"TYP" Taşeron İşçilik Desek? Değil! "TYP" Nedir?

"TYP" Taşeron İşçilik Desek? Değil! "TYP" Nedir?
TYP'nin asıl amacı neydi? "İşsizlerin istihdama kalıcı olarak dahil olmaları idi. Ama TYP asıl amacına hizmet etmiyor. Yararlanma süresi dolan TYP çalışanların büyük çoğunluğunu yine işsizlik bekliyor. Belediye ve Kamuda 3 ay, 9 ay sürekli değişen işçilik yaptırmak yerine, TYP’li işçilerimizi Belediye ve Kamuda kalıcı olarak istihdam etmek mümkün. Ortada bir iş varsa, o işi yapan sürekli işçi olmalıdır (.) NOKTA

TYP İş-Kur aracılığıyla yürütülen bir geçici istihdam çalışması, İşkur’a kayıtlı işsizlerin 1yılın altında 9 ayı geçmemek üzere çevre temizliği, ağaçlandırma, park düzenlemesi, okullarda bakım, onarım, temizlik, vadi ve dere ıslahı, erozyon engelleme gibi işlerde çalışmakta olup haftalık çalışma süresi 45 saat asgari ücretle, giderler İşsizlik Sigortası Fonu’ndan karşılanıyor.

İş'e alımlar, kura ya da liste yöntemiyle belirleniyor, çalışma süresi  9 ay ile sınırlı. Yeniden yararlanmak için en az 3 ay geçmesi gerekiyor,  yararlanabileceği maksimum süre 24 ay. TYP işçi olarak değil “katılımcı” olarak tanımlanıyor. Fiilen işçilik yapsalar da, İşkur “işçi” kabul etmediği için TYP’liler İş Yasası’ndan ve sendikal haklardan yararlanamıyor.

TYP işçiler; fazla mesai ücreti, tatil çalışması ücreti, yıllık izin, sosyal izin, kıdem ve ihbar tazminatı gibi temel haklardan yoksun çalıştırılıyor. Öte yandan devam zorunluluğu da söz konusu. TYP’lilerin 14 güne kadar ücretsiz izin hakkı var ama bu durumda da ücretsiz izindeki süre için ücret ödenmiyor. TYP işçilikte görev tanımı ne olursa olsun, TYP’li işçilerimiz kurum müdürü amiri şefi kadrolu idarecilerin istediği her işi itirazsız yapmak zorunda kalmaktadırlar.

TYP'nin asıl amacı neydi? "İşsizlerin istihdama kalıcı olarak dahil olmaları idi. Ama TYP asıl amacına hizmet etmiyor. Yararlanma süresi dolan TYP çalışanların büyük çoğunluğunu yine işsizlik bekliyor. Belediye ve Kamuda 3 ay, 9 ay sürekli değişen işçilik yaptırmak yerine, TYP’li işçilerimizi Belediye ve Kamuda kalıcı olarak istihdam etmek mümkün. Ortada bir iş varsa, o işi yapan sürekli işçi olmalıdır (.) NOKTA

İşkur’un 2019 yılı Mart ayı istatistik bültenine göre 2019 Ocak/Şubat/Mart döneminde 3.758 farklı Toplum Yararına Programda toplam 142.121 kişi çalıştırılıyor. TYP’lilerin 81 bini yani yüzde 57’si kadın. Katılımcıların liste yöntemiyle seçildiği programlarda kadınların öncelikli grup içinde yer alması bu durumun en önemli nedenlerinden biri. 

TYP işçilerimiz 9 aylık geçici iş değil kalıcı ve sürekli iş sağlanmalı. Belediye ve Kamu'da daimi işçi olarak istihdam edilmeli, kadrolu işçiler gibi güvenceli çalışmalı ve Anayasada doğan iş kanunu hakları, maaş, sosyal sigorta, kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, fazla mesai ücreti, yıllık ücretli izin, hafta tatili, resmi tatil ve bayram tatilleri, maddi, manevi zararların tanzimi, işe iade hakkı, ara dinlenme hakkı ve sendikal hakları TYP çalışanlarımıza da sağlanmalıdır.

Sonuç olarak görüyoruz ki bir ülkenin varlığı birliği her ne kadar üretime ve dolayısıyla işçi, işveren bağlı olsa da bunların iş hayatında kendiliğinden mükemmel bir şekilde ilişkilerini sürdürebileceği gerçeği, devletin işçileri arasındaki adalet ve eşitliğine yerinde ve zamanında müdahale etmesi suretiyle çalışma barışının sağlanacağı çok açıktır. 

Saygılarımla 

Levent Baş/ Kamubiz.com ÖZEL

FACEBOOK SAYFAMIZI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ

TWİTTER'DAN TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ