Tüm memurlara ek gösterge için yeni kanun teklifi (19 Kasım 2019)

Tüm memurlara ek gösterge için yeni kanun teklifi (19 Kasım 2019)
Ek gösterge ile ilgili yeni kanun teklifi verildi. Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi. Teklif ile, devlet memurlarının ek gösterge rakamlarında %20 artış yapılarak hizmet sınıfı ayrımı gözetilmeksizin tüm memurların refah düzeylerinin artırılması amaçlanmaktadır.

Ek Gösterge Cetvelinin değişiklik yapılarak yoğun çalışma temposu içinde fedakarca çalışan öğretmenler, sağlık personeli, polisler, din görevlileri başta olmak üzere tüm memurların ekonomik olarak daha iyi bir statüye kavuşmalarına imkan sağlamak için Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa DESTÍCİ tarafından verilen kanun teklifi 19 Kasım 2019'da Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edildi

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifim gerekçesi ile birlikte ekte sunulmuştur. Gereğini saygıyla arz ederim. 13/11/2019 
Mustafa DESTÍCİ/ Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı 
Ankara Milletvekili 

GENEL GEREKÇE 

Ülkemizde yaşanan sorunlar kadrolu memurların yaşamının zorlaşmasına neden olmaktadır. Yoğun çalışma temposu içinde fedakârca görev yapanların yaşamlarını iyi kılmak devletimizin görevidir. Yıllarca ülkenin aydınlık geleceği için fedakârca görev yapan öğretmenlerimiz çalıştıkları süre zarfinda ek ders ücreti ve ek ödemelerle belirli bir hayat standardını yakalayabilmekte ancak bu ek ödemeler emekli keseneklerine yansıtılmadığından emekli olduktan sonra ekonomik koşullarında ağırlaşmasıyla büyük sıkıntı yaşamaktadır. 

Toplumun refah, huzur ve mutluluğunu sağlamakla mükellef, gecesi gündüzü fark etmeksizin görev yapan polisler için hem yükseköğretimin özendirilmesi böylelikle emniyet teşkilatının daha bilinçli ve eğitimli bir yapıya kavuşturulması hem de gerek çalışırken gerekse emeklilikte yaşam kalitelerin artırılması amaçlanmaktadır.

Memurların ekonomik olarak özlük haklarını değiştirecek bir kanun düzenlemesi yapılırken; Milletimizin sağlığı için, hasta beden ve zihinlerin iyileştirilmesi için, bir hayat kurtarmak için zaman zaman şiddete bile maruz kalabilen sağlık çalışanlarının unutulmaması gerekir. 

Kanunların yapılırken kanunun kapsadığı sadece belirli kesimleri için yapılacak değişiklikler diğer kesimlerde moral ve hizmet kalitesinde olumsuzluklara yol açması kaçınılmazdır. Kaldı ki ağırlaşan hayat şartları karşısında yaşanan geçim sıkıntısı tüm memurları aynı oranda etkilemektedir. Yapılacak düzenlemelerin kanun kapsamına giren tüm memurları içine alması, önceden belirlenmiş denge ve eşitlikler açısından oldukça önemlidir. 

Bu kanun teklifi ile yükseköğretimin teşvik edilmesi ve ülkemizde her geçen gün ağırlaşan yaşam şartları nedeniyle sağlık, eğitim, din ve emniyet hizmetlerinde görev yapan memurlar başta olmak üzere tüm memurların refah düzeyinin bir nebze olsun yükseltilmesi, çalışanlarin motivasyonunun sağlanması ve defalarca söz verilen ama ötelenen kesimin haklarına kavuşması hedeflenmektedir. 

MADDE GEREKÇELERİ 

MADDE 1- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun eki (1) sayılı Ek Gösterge Cetvelinin değişiklik yapılarak yoğun çalışma temposu içinde fedakarca çalışan öğretmenler, sağlık personeli, polisler, din görevlileri başta olmak üzere tüm memurların ekonomik olarak daha iyi bir statüye kavuşmalarına imkan sağlamaktır." 
MADDE 2- Yürürlük maddesidir. 
MADDE 3- Yürütme maddesidir. 

DEVLET MEMURLARI KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA  KANUN TEKLİFİ 

MADDE 1- 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa ekli (1) sayılı Ek Gösterge Cetvelinin “1/1/1995'den İtibaren Uygulanacak Ek Göstergeler” sütununda yer alan ek gösterge rakamlarının tamamı %20 oranında artırılmıştır. 
MADDE 2- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
MADDE 3- Bu Kanun hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür. 

Kamubiz.com ÖZEL/ ANKARA

FACEBOOK SAYFAMIZI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ

TWİTTER'DAN TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ

HABERE YORUM KAT
UYARI: Yorum yazarak topluluk şartlarımızı kabul etmiş bulunuyor ve tüm sorumluluğu üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan kamubiz.com İnternet Sitesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
5 Yorum