan kurumumuzun kamu tüzel kişiliği sayılması (Biz Çalışanların Aile Bakanlığına Bağlanması) ve kamu işçisi kadrosunun verilmesini talep ediyoruz.

İlginize Arz ederiz. 

YENİ FACEBOOK SAYFAMIZI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ

TWİTTER'DAN TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ

HABERE YORUM KAT
UYARI: Yorum yazarak topluluk şartlarımızı kabul etmiş bulunuyor ve tüm sorumluluğu üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan kamubiz.com İnternet Sitesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.