Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik (15 Kasım 2019)

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik (15 Kasım 2019)
2019 yılında Tapu personeline görevde yükselme ve unvan değişikli sınavı mı yapılacak? Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü)’nce, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde yapılan değişiklik 15 Kasım 2019 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü)’ndan:

TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 26/3/2014 tarihli ve 28953 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “25/11/2010 tarihli ve 6083 sayılı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 9 uncu maddesinin birinci fıkrası,” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (k) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) Alt görev: 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 509 uncu maddesinde yer alan hiyerarşik kademeler çerçevesinde daha alt hiyerarşi içindeki görevleri,”

“k) Üst görev: 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 509 uncu maddesinde yer alan hiyerarşik kademeler çerçevesinde daha üst hiyerarşi içindeki görevleri,”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin (2) numaralı alt bendinde yer alan “Tapu sicil müdür yardımcısı” ibaresinden sonra gelmek üzere “, kadastro müdür yardımcısı” ibaresi eklenmiş, ikinci fıkrasının (a) bendinde yer alan “pilot,” ibaresi yürürlükten kaldırılmış, aynı bentte yer alan “restoratör,” ibaresinden sonra gelmek üzere “mütercim,” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki bent eklenmiş, diğer bentler buna göre teselsül ettirilmiş ve mevcut (d) bendinin (2) numaralı alt bendi, mevcut (e) bendinin (3) numaralı alt bendi ve mevcut (i) bendinin (3) numaralı alt bendinde yer alan “restoratör,” ibaresinden sonra gelmek üzere “mütercim,” ibaresi eklenmiş, mevcut (g) bendinin (1) numaralı alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“d) Kadastro müdür yardımcısı kadrosuna atanabilmek için;

1) En az sekiz yıl hizmeti bulunmak,

2) Bu Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin (1) numaralı alt bendinde yazılı bölümlerden mezun olmak suretiyle atandığı mühendis, (d) bendinin (1) numaralı alt bendinde yazılı bölümlerden mezun olmak suretiyle atandığı tekniker kadroları ile kadastro teknisyeni, kadastro üyesi veya kontrol memuru unvanlarında bulunmak,

3) Bu bendin (2) numaralı alt bendinde yazılı unvanlarda kadastro müdürlüklerinde en az üç yıl hizmeti bulunmak,

4) En az dört yıllık yükseköğrenim mezunu olmak,”

“1) Genel Müdürlük tarafından düzenlenen bilgisayar kursunda başarılı olmak veya Milli Eğitim Bakanlığınca onaylanmış bilgisayar kullanım belgesine sahip olmak ya da bitirdiği okulun ders müfredatında bilgisayarla ilgili ders aldığını belgelemek,”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (ğ) bendi yürürlükten kaldırılmış, aynı fıkranın sonuna aşağıdaki bent eklenmiştir.

“j) Mütercim kadrosuna atanabilmek için;

1) Fakülte veya dört yıllık yüksekokulların filoloji, mütercimlik, tercümanlık bölümünden mezun olmak ya da fakülte veya dört yıllık yüksekokullardan mezun olup, Genel Müdürlük tarafından tespit edilerek sınav ilanında belirtilecek yabancı dillerden en az birinden, son başvuru tarihi itibarıyla ilanda belirtilecek geçerlilik süresi dolmamış, YDS'den en az (B) seviyesinde dil belgesi veya dil yeterliliği bakımından ÖSYM Başkanlığınca buna denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan belgeye sahip olmak,”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “, Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü Genel Müdürlüğüne” ibaresi yürürlükten kaldırılmış, beşinci fıkrasındaki “beş” ibaresi “üç” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “Personel” ibareleri “Yönetim” olarak, “İnsan Kaynakları” ibaresi “Personel” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “İnsan Kaynakları” ibaresi “Personel” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “İnsan Kaynakları” ibaresi “Personel” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin birinci ve beşinci fıkrasında yer alan “İnsan Kaynakları” ibareleri “Personel” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 11 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 12 – Bu Yönetmelik hükümlerini Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün bağlı bulunduğu Bakan yürütür.

FACEBOOK SAYFAMIZI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ

TWİTTER'DAN TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ

HABERE YORUM KAT
UYARI: Yorum yazarak topluluk şartlarımızı kabul etmiş bulunuyor ve tüm sorumluluğu üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan kamubiz.com İnternet Sitesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.