Üniversite Çalışanı İdari ve Teknik Personelin Tayin ve Nakil Mağduriyeti Son Bulsun!

Üniversite Çalışanı İdari ve Teknik Personelin Tayin ve Nakil Mağduriyeti Son Bulsun!
Tüm Üniversite Çalışanları Sendikası Tüm-Üni-Sen, üniversite çalışanı idari ve teknik personelin tayin ve nakil mağduriyeti son bulmasına yönelik imza kampanyası başlattı. Tüm-Üni-Sen ayrıca hazırladığı “Yükseköğretim ve Üniversitelerde Çalışan İdari Personel Tayin ve Nakil Yönetmeliği” taslağını kamuoyu ile paylaştı.

Geçmişte sayıları çok az olan üniversitelerimizin yurt geneline yayılması ve her ilde bir veya birden fazla üniversitemizin halen hizmet veriyor olmasıyla birlikte akademik kadroların yanısıra üniversitelerde çalışan diğer kadrolardaki personelin KPSS sınavı ile göreve başlaması ve merkezi yerleştirme usulüyle görevlendirmelerin yapılması, üniversitelerimizde işe başlayan veya işe başladıktan bir süre sonra değişen şartlar doğrultusunda başka bir ile gitmek durumu ile karşı karşıya kalan teknik ve idari hizmetler sınıfındaki sayıları 150 bine yaklaşan personelimiz açısından bir takım olumsuzlukları beraberinde getirmiştir, zira bugün üniversite çalışanı bir personel başka bir ile taşınmak  zorunda kaldığında öncelikle kendisini kabul edecek bir kurum bulmak veya o ildeki üniversiteye başvurmak zorundadır ki bu da çoğu zaman maalesef olumsuz sonuçlarla sonuçlanmakta gitmek istediği ildeki üniversite kadro yetersizliği gerekçesiyle personeli geri çevirmekte, diğer kurumlar ise zaten farklı bir kurumdan geldiği için kendisine imtina ile yaklaşmakta ya da başvuruları olumsuz cevaplandırmaktadırlar, becayiş uygulaması da maalesef sorunlara çözüm olamamakta benzer nedenlerle becayiş usulüyle yer değiştirmeler de son derece yetersiz ve cılız kalmaktadır ve bu süreçte personelin yaşadığı maddi manevi zorluklar bütün hayatını olumsuz etkilemekte, mağduriyetlere neden olmakta, ailevi problemlerin baş göstermesine ve hatta daha ileri derecede olumsuzluklara yol açabilmektedir.

ÜNİVERSİTE ÇALIŞANI İDARİ VE TEKNİK PERSONELİN TAYİN VE NAKİL MAĞDURİYETLERİ SON BULSUN !

KPSS sınavına Edirne’de sınava girip kazanan bir personelin atamasının Muş’ta ki Alparslan Üniversitesi’ne yapılabilir olması personel açısından pek çok olumsuzluğu gündeme getirmekle kalmayıp, kurum açısından da personelin düşük performanslı, isteksiz ve mutsuz hali birçok olumsuzluklara davetiye çıkarmaktadır, birçok kurum asalet onayını 2 yıla kadar uzatmakta, asaletin onaylanmasından sonra da farklı bahane ve gerekçelerle personelin nakil istekleri olumsuz cevaplandırılmakta ve böylece birçok üniversitemizde mutsuz, çalıştığı kurumdan gitmek için can atan, fırsat kollayan, gerçek veya gerçek dışı türlü bahanelerle gitmekten başka bir şey düşünmediği için verimliliği de olmayan yüzlerce kamu personeli adeta zorla çalışmaya devam etmektedir. Asalet onayından sonra dahi kurumlar tarafından muvafakat verilmemesi nedeni ile yaşanan bu olumsuzluklar personelin aidiyet duygularının körelmesine, hizmet anlayışının örselenmesine, kamu zararına ve daha bir çok olumsuzluklara neden olmakta özellikle genç yaşta memuriyete başlayan birçok üniversite personeli devlet memuru daha memuriyetlerinin başlangıcında mutsuz ve karamsar bir tablo ile karşı karşıya kalmaktadırlar. 

Bilindiği üzere bir çok kamu kurumu, sadece stratejik personeli için hizmet puanı esasına göre yer değiştirme işlemlerini düzenlemiştir. Örneğin MEB öğretmenler için, Sağlık Bakanlığı sağlık personeli için, Tarım Bakanlığı da teknik personeli için hizmet puanı esasına göre yer değişikliği işlemlerini yönetmelikte düzenlemiştir. Stratejik personel dışında kalan diğer hizmet sınıflarındaki personelin yer değiştirme işlemleri ise tümüyle takdire, kayırmacılığa, adam bulmaya, araya torpil koymaya bağlanmıştır. Üniversitelerimizle benzer sorunlar yaşayan Milli Eğitim Bakanlığı, yıllardır gündeminde olan bu sorunu, uygulamaya koyduğu yeni yönetmelikle çözmüştür.

Yukarıda açıklanan nedenlerle ülkemizdeki üniversitelerimiz ve yükseköğretim kurumlarımızın YÖK tarafından düzenlenen Akademik personel ihtiyaçları ve görevde yükselme ve unvan değişikliği kapsamındaki kadro ihtiyaçları hariç olmak üzere memur, teknisyen, tekniker, hizmetli vb. kadro ihtiyaçları D.P.B. tarafından karşılanan üniversitelerde ve yükseköğretim kurumlarında görev yapan personelin tayin ve nakil ihtiyaçlarının karşılanması için D.P.B. nezdindeki havuzdan üniversitelerden ve yükseköğretim kurumlarından gelen talepler doğrultusunda , yaşanan olumsuzlukların ve mağduriyetlerin giderilmesi amacıyla “Yükseköğretim ve Üniversitelerde Çalışan İdari Personel Tayin ve Nakil Yönetmeliği” kaçınılmaz bir zaruret olarak gündeme gelmiş ve kısmi paydaş olan Milli Eğitim Bakanlığı’nın “İdari Personelin Görevde Yükselme, Unvan Değişikliği ve Yer Değiştirme Suretiyle Atanması Hakkında Yönetmelik” örneklemesiyle Genel Merkezimiz tarafından hazırlanan Ek-1 taslak önerimiz sizlerin de aracılığı ile saygıdeğer kamuoyumuzun dikkatine ve takdirine sunulmuştur. Konu ile ilgili olarak mağduriyetlerin giderilmesi, üniversite çalışanı onbinlerce kamu personelinin çalışma hayatını birebir ve doğrudan ilgilendiren sözkonusu düzenlemenin gündeme getirilmesi için göstereceğiniz çaba ve işbirliği için teşekkür eder, çalışmalarınızda başarılar ve kolaylıklar dilerim.

Mecbur BODUR

Genel Başkan

“Yükseköğretim ve Üniversitelerde Çalışan İdari Personel Tayin ve Nakil Yönetmeliği” Taslağı

Üniversiteler ve yükseköğretim kurumları halen olduğu gibi her yıl akademik kadro haricindeki norm kadro ve hizmet gereği oluşturulması istenen kadro taleplerini DPB na bildirir, DPB bu talepler doğrultusunda ihtiyaçları belirten bir tablo yayınlar. Üniversitelerde çalışanların ihtiyaçlara başvuruları toplanır ve bu başvurular karşılığında nakil işlemleri yapılır, özlük ve diğer işlemlerle ilgili aktarımlar DPB nezdinde gerçekleştirilir, geri kalan norm kadro ve hizmet gereği münhal kadro açığı için KPSS aracılığı ile yeni görevlendirmeler atama tercihleri doğrultusunda gerçekleştirilir.

Personelin il/ilçe de bulunan Yükseköğretim kurumu veya üniversite rektörlüğüne yerleştirilmesi DPB ‘ca, il/ilçe de bulunan Yükseköğretim kurumu veya Üniversitedeki görev yeri tespiti ise ilgili yükseköğretim kurumu veya ilgili üniversite rektörlüğünce yapılır.

Yönetmelik hükümleri yalnız bir üniversiteden başka bir üniversiteye kurum değişikliği kapsamında DPB tarafından uygulanır.

Üniversite ve yükseköğretim kurumlarında Akademik personel dışında kalan personelin Kurum Değişikliği işlemleri ;

A- Bulunduğu ilde birden fazla Üniversite veya Yükseköğretim Kurumu var ise ;

İl içi isteğe bağlı kurum değiştirmeler

Akademik personel ve kadrolar dışında kalan üniversite ve yükseköğretim personelinin il içi isteğe bağlı kurum değiştirmeleri aşağıdaki gibi düzenlenmiştir.

Buna göre;

1- İl içi isteğe bağlı kurum değiştirme başvurusunda kimler bulunabilecektir?

Bulundukları kurumda kesintisiz en az 5 yıl görev yapan personel, il içi isteğe bağlı kurum değiştirmek üzere başvuruda bulunabilecektir. 5 yıllık hizmet süresinin hesabında personelin ; askerlik hizmetinde geçen süreler hariç olmak üzere halen kadrosunun bulunduğu üniversite ya da yükseköğretim kurumunda göreve başlama tarihi esas alınır.

2- İl içi isteğe bağlı kurum değiştirme başvurusundaki 5 yıllık süre nasıl hesaplanacaktır?

Personelin bulunduğu kurumda 31 Mayıs tarihi itibarıyla kesintisiz en az 5 yıl görev yapması hesaplanarak başvuru yapması gerekmektedir.

3- İl içi isteğe bağlı kurum değiştirmede bir yıllık süre nasıl hesaplanmaktadır?

Yer değiştirme suretiyle atanmada, göreve başlama tarihine göre geçen 12 aylık süre, 1 yıl olarak hesaplanmaktadır.

4- İl içi isteğe bağlı kurum değiştirme duyurusunu hangi kurum yapacaktır?

İl içi isteğe bağlı yer değiştirme kapsamında yapılan atamalar ilgili üniversite rektörlükleri veya yükseköğretim kurumunca Mayıs ayında duyurulacaktır.

5- İl içi isteğe bağlı kurum değiştirme başvuruları ne zaman alınacaktır?

İl içi isteğe bağlı yer değiştirme başvuruları Haziran ayında alınacaktır.

6- İl içi isteğe bağlı kurum değiştirmelerde kaç tercih yapılacaktır?

İl içi isteğe bağlı kurum değiştirme talebinde bulunan personel; Rektörlüklerce belirlenen ve durumlarına uygun kadrolar arasından en fazla 3 kuruma atanmak üzere tercihte bulunabilecektir.

7-İl içi isteğe bağlı kurum değiştirmelerde geçici görevli olanlar ile aylıksız izinli olanlar başvuruda bulanabilecek midir?

Bakanlık veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarında geçici görevli olanlar ile aylıksız izinli olanlar, il içi isteğe bağlı kurum değiştirme başvurusunda bulunabilecektir.

8- İl içi isteğe bağlı kurum değiştirme atamaları ne zaman yapılacaktır?

İl içi isteğe bağlı kurum değiştirme talebinde bulunan personelin kurum değişikliği işlemleri, Temmuz ayında tercihleri de dikkate alınarak hizmet süresi üstünlüğüne göre DEVLET PERSONEL BAŞK.’ca yapılacaktır.

 9- İl içi isteğe bağlı kurum değiştirme atamalarında hizmet süresi eşit olduğunda kime öncelik verilecektir?

Hizmet süresinin eşit olması halinde halen bulunduğu kadrodaki hizmet süresi fazla olana öncelik verilecek eşitliğin bozulmaması durumunda kura yoluna başvurulacaktır.

B - İller arası isteğe bağlı kurum değiştirmeler ;

Yönetmeliğin "İller arası isteğe bağlı kurum değiştirmeler" başlıklı maddesinde Akademik kadrolar dışında kalan personelin iller arası isteğe bağlı kurum değiştirmeleri düzenlenmiştir.

Buna göre;

1- İller arası isteğe bağlı kurum değiştirme başvurusunda kimler bulunabilecektir?

Üniversite veya bağlı bulunduğu yükseköğretim kurumunda askerlikte geçen süreler hariç en az 5 yıl görev yapan personel, iller arasında isteğe bağlı yer değiştirmek üzere başvuruda bulunabilecektir.

2- İller arası isteğe bağlı kurum değiştirme başvurusundaki 5 yıllık süre nasıl hesaplanacaktır?

Personelin üniversite veya bağlı bulunduğu yükseköğretim kurumunda 30 Haziran tarihi itibarıyla askerlikte geçen süreler hariç olmak üzere en az 5 yıl görev yapması esas alınarak başvuru yapması gerekmektedir.

3- İller arası isteğe bağlı kurum değiştirmede bir yıllık süre nasıl hesaplanmaktadır?

İller arası isteğe bağlı kurum değiştirme suretiyle atanmada, göreve başlama tarihine göre geçen 12 aylık süre, 1 yıl olarak hesaplanmaktadır.

4- İller arası isteğe bağlı kurum değiştirme duyurusunu hangi kurum yapacaktır?

İller arası isteğe bağlı kurum değiştirme kapsamında yapılacak duyurular ilgili rektörlükler veya yükseköğretim kurumlarınca Haziran ayında yapılacaktır.

5- İller arası isteğe bağlı kurum değiştirme başvuruları ne zaman alınacaktır?

İller arası isteğe bağlı kurum değiştirme başvuruları Temmuz ayında alınacaktır.

6- İller arası isteğe bağlı kurum değiştirmelerde kaç tercih yapılacaktır?

İller arası isteğe bağlı kurum değiştirme talebinde bulunan personel ; DEVLET PERSONEL BAŞK.ca belirlenen ve durumlarına uygun kurumlar arasından en fazla 10 kuruma atanmak üzere tercihte bulunulabilecektir.

7- İller arası isteğe bağlı kurum değiştirmelerde geçici görevli olanlar ile aylıksız izinli olanlar başvuruda bulanabilecek midir?

Bakanlık veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarında geçici görevli olanlar ile aylıksız izinli olanlar, iller arası isteğe bağlı yer değiştirme başvurusunda bulunabileceklerdir.

8- İller arası isteğe bağlı kurum değiştirme atamaları ne zaman yapılacaktır?

İller arası isteğe kurum değiştirme talebinde bulunan personelin atamaları, Ağustos ayında tercihleri de dikkate alınarak hizmet süresi üstünlüğüne göre DPB’ca yapılacaktır.

9- İller arası isteğe bağlı kurum değiştirme atamalarında hizmet süresi eşit olduğunda kime öncelik verilecektir?

Hizmet süresinin eşit olması halinde halen bulunduğu kadrodaki hizmet süresi fazla olana öncelik verilecek eşitliğin bozulmaması durumunda kura yoluna başvurulacaktır.

C-Mazerete bağlı yer değiştirmeler

A - Sağlık mazeretine dayalı kurum değiştirme işlemleri ;

1- Sağlık mazeretine dayalı kurum değiştirme başvurusunda kimler bulunabilecektir?

Görev yapmakta oldukları ilde kendisinin, eşinin, çocuklarından birinin veya bakmakla yükümlü olması halinde (1. Sınıf akraba yalnızca anne, baba, kardeş )  tedavisinin mümkün olmadığını sağlık kurulu raporu ile belgelendiren personel, sağlık mazeretine dayalı yer değiştirme başvurusunda bulunabilecektir.

2- Hangi hastanelerden alınacak Sağlık Kurulu Raporları geçerli olacaktır.

 Sağlık Bakanlığına bağlı devlet hastaneleri, eğitim ve araştırma hastaneleri, üniversite hastaneleri veya tıp fakültelerinden son altı ay içinde alınacak sağlık kurulu raporu geçerli olacaktır. Özel hastane veya sağlık kuruluşlarından alınan raporlara itibar edilmeyecektir.

4- Sağlık Kurulu Raporu ile bulunulan ilin ilçelerine sağlık mazeretine dayalı kurum değiştirme başvurusunda bulunulabilecek midir?

Personelin görev yapmakta oldukları ilde kendisinin, eşinin veya çocuklarından birinin tedavisinin mümkün olmadığını sağlık kurulu raporu ile belgelendirenlere sağlık mazeretine dayalı il dışı yer değiştirme başvurusunda bulunma hakkı verildiğinden Sağlık mazeretine dayalı il içi kurum değiştirme başvurusunda bulunulamayacaktır.

5- Sağlık mazeretine dayalı görev yeri değiştirilen personelin görev süresince mazeretinin devam etmesi gerekir mi?

Mazeret durumuna bağlı kurum değişikliği yapılan personel, her yıl Mayıs ayında mazeret durumlarının devam ettiğini belgelendirirler.

6- Sağlık mazeretine dayalı kurumu değiştirilen personelden mazereti ortadan kalkanlara nasıl işlem gerçekleştirilir?

Mazereti için gerekli belgeyi süresi içinde ibraz etmeyenler ile mazereti ortadan kalkanlar DPB’ca uygun görülen bir kuruma atanırlar.

7- Sağlık mazereti sahte olanlara nasıl işlem gerçekleştirilir?

Mazeret durumuna bağlı olarak kurum değişikliği yapılanlardan belgelerinin gerçek dışı düzenlendiği tespit edilenlerin atamaları iptal edilir. Bu durumda olan personelin atamaları, DPB’ca uygun görülen bir yere yapılır. Ayrıca, bu kişiler hakkında idari soruşturma açılır ve Cumhuriyet savcılıklarına suç duyurusunda bulunulur.

b-Eş durumuna bağlı kurum değiştirmeler;

1- Her iki eşin de Üniversite personeli olması halinde nasıl işlem gerçekleştirilir?

Her iki eşin de Üniversite personeli olması halinde ast durumunda olanın görev yeri, üst durumda olana bağlı olarak değiştirilir.

 2- Her iki eşin de Üniversite personeli ve eşlerin aynı statüde olmaları halinde nasıl işlem gerçekleştirilir?

Eşlerin aynı statüde olmaları halinde ise aile birliği alt hizmet bölgesinde sağlanır.

3- Eşlerden birinin diğer kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapıyor olması halinde nasıl işlem gerçekleştirilir?

Eşlerden birinin diğer kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapıyor olması halinde, ilgili kurumla koordinasyon sağlanarak ast durumunda olanın görev yeri, üst durumda olana bağlı olarak değiştirilir.

4- Eşlerden birinin diğer kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapıyor olması ve eşlerin aynı statüde olmaları halinde nasıl işlem gerçekleştirilir?

Eşlerin aynı statüde olmaları halinde ise aile birliği, Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Seviyelerine Göre Hizmet Bölgeleri sıralaması dikkate alınarak alt hizmet bölgesi olan yerde sağlanır.

5- Eş durumuna bağlı kurum değiştiren personelin görev süresince mazeretinin devam etmesi gerekir mi?

Mazeret durumuna bağlı görev yeri ve kurumu değiştirilen Personel, her yıl Mayıs ayında mazeret durumlarının devam ettiğini belgelendirirler.

6- Eş durumuna bağlı kurumu değiştirilen personelden mazereti ortadan kalkanlara nasıl işlem gerçekleştirilir?

Mazereti için gerekli belgeyi süresi içinde ibraz etmeyenler ile mazereti ortadan kalkanlar DEVLET PERSONEL BAŞK. ca uygun görülen bir yere atanırlar.

7- Eş durumu sahte olanlara nasıl işlem gerçekleştirilir?

Mazeret durumuna bağlı kurumu ve görev yeri değiştirilenlerden belgelerinin gerçek dışı düzenlendiği tespit edilenlerin atamaları iptal edilerek DEVLET PERSONEL BAŞK. ca uygun görülen bir yere atanırlar. Ayrıca, bu kişiler hakkında idari soruşturma açılır ve Cumhuriyet savcılıklarına suç duyurusunda bulunulur.

 Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde nasıl işlem gerçekleştirilir?

Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile 19.4.1983 tarihli ve 83/6525 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelik hükümleri uygulanır.

İmza Kampanyası İçin TIKLAYINIZ

FACEBOOK SAYFAMIZI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ

TWİTTER'DAN TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ

HABERE YORUM KAT
UYARI: Yorum yazarak topluluk şartlarımızı kabul etmiş bulunuyor ve tüm sorumluluğu üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan kamubiz.com İnternet Sitesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
2 Yorum