Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınav Duyurusu Yayımlandı (2017 Yılı)

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınav Duyurusu Yayımlandı (2017 Yılı)
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 2017 yılı için Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınav Duyurusunu yayımladı.

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 2017 yılı için Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınav Duyurusunu yayımladı.

2017 YILI GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞKLİĞİ SINAVI DUYURUSU

  

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde, Genel Müdürlüğümüz merkez ve taşra teşkilatında görev yapan personele, Ek:1 listede yazılı kadrolara atama yapılmak üzere, Ankara ilinde, 11 Kasım 2017 Cumartesi günü saat: 10:30’da görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavı yapılacaktır. Sınav başvuru şartları Ek:2 listede, sınav konuları ise Ek:3 listede gösterilmiştir.

Ek-1 listede belirtilen unvanlar için anılan Yönetmelikte belirtilen şartları taşıyan isteklilerin başvurularını, TAKBİS ağı (intranet) altyapısı bulunan birimlerde, Personel Bilgi Sistemi (PBS) (https://personel.tkgm.gov.tr) üzerinden elektronik ortamda 26/09/2017 günü saat 17:00'a kadar yapmaları gerekmektedir.

Yurt dışında geçici görevli veya askerlik nedeniyle ücretsiz izinde olan personelin yazılı başvuruları aynı tarihte mesai bitimine kadar Genel Müdürlüğümüzde olacak şekilde gönderilmiş olması kaydıyla işleme alınacak, postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır. Bunun dışında elden veya posta yoluyla yapılan başvurular işleme konulmayacaktır. Başvurular PBS (https://personel.tkgm.gov.tr) üzerinden elektronik olarak alınacağından, diğer personel Personel Bilgi Sisteminden yaptığı başvuru haricinde başvuru formlarını ayrıca posta yoluyla veya EBYS üzerinden Genel Müdürlüğümüze kesinlikle göndermeyecektir.

Anılan Yönetmelik hükümleri çerçevesinde, ilan edilen kadrolar için belirlenen başvuru tarihinin son günü itibarıyla aranan nitelikleri taşıyan personelin, görevde yükselme ve unvan değişikliği yapacakları kadrolara atanabilmeleri için yazılı ve sözlü sınavda başarılı olmaları gerekmektedir. Sınav Kurulu ve sözlü sınav komisyonları tarafından yapılacak değerlendirme sonuçlarına göre en yüksek puandan başlamak üzere ilan edilen kadro sayıları kadar asil ve en fazla asil sayısı kadar yedek başarı listesi hazırlanarak ilan edilecek olup, ilan edilen toplam boş kadro sayısı kadar atama yapılacaktır.

Arşiv memuru, kontrol mühendisi ve tekniker kadrolarına atanmaya hak kazanan personelin ataması halen kadrosunun bulunduğu birime yapılacak olup, diğer unvanlar için atama yapılacak birimler, atama öncesinde birimlerin ihtiyaç önceliği dikkate alınarak belirlenecektir.

Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği sınavı duyurusu üzerine, durumları aranılan şartlara uyan personelin (aylıksız izinde bulunanlar ile ilgili mevzuatı uyarınca verilen izinleri kullanmakta olanlar dahil) duyuruda belirtilen kadrolardan sadece birine ilişkin başvuruları dikkate alınacaktır.

Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği sınavının yapılması esnasında gerekli önlemlerin alınarak engellilik durumlarına uygun sınav salonlarının belirlenmesi için varsa bu konudaki talebin başvuru esnasında Personel Bilgi Sistemine tam ve doğru olarak aktarılması gerekmektedir.

Sınav ücreti 160 TL olarak belirlenmiş olup, Genel Müdürlüğümüz web sayfasında sınava katılma şartlarını taşıdığı ilan edilen adaylar tarafından, ASYM web sayfası (aday.ankara.edu.tr) üzerinden 16-23 Ekim 2017 tarihleri arasında sınav kaydı yaptırılmak suretiyle online olarak yaptırılacaktır. Adaylar sınava giriş belgelerini 3 Kasım 2017 tarihinden itibaren ASYM web sayfası (aday.ankara.edu.tr) üzerinden alabileceklerdir.

Adaylar sınava gelirken ASYM tarafından verilen sınav giriş belgeleri ve özel kimlik belgelerinden herhangi birini (TC Kimlik No yazılı güncel fotoğraflı nüfus cüzdanı veya süresi geçerli pasaport) yanlarında bulunduracaklardır. Sınav giriş belgesi yanında, TC Kimlik No yazılı güncel fotoğraflı nüfus cüzdanı veya süresi geçerli pasaportundan herhangi biri yanında olmayan veya adayın tanınmasını zorlaştıracak kadar deforme olmuş veya resmi kimlik özelliklerinden yoksun kimlik belgesine sahip (soğuk damga olmaması, mühür olmaması vb.) adaylar ve sınav başlama saatini izleyen ilk 15 dakikadan sonra gelen hiçbir aday sınava alınmayacaktır.

Görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavına başvuranlardan, durumları aranılan şartlara uyan personelin listesi, sınav ücretlerinin yatırılması, sınava giriş belgelerinin alınması, sınav uygulaması, itirazlar ve itirazların değerlendirilmesine dair diğer hususlar Genel Müdürlük resmi internet sitesinde (www.tkgm.gov.tr) ilan edilecektir.

Yukarıda belirtilen hususlar ile birlikte sınava ilişkin, Genel Müdürlüğümüz resmi internet sitesi (www.tkgm.gov.tr) ve Ankara Üniversitesi Sınav Yönetim Merkezi (asym.ankara.edu.tr) internet adresindeki bilgilendirme duyurularını takip etmeleri gerekmektedir.

İlanen duyurulur.

Konu ile ilgili Genel Müdürlük yazısı için tıklayınız.

Ekler:

Ek-1 Atama yapılacak unvan ve kadrolar (1 sayfa)

Ek-2 Başvuru şartları (4 sayfa)

Ek-3 Unvanlar için belirlenen sınav konuları (7 sayfa)

Ek Boyut
PDF icon EK_1_SİNAV_GRUPLARİ_VE_KADRO_DAGİLİMİ.PDF 225.2 KB
PDF icon EK_2_BASVURU_SARTLARİ.PDF 346.06 KB
PDF icon EK_3_SİNAV_KONULARİ.PDF 372.68 KB
PDF icon SİNAV_DUYURUSU.PDF 161.79 KB

YENİ FACEBOOK SAYFAMIZI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ

TWİTTER'DAN TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ

HABERE YORUM KAT
UYARI: Yorum yazarak topluluk şartlarımızı kabul etmiş bulunuyor ve tüm sorumluluğu üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan kamubiz.com İnternet Sitesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.