Taşınır kayıt yetkilisi ve taşınır kontrol yetkilisi olmanın memur maaşına etkisi ne kadar? (2019 yılı temmuz- aralık)

Taşınır kayıt yetkilisi ve taşınır kontrol yetkilisi olmanın memur maaşına etkisi ne kadar? (2019 yılı temmuz- aralık)
Taşınır kayıt yetkilisi ve taşınır kontrol yetkilisi olarak görevlendirilen memurların maaşında 2019 yılının ikinci altı ayında ne kadar artış olacak? Taşınır kayıt yetkilisi ve taşınır kontrol yetkilisi ne demek? Harcama yetkilisine karşı sorumlu bu memurların mali sorumluluk tazminatı nedeniyle maaşları nasıl etkileniyor?

TAŞINIR KAYIT YETKİLİSİ VE TAŞINIR KONTROL YETKİLİSİ OLMANIN MAAŞA ETKİSİ

Devlet memurları, taşınır kayıt yetkilisi ve taşınır kontrol yetkilisi olarak görevlendirildiklerinde, aylık maaşları az miktarda da olsa artmaktadır.

Taşınır kayıt yetkilisi ve taşınır kontrol yetkilisi

Kaynağına ve edinme yöntemine bakılmaksızın kamu idarelerine ait taşınır malların kaydı, muhafazası ve kullanımı ile yönetim hesabının verilmesi, merkez ve taşrada taşınır yönetim sorumlularıyla bunlar adına görev yapacak olanların belirlenmesi ve kamu idareleri arasında taşınırların bedelsiz devri ile tahsisine ilişkin esas ve usuller Taşınır Mal Yönetmeliğinde düzenlenmiştir.

Yönetmeliğe göre;

**Taşınır kayıt yetkilisi: Taşımdan teslim alan, sorumluluğundaki ambarlarda muhafaza eden, kullanıcılarına ve kullanım yerlerine teslim eden, bu Yönetmelikte belirtilen esas ve usullere göre kayıtları tutan, bunlara ilişkin belge ve cetvelleri düzenleyen ve bu hususlarda hesap verme sorumluluğu çerçevesinde taşınır kontrol yetkilisi ve harcama yetkilisine karşı sorumlu olan görevlileri ifade etmektedir.

**Taşınır kontrol yetkilisi: Taşınır kayıt yetkilisinin yapmış olduğu kayıt ve işlemler ile düzenlediği belge ve cetvellerin mevzuata ve mali tablolara uygunluğunu kontrol eden, Harcama Birimi Taşınır Mal Yönetim Hesabı Cetvelini imzalayan ve bu konularda harcama yetkilisine karşı sorumlu olan görevlileri ifade etmektedir.

Taşınır kayıt yetkilisi ve taşınır kontrol yetkilisi olarak görevlendirilme

Taşınır kayıt yetkilileri, harcama yetkililerince, memuriyet veya çalışma unvanına bağlı kalmaksızın, taşınır kayıt ve işlemlerini bu Taşınır Mal Yönetmeliğinde belirtilen usule uygun şekilde yapabilecek bilgi ve niteliklere sahip personel arasından görevlendirilebiliyor. Taşınır işlemleri yoğun olan harcama birimlerinde birden fazla taşınır kayıt yetkilisi görevlendirilebiliyor.

Taşınır kontrol yetkilileri ise, harcama yetkililerince, taşınır kayıt yetkilisinin yapmış olduğu kayıt ve işlemleri kontrol etmek üzere yardımcılarından veya bunların bir alt kademesindeki yöneticileri arasından görevlendirilebiliyor. Personel yetersizliği nedeniyle taşınır kontrol yetkilisi görevlendirilemeyen harcama birimlerinde ise bu görev harcama yetkilisi tarafından yerine getiriliyor.

Ancak, taşınır kontrol yetkilisi ile taşınır kayıt yetkilisi görevi aynı kişide birleşemeyecek.

Taşınır kayıt yetkilisi ve taşınır kontrol yetkilisi olmanın maaşa etkisi

Kamu kurum ve kuruluşlarında Taşınır Kayıt Yetkilisi ve Taşınır Kontrol Yetkilisi olarak görevlendirilenlerin aylık net maaşları bir miktar artabilmektedir.

2019 yılı için hükümler içeren 4.Dönem Toplu Sözleşme hükümleri uyarınca; taşınır kontrol yetkilisi ile taşınır kayıt yetkilisi olarak görevlendirilenlerden,  mali sorumluluk zammından yararlanmıyor olanlar veya 575 puandan daha düşük mali sorumluluk zammından yararlanıyor olanlar hakkında 575 puan mali sorumluluk zammı uygulanmaktadır.

Buna göre, mali sorumluluk tazminatından yararlanmayan bir memurun “Taşınır Kayıt Yetkilisi” ve “Taşınır Kontrol Yetkilisi” olarak görevlendirildiği durumlarda, söz konusu memurların aylık brüt ücreti en çok “575 X Yan Ödeme Katsayısı” kadar artmaktadır. Bulunan tutar üzerinden de gelir vergisi ve damga vergisi kesilmektedir.

“575” puanlık mali sorumluluk tazminatı, 2019 yılının ikinci yarısındaki aylarda ilgili memurların net maaşında; %15 gelir vergisi diliminde 21 TL ve %20 gelir vergisi diliminde ise 20 TL artış sağlamaktadır.
Memurunyeri.com

FACEBOOK SAYFAMIZI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ

TWİTTER'DAN TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ

HABERE YORUM KAT
UYARI: Yorum yazarak topluluk şartlarımızı kabul etmiş bulunuyor ve tüm sorumluluğu üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan kamubiz.com İnternet Sitesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
3 Yorum