Tarım ve Orman Bakanlığı 2018 Unvan Değişikliği Sınavı, Sınav Uygulama Duyurusu

Tarım ve Orman Bakanlığı 2018 Unvan Değişikliği Sınavı, Sınav Uygulama Duyurusu
Tarım ve Orman Bakanlığı Unvan Değişikliği Sınavı için adaylar, sınav ücretini yatırdıktan sonra www.meb.gov.tr internet adresinden sınav e-başvuru yapacaklardır. Sınav 06 Ekim 2018 Cumartesi günü saat 10.00’da yapılacaktır.

SINAV UYGULAMA DUYURUSU

SINAVIN ADI

Tarım ve Orman Bakanlığı Unvan Değişikliği Sınavı

SINAV ÜCRETİ ve SINAV BAŞVURUSU

Sınava girecek adaylar sınav ücreti olarak 380 TL’yi (üçyüzseksen TL KDV dâhil),

10-21 Eylül 2018 (saat 23.59’a kadar) tarihleri arasında;

-MEB Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesinin T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Vakıflar Bankası ve Türkiye Halk Bankası şubelerinden herhangi birine, “Kurumsal Tahsilât Programı”,

-T.C. Ziraat bankası için; bankamatik, internet bankacılığı,

-Türkiye Halk Bankası için; bankamatik, internet bankacılığı,

-Türkiye Vakıflar Bankası için; bankamatik, internet bankacılığı,

-https://odeme.meb.gov.tr adresinden tüm bankaların kredi kartları

ile yatıracaklardır.

Tüm ödeme kanallarından yapılacak ödemelerde adayların katılacağı  “Tarım ve Orman  Unvan Değişikliği Sınavı” adıyla ücret yatırmaları gerekmektedir.

Tahsilat esnasında adaylardan talep edilen telefon numarasının adaya ait olması ve güncel telefon numarası bildirmesi zorunludur.

Aday, sınav ücreti yatırma işlemi için bankaya herhangi bir havale ücreti ve benzeri gider ödemeyecektir.

Adaylar, sınav ücretini yatırdıktan sonra www.meb.gov.tr internet adresinden sınav e-başvuru yapacaklardır. e-Başvuru yapmayan adaylar ücretlerini yatırmış olsalar dahi sınava alınmayacaklardır.

SINAV YERİ

 • ANKARA

SINAV TARİHİ, GÜNÜ VE SAATİ

 • 06 Ekim 2018 Cumartesi günü saat 10.00’da yapılacaktır.

SINAV GİRİŞ BELGESİ

 • Adaylara ait sınav giriş belgeleri 28 Eylül 2018 tarihinde www.meb.gov.tr internet

adresinden yayımlanacaktır.

UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAV KONULARI

ORTAK KONULAR

KONULAR

SORU SAYISI

10 Temmuz 2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı 1 Numaralı Kararnamesi"nin Tarım ve Orman  Bakanlığı  başlıklı  14. Bölüm

25

UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI GRUPLARDAKİ TEKNİK KONU BAŞLIKLARI

MEB Grup Kodu

MEB Grup Adı

DERS KONULARI

SORU SAYISI

1

Mühendis
(1 nci Grup)

• BAHÇE BİTKİLERİ
• BİTKİ KORUMA
• TAHILLAR

25

2

Mühendis
(2 nci Grup)

• ISLAH KONULARI
• SÜT SIĞIRCILIĞI
• SIĞIR BESİCİLİĞİ
• HAYVANCILIKTA MEKANİZASYON
• ANATOMİ
• FİZYOLOJİ

25

3

Mühendis
(3 ncü Grup)

• TARIMSAL SULAMA
• TARIMDA MAKİNALAŞMA
• TOPRAK BİLGİSİ

25

4

Mühendis
(4 ncü Grup)

• GIDA MADDELERİNİN BİLEŞİMİ
• GIDA TEKNOLOJİSİNDE TEMEL MUHAFAZA PROSESLERİ
• KONSERVE TEKNOLOJİSİ
• ŞEKER TEKNOLOJİSİ
• BİTKİSEL YAĞ TEKNOLOJİSİ
• HUBUBAT TEKNOLOJİSİ
• GIDALARDA KALİTE KONTROL

25

5

Mühendis
(Su Ürünleri)

• SU ÜRÜNLERİ İŞLEME TEKNOLOJİSİ
• İÇSU BALIKLARI

25

6

Mühendis
(Bilgisayar)

• İŞLETİM SİSTEMLERİ VE UYGULAMALARI
• JAVA PROGRAMLAMA DİLİ
• SQL PROGRAMLAMA DİLİ

25

7

Mühendis
(Elektrik, Elektrik-Elektronik, Elektronik-Haberleşme)

• OHM KANUNU – PARALEL DEVRE
• BOBİNLER VE KONDANSATÖRLER
• TRANSİSTÖRLER
• ALTERNATİF AKIM DEVRELERİ
• AC MOTORLARI
• GÜÇ TRANSFORMATÖRLERİNİN YAPISI
• SAYI TABANLARI VE DÖNÜŞÜMLERİ
• MANTIK KAPILARI

25

8

Mühendis
(Harita)

• OPTİK TEMELLER
• FOTOĞRAFİK TEMELLER
• KADASTRO
• DEVLET MALLARI

25

9

Mühendis
(İnşaat)

• BETONARME
• DÖŞEMELER
• TEMELLER
• AĞIRLIK MERKEZİ
• RİJİD CİSİMLERİN DENGESİ
• ÇUBUKLARDAKİ İÇ KUVVETLER
• KAFES SİSTEMLER

25

10

Mühendis
(Kimya)

• GAZLAR
• GAZ KARIŞIMLARININ BAZI
ÖZELLİKLERİ
• GAZLARIN KİNETİK TEORİSİ
• MOLEKÜLER ENERJİ
• TAŞINIM ÖZELLİKLERİ
• ANALITIK KIMYA

25

11

Mühendis
(Tütün Teknolojisi)

• TÜTÜN BİLGİLERİNE GİRİŞ
• TÜTÜN DEĞERLENDİRME VE
EKSPERTİZİ
• TÜTÜN MAMULLERİNDE KALİTE
KONTROL

25

12

Veteriner Hekim

• HAYVANCILIK
• HAYVANCILIK İŞLETMELERİ
• HAYVAN ISLAHI VE SELEKSİYON
• HAYVAN SAĞLIĞI
• BESLENMESİ

25

13

Mühendis
(Peyzaj)

• BİTKİ KORUMA
• BAHÇE BİTKİLERİ
• PEYZAJ MİMARLIĞI
• TOPRAK BİLGİSİ
• TARIMSAL SULAMA

25

14

Biyolog

• BİTKİ BİYOLOJİSİ
• HAYVAN BİYOLOJİSİ
• BİTKİ FİZYOLOJİSİ

25

15

Kimyager

• BOHR ATOM MODELİ
• MODERN ATOM KURAMI
• KUANTUM SAYILARI
• ATOMİK ORBİTALLER
• ELEMENTLER
• KİMYASAL BAĞLAR
• KİMYASAL REAKSİYONLAR
• ÇÖZELTİLER

25

16

Programcı

• BİLGİSAYAR DONANIMI
• İŞLETİM SİSTEMLERİ VE
UYGULAMALARI

25

17

Veteriner Sağlık Teknikeri

• HAYVAN FİZYOLOJİSİ
• HAYVANCILIK BİLGİSİ

25

18

Sağlık Teknikeri

• İNSAN VÜCUDU
• ANATOMİ
• İLKYARDIM
• SAĞLIK EĞİTİMİ
• SAĞLIK, ÇEVRE VE GÜVENLİK

25

19

Tekniker
(2 nci Grup)

• BESLENME İLKELERİ
• BESLENME YETERSİZLİĞİ VE
PROTEİN ENERJİ MALNUTRİSYONU
• OBESİTE

25

20

Tekniker
(3 ncü Grup)

• BİLİM NEDİR?
• BİTKİ ORGANOGRAFİSİ
• GENEL MEYVE ÖZELLİKLERİ VE
MEYVE TARIMI
• BİTKİ HASTALIK VE ZARARLILARI VE
MÜCADELE YÖNTEMLERİ

25

21

Tekniker
(4 ncü Grup)

• KÜMES HAYVANLARI
YETİŞTİRİCİLİĞİ

25

22

Tekniker
(5 nci Grup)

• SÜT HAYVANCILIĞI
• BESİCİLİK
• BESLEME
• YEM BİTKİLERİ

25

23

Tekniker
(6 ncı Grup)

• ARICILIK
• İPEK BÖCEKÇİLİĞİ

25

24

Tekniker
(Su Ürünleri)

• BALIK BİYOLOJİSİ
• BOTANİK

25

25

Tekniker
(8 nci Grup)

• GENEL KİMYA

25

26

Tekniker
(10 ncu Grup)

• PERÇİN
• KAYNAKLI BİRLEŞTİRME
• VİDA DİŞLERİ
• CIVATALAR
• SOMUNLAR
• KAMALAR - KAMLAR
• YAYLAR - ÇARKLAR
• KASNAKLAR - RONDELALAR

25

27

Tekniker
(13 ncü Grup)

• ELEKTRİK DEVRESİ VE ÇEŞİTLERİ
• ZAYIF AKIM TESİSATI UYGULAMA
DEVRELERİ
• AYDINLATMA, PRİZ VE GÜÇ TESİSATI
UYGULAMA DEVRELERİ
• ANALOG ELEKTRONİK DEVRE
ELEMANLARI

25

28

Tekniker
(16 ncı Grup)

• BİLGİSAYAR DONANIMI
• İŞLETİM SİSTEMLERİ VE
UYGULAMALARI

25

29

Veteriner Sağlık Teknisyeni

• ZOOTEKNİ
• HAYVAN ISLAHI VE SELEKSİYON

25

30

Teknisyen
(Ziraat)

• GIDA TEKNOLOJİSİ

25

31

Laborant

• GIDA TEKNOLOJİSİ

25

SINAV UYGULAMASI

GRUP ADI

SORU SAYISI

SINAV MERKEZİ

SINAV SAATİ VE SÜRESİ

SORU KİTAPÇIK TÜRÜ

CEVAP SEÇENEK SAYISI

Unvan Değişikliği Sınavı

(31 grup)

Her bir grup için

50 soru

25 genel- (ortak konular)

25 teknik

( hizmete esas)

Ankara

Saat 10. 00

60 dakika

A-B

4 (Dört)

-Adaylar sınava, fotoğraflı sınav giriş belgesi ve üzerinde T.C. kimlik numarası yer alan geçerli kimlik belgelerinden birisi (Nüfus cüzdanı/T.C. kimlik kartı, sürücü belgesi, geçerlik süresi devam eden pasaport) ile gireceklerdir. Fotoğraflı sınav giriş belgesi ve geçerli kimlik belgesi yanında olmayan adaylar sınava alınmayacaktır.

- Kullanımı doktor raporu ile belirlenen hasta veya engellilere ait cihazlar (işitme cihazı, insülin pompası, kan şekeri ölçüm cihazı ve benzeri) hariç sınava gelirken yanlarında; çanta, cep telefonu, saat, kablosuz iletişim sağlayan cihazlar ve kulaklık, kolye, küpe, bilezik, yüzük, broş ve benzeri eşyalar ile her türlü elektronik ve/veya mekanik cihazlarla, depolama kayıt ve veri aktarma cihazları, databank sözlük, hesap makinesi, kâğıt, kitap, defter, not defteri vb. dokümanlar, pergel, açıölçer, cetvel vb. araçlar,  ruhsatlı veya resmi amaçlı olsa bile silah ve silah yerine geçebilecek nesneleri bulunan adaylar sınav binasına alınmayacaktır.

 • Nüfus cüzdanlarını değiştirmek için Nüfus Müdürlüklerine başvuru yaparak, nüfus

cüzdanları Nüfus Müdürlüklerince alınan adaylar, Nüfus Müdürlüklerince kendilerine verilen fotoğraflı ve imzalı veya mühürlü geçici kimlik belgesi/ kimlik kartı talep belgesi ile sınava alınabilecektir.

 • Sınav soru ve cevap anahtarları 09 Ekim 2018 tarihinde www.meb.gov.tr ile www.icisleri.gov.tr internet adreslerinden yayımlanacaktır.
 • Sınav sonuç bilgileri 06 Kasım 2018 tarihinde www.meb.gov.tr ile www.tarim.gov.tr /www.tarimorman.gov.tr internet adreslerinden yayımlanacaktır.

ENGELLİ ADAYLAR SINAV UYGULAMASI

 • Sınav sırasında tedbir alınmasını gerektirecek herhangi bir özel duruma sahip olan aday/adaylar var ise Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından ÖDSGM’ye bildirilecektir.
 • Beyan edilen engel durumunun doğruluğundan başvuruyu yapan aday, raporun geçerliliğinden ise ilgili kurum sorumlu olacaktır.
 • Engelli adaylar, engelleri ile ilgili sürekli kullandıkları araç–gereç ve cihazları kendilerinin getirmesi kaydıyla sınavda kullanabilecektir.
 • Ayrıca Tip 1 diyabet (şeker hastası), astım, tansiyon ve epilepsi hastalıklarından

dolayı sürekli ilaç kullanan adaylar diğer adaylarla birlikte salonlara yerleştirilecektir. Adayın başvurusu ve sağlık raporu doğrultusunda, salonlarda görevli öğretmenler, Ankara İl Millî Eğitim Müdürlüğünce önceden bilgilendirilecektir.

 • Tip 1 diyabet (şeker hastası) hastalığı olan adayların yanlarında kutu meyve suyu

veya paket içindeki karbonhidrat içeren gıdaları bulundurmalarına ve ani hipoglisemi (şeker düşmesi) durumunda bunları tüketmelerine ve kan şekeri ölçüm cihazı ile kan şekerini ölçmelerine izin verilecektir. Ayrıca bu adayların hiperglisemi (şeker yükselmesi) durumunda oluşabilecek yoğun tuvalet ihtiyacının salon gözetmeninin eşliğinde giderilebilmesi için izin verilecektir.

SINAVIN DEĞERLENDİRİLMESİ

Unvan Değişikliği Sınavı değerlendirme grup numaraları aşağıdaki tabloda belirtildiği gibidir (Toplam 31 grup):

UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI

MEB Grup Kodu

MEB Grup Adı

1

Mühendis
(1 nci Grup)

2

Mühendis
(2 nci Grup)

3

Mühendis
(3 ncü Grup)

4

Mühendis
(4 ncü Grup)

5

Mühendis
(Su Ürünleri)

6

Mühendis
(Bilgisayar)

7

Mühendis
(Elektrik, Elektrik-Elektronik, Elektronik-Haberleşme)

8

Mühendis
(Harita)

9

Mühendis
(İnşaat)

10

Mühendis
(Kimya)

11

Mühendis
(Tütün Teknolojisi)

12

Veteriner Hekim

13

Mühendis
(Peyzaj)

14

Biyolog

15

Kimyager

16

Programcı

17

Veteriner Sağlık Teknikeri

18

Sağlık Teknikeri

19

Tekniker
(2 nci Grup)

20

Tekniker
(3 ncü Grup)

21

Tekniker
(4 ncü Grup)

22

Tekniker
(5 nci Grup)

23

Tekniker
(6 ncı Grup)

24

Tekniker
(Su Ürünleri)

25

Tekniker
(8 nci Grup)

26

Tekniker
(10 ncu Grup)

27

Tekniker
(13 ncü Grup)

28

Tekniker
(16 ncı Grup)

29

Veteriner Sağlık Teknisyeni

30

Teknisyen
(Ziraat)

31

Laborant

- Değerlendirme 100 (yüz) tam puan üzerinden yapılacak olup doğru cevaplar dikkate alınarak 60 (altmış) ve üzerinde puan alanlar başarılı sayılacaktır. Her soru eşit puan ağırlığına sahiptir.

Başarı puanı hesaplamasında [Puan=(Doğru Sayısı / Soru Sayısı) x 100] formülü kullanılacaktır.

- Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun Merkez Sınav Kurulu kararı ile belirlenmesi sonucunda, soru/sorular iptal edilmeyecek, hatalı olan soru/soruların doğru seçenekleri dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye bu soru/sorular dâhil edilecektir. 

- Değerlendirme sırasında hatalı soru/sorular çıkması durumunda, 9/12/2016 tarihli ve 29913 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 02/12/2016 tarihli ve 6764 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 69 uncu maddesiyle, 17/2/2011 tarihli ve 6114 sayılı Kanunun 7 nci maddesinin ikinci fıkrasına eklenen “Sınavlarda iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılır.” hükmü gereğince değerlendirme yapılacaktır.

- Adayların; sınav puanının eşit olması hâlinde, adayın soyadı ve adı sırasına göre listelenecektir.

İLETİŞİM ve DUYURU

Sınavla ilgili bilgilendirmeler ve iletişim için adaylar;

 • Millî Eğitim Bakanlığı İletişim Merkezi "444 0 632”

 0 (312) 413 32 47 - 48

 • Tarım ve Orman Bakanlığı için 0 (312) 287 3360/ 2328-2329-2330 numaralı telefonlardan yararlanabilecektir.

SINAV İTİRAZLARI

Adaylar; Unvan Değişikliği sınav sorularına ve uygulamasına ilişkin itirazlarını, soru ve cevap anahtarlarının www.meb.gov.tr internet adresinden yayımlanmasından itibaren en geç 5 (beş) iş günü içerisinde, sınav sonuçlarına ilişkin itirazlarını ise, sonuçların ilan edildiği tarihten itibaren en geç 5 (beş) iş günü içerisinde Tarım ve Orman Bakanlığı PGM’ ye yapacaklardır. Tarım ve Orman Bakanlığı PGM’ ye, adaylar tarafından yapılan itirazları, itiraz başvuru süresinin bitiminde ÖDSGM’ ye toplu olarak gönderecektir. ÖDSGM bu itirazları 10 (on) gün içerisinde inceleyip sonuçlandırarak Tarım ve Orman Bakanlığı PGM’ ye’ ye bildirecektir. ÖDSGM’ ye gelen evrak kayıt tarihi geçerli olacaktır. İtirazlara yönelik tüm sonuçlar adaylara Tarım ve Orman Bakanlığı PGM tarafından bildirilecektir.

           Adaylar, itiraz başvurularını MEB Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesinin T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Vakıflar Bankası ve Türkiye Halk Bankası şubelerinden herhangi birine, “Kurumsal Tahsilat Programı” aracılığı ile 20 TL (yirmi TL KDV Dâhil) itiraz ücreti yatırarak alınan banka dekontu/ATM işlem fişi ve sınav adının yazılı olduğu dilekçe ile yapacaklardır.

            Süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar ile adayın T. C. kimlik numarası, adı, soyadı, imzası, iletişim bilgileri, banka dekontu/ATM işlem fişi olmayan dilekçeler ve faksla yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.

            Başvurusu ya da sınavı geçersiz sayılan, sınava girmeyen, sınava alınmayan ya da sınavdan çıkarılan adayların bu konuyla ilgili itiraz başvuruları dikkate alınmaz.

ÖLÇME DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

FACEBOOK SAYFAMIZI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ

TWİTTER'DAN TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ

HABERE YORUM KAT
UYARI: Yorum yazarak topluluk şartlarımızı kabul etmiş bulunuyor ve tüm sorumluluğu üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan kamubiz.com İnternet Sitesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.