Şube Müdürlerinin Tazminat Oranları ve Ek Göstergeleri Nasıl?

Şube Müdürlerinin Tazminat Oranları ve Ek Göstergeleri Nasıl?
Kamu kurum ve kuruluşlarında Şube Müdürü/Müdür unvanlı kadrolarda görev yapan Devlet memurları arasında, aylık/kadro dereceleri aynı olsa bile ek gösterge ve/veya tazminat oranları arasında farklılık olabilmektedir.

Genel İdare Hizmetleri Sınıfı kapsamında Şube Müdürü/Müdür kadrolarında görev yapanların ek gösterge ve/veya tazminat oranlarının aynı olmaması, aynı dereceli kadroda ve aynı hizmet yılında olan Şube Müdürü/Müdür unvanlı personelin aylık maaşlarının da farklı olması sonucunu doğurmaktadır.

Müdür/Şube Müdürü ek göstergesi

Meslekleriyle ilgili hizmet sınıflarında (TH, SH, MİAH, DH, EÖH, EH veya AH) çeşitli kadrolarda görev yaparken, kendi kurumlarında veya başka kurumlarda GİH Sınıfı kapsamındaki ilk dört dereceli Şube Müdürü/Müdür kadrolarına atananlar hakkında, atandıkları kadro derecesi için belirlenen ek göstergeden düşük olmamak kaydıyla, kazanılmış hak aylıkları itibariyle meslekleriyle ilgili kadrolarda alabilecekleri ek göstergeler uygulanmaktedır.

Bu durum, 1 inci derece Şube Müdürü/Müdür kadrosunda 2200 ek göstergeden yararlanması gereken personelden bazıları hakkında 2200 ek gösterge yerine 3000 veya 3600 ek gösterge uygulanmasını mümkün kılabilmektedir.

Müdür/Şube Müdürü tazminat oranı

Şube Müdürü/Müdür unvanlı kadrolarda görev yapan Devlet memurlarının aylık maaşlarının hesabında esas alınan özel hizmet tazminatı oranları, ilgililerin bazı eğitimlerle kazanmış oldukları unvanlardan dolayı farklı belirlenmiştir. Bu durum, 1 inci derece Şube Müdürü/Müdür kadrosunda %135 oranında özel hizmet tazminatından yararlanması gereken personelden bazıları hakkında %135 oranı yerine %145 veya %155 gibi özel hizmet tazminatı oranlarının uygulanmasını mümkün kılabilmektedir.

Öte yandan, özel hizmet tazminatı yerine adalet hizmetleri tazminatından yararlanan Şube Müdürü/Müdür unvanlı personel hakkında 1 inci derecede %175 oranında adalet hizmetleri tazminatı uygulanmaktadır. Adalet Hizmetleri Tazminatı; Yüksek mahkemeler, Yüksek Seçim Kurulu, Sayıştay, il ve ilçe seçim kurulları, adli, idari ve askeri yargı kuruluşları, ceza infaz kurumları ve icra müdürlüklerinde görev yapanlara ödenmektedir.

Eğitim ve kariyerleri ile görev aldıkları kurumlara göre, Şube Müdürü/Müdür ek göstergesi ve tazminat oranı

Genel İdare Hizmetleri Sınıfı kapsamında 1 inci derece Şube Müdürü kadrosunda görev yapanlar hakkında, yararlandıkları tazminatın türüne göre uygulanan tazminat oranları ile eğitim durumları ve kariyerleri itibariyle uygulanan ek göstergelerin ne kadar olacağı aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Eğitim Durumları ve Kariyerlerine Göre Şube Müdürleri / Müdürler

Ek Göstergeleri

Tazminat Oranları

Özel Hizmet Tazminatı alanlar için

Adalet Hizmetleri Tazminatı alanlar için

Mühendis, Mimar, Şehir Plancısı, Bölge Plancısı, Uzman Tabip

3600

%155

%175

Jeolog, Hidrojeolog, Hidrolog, Jeofizikçi, Fizikçi, Matematikçi, Kimyager(TH), İstatistikçi, Jeomorfolog, Teknik Öğretmen

3000

%145

%175

Veteriner Hekim, Tabip, Diş Tabibi, Eczacı, Tıpta Uzmanlık Tüzüğünde belirtilen dallarda bu Tüzüğe göre uzmanlık belgesi alanlar ile aynı dallarda doktora yapmış olanlar

3600

%145

%175

Arkeolog

2200

%145

%175

Vaiz, Avukat, Öğretmen, Hemşire (mesleki lisans), Polis (yükseköğrenimli), Ekonomist, Yöneylemci, Ekonometrici, diğer sağlık bilimleri lisansiyerleri

3000

%135

%175

Diğerleri (ek göstergesi 2200 olan)

2200

%135

%175

memurunyeri

KAMUBİZ.COM TIKLA TAKİP ET

HABERE YORUM KAT
UYARI: Yorum yazarak topluluk şartlarımızı kabul etmiş bulunuyor ve tüm sorumluluğu üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan kamubiz.com İnternet Sitesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.