SYDV Çalışanlarını İlgilendiren Toplu İş Sözleşmesi Kararı İmzalandı

SYDV Çalışanlarını İlgilendiren Toplu İş Sözleşmesi Kararı İmzalandı
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü’ne bağlı il ve ilçe sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarında çalışan personeli ilgilendiren Toplu İş Sözleşmesi imzalanarak karara bağlandı!

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü’ne bağlı îl ve ilçe sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarına ilişkin olarak Türk Ağır Sanayii ve Hizmet Sektörü Kamu İşverenleri Sendikası (TÜHİS) ile Türkiye Kooperatif Ticaret Eğitim ve Büro İşçileri Sendikası (KOOP-İŞ) arasında akdedilen işletme toplu iş sözleşmesi

TARAFLAR
Bu işletme Toplu İş Sözleşmesinin tarafları, II ve İlçe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları ile ilgili olmak üzere T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı (Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü) adına TÜHİS-Türk Ağır Sanayii ve Hizmet Sektörü Kamu İşverenleri Sendikası ile Türkiye Kooperatif, Ticaret, Eğitim ve Büro İşçileri (Koop-İş) Sendikasıdır.

SÖZLEŞMENİN AMACI:
Bu toplu iş sözleşmesinin amacı, iş sözleşmesinin yapılması, muhtevası, yürütümü ve sona ermesi ile ilgili hususları düzenlemek, işyerinde düzenli ve verimli çalışmayı sağlamak, üretimi artırmak, tarafların hak ve menfaatlerini dengelemek, karşılıklı iyi niyet ve güvenle iş barışını sağlamak, taraflar arasında doğabilecek ihtilafları uzlaştırıcı yollarla çözümlemektir.

SÖZLEŞMENİN KAPSAMI VE YARARLANMA:

KAPSAM:Yer olarak; 3294 sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanununa göre kurulmuş/kurulacak olan tüm Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları ile bu vakıflara bağlı Ticaret, Büro, Eğitim ve Güzel Sanatlar (10 no’lu) işkolunda faaliyet gösteren işyerleri, bağlı yerleri ve eklentileri bu sözleşmenin kapsamındadır.Şahıs Olarak; “a” bendinde sayılan işyerlerinde çalışan işçileri kapsar.

YARARLANMA:Bu toplu iş sözleşmesinden sendika üyesi işçiler yararlanırlar. Toplu iş sözleşmesinin imzalanması tarihinde sendikaya üye olanlar yürürlük tarihinden; imza tarihinden sonra üye olanlar ise üyeliklerinin sendika tarafından işverene bildirildiği tarihten itibaren yararlanırlar.Sendikaya üye olmayanların işbu toplu iş sözleşmesinden yararlanmaları hakkında kanun hükümleri uygulanır. Toplu iş sözleşmesinin imza tarihi ile yürürlük tarihi arasında iş sözleşmesi sona eren üyeler de, iş sözleşmelerinin sona erdiği tarihe kadar toplu iş sözleşmesinden yararlanır.

SÖZLEŞMENİN HÜKMÜ:İş sözleşmelerinin toplu iş sözleşmesine aykırı hükümlerinin yerini toplu iş sözleşmesindeki hükümler alır. Toplu iş sözleşmesinde iş sözleşmelerine aykırı hükümlerin bulunması hâlinde ise iş sözleşmesinin işçi yararına olan hükümleri geçerlidir.Sona eren toplu iş sözleşmesinin iş sözleşmesine ilişkin hükümleri yenisi yürürlüğe girinceye kadar iş sözleşmesi hükmü olarak devam eder.Toplu iş sözleşmesinde aksi belirtilmedikçe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları Personelinin Norm Kadro Standartları, İş Tanımlan, Nitelikleri, Özlük Haklan ve Çalışma Şartlarına İlişkin Esaslar ile iş sözleşmeleri toplu iş sözleşmesine aykırı olamazdı/

SENDİKA AİDATLARI:Vakıf, sendikanın yazılı isteği ve aidat kesilecek üyelerin listesini vermesi üzerine, yasal üyelik ve dayanışma aidatlarını işçilere yapacağı ücret ödemesinden kesip, Sendikanın göstereceği Banka hesabına en geç 15 gün içinde yatırır.Vakıf, aidat kesilen üyelerin listesini e-posta yolu ile her ay düzenli olarak [email protected] adresine gönderir.

Sözleşmenin tam metni için tıklayınız

FACEBOOK SAYFAMIZI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ

TWİTTER'DAN TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ

HABERE YORUM KAT
UYARI: Yorum yazarak topluluk şartlarımızı kabul etmiş bulunuyor ve tüm sorumluluğu üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan kamubiz.com İnternet Sitesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
1 Yorum