Üniversitelerde Çalışan İdari ve Teknik Personellerin Döner Sermaye Katkı Payları Ödenmelidir

Üniversitelerde Çalışan İdari ve Teknik Personellerin Döner Sermaye Katkı Payları Ödenmelidir
Bilindiği üzere 2547 Sayılı Kanunun Yükseköğretim kurumlarında Döner Sermaye İşletmeleri kuruluş, işletme ve yürütme faaliyetlerini düzenleyen 58. maddesinin Döner Sermaye Gelirlerinden kurum çalışanlarına yapılacak katkı payı ödemelerini düzenleyen (d) ve (e) maddelerinde 11/10/2011 tarihli ve 666 sayılı KHK’nin 5 inci maddesiyle, d) fıkrasında yer alan “personele” ibaresi “öğretim elemanlarına” şeklinde, (e) fıkrasında yer alan “, memurlara ve sözleşmeli personele ödenir.” ibaresi “ödenir.”

Bilindiği üzere 2547 Sayılı Kanunun Yükseköğretim kurumlarında Döner Sermaye İşletmeleri kuruluş, işletme ve yürütme faaliyetlerini düzenleyen 58. maddesinin Döner Sermaye Gelirlerinden kurum çalışanlarına yapılacak katkı payı ödemelerini düzenleyen (d) ve (e) maddelerinde 11/10/2011 tarihli ve 666 sayılı KHK’nin 5 inci maddesiyle, d) fıkrasında yer alan “personele” ibaresi “öğretim elemanlarına” şeklinde, (e) fıkrasında yer alan “, memurlara ve sözleşmeli personele ödenir.” ibaresi “ödenir.” şeklinde değişikliğe gidilerek yükseköğretim kurumlarında çalışan tıp ve diş hekimliği fakülteleri ile sağlık uygulama ve araştırma merkezlerinde ihtiyaç duyulan personel ve akademik personel haricindeki diğer bütün idari ve teknik personele Döner Sermaye Katkı payı ödenmesi uygulamasına son verilmiş ve yükseköğretim kurumlarında çalışan idari personelin kurumlarına sağladıkları katkı ve değerler yok sayılmış, döner sermaye katkı payı hakları ellerinden alınmıştır. 

657 sayılı DMK tabi çalışan devlet memurları içinde en düşük ücret uygulamasına maruz kalan kesim olarak yükseköğretim çalışanları karşımıza çıkmaktadır. Halen uygulanmakta olan seyyanen ek ödeme uygulaması her ne kadar bazı farklılıkları gidermeye yönelik bir uygulama olarak hayata geçirilmiş olsa dahi, yükseköğretim kurumlarında çalışan personelin tamamı dikkate alındığında akademik personelin gelir getirici katkısı oranında , yönetici ve idareci akademik personel ile genel sekreterlerin ise katkısına bakılmaksızın yararlandırıldığı döner sermaye katkı payı ödemelerinden kurum çalışanı diğer idari ve teknik personelin adeta yok sayılarak yararlandırılmaması kabul edilebilir bir uygulama değildir. 

Yükseköğretim kurumlarının vazgeçilmez 3 ana unsurundan biri olan idari ve teknik personelin varlığını, kurumlarının işlerliğine sağladıkları katkıyı görmezden gelmek söz konusu bile olamayacağı gibi kurum çalışanları arasında akademik personelin yararlandırıldığı döner sermaye katkı payı ödemelerinden idari ve teknik personelin yine katkısı oranında yararlandırılmaması insan haklarına aykırı, anayasanın eşitlik ilkesine ve adil gelir paylaşımı anlayışına ters, çalışma barışını ve huzurunu bozan, demokrasi ile de bağdaşmayan ve savunulması imkan dahilinde olmayan bir uygulamadır. 

Söz konusu yanlış uygulamanın bir an önce sonlandırılarak, bahsekonu KHK nın ilgili maddesinin iptali ve eski haline dönüştürülmesi yönünde yapılacak düzenleme ile herhangi bir bütçe gereksinimi olmaksızın düzenli döner sermaye geliri olan yükseköğretim kurumlarında halen devam eden ek ödeme uygulamasının yanısıra katkı payı ödemesinin idari ve teknik personele tekrar başlatılması, döner sermaye işletmeleri olmayan yükseköğretim kurumlarında da en kısa zamanda döner sermaye işletmeleri kurulması ve düzenli olarak gelir getirici yapıya kavuşmalarının sağlanması hususunda gerekli girişimlerin başlatılması ve yükseköğretim kurumlarında çalışan idari ve teknik personelin diğer kurum çalışanları ile eşit düzeye getirilebilmesi noktasında bir aşama kaydedilmesi, toplum huzuru, çalışanların refahı, aidiyet duygularının kazandırılması, sosyal ve eşitlikçi devlet ilkesine uygun düzenlemelerin gerçekleştirilmesine yönelik bir girişim olarak yükseköğretim kurumlarımızda çalışan yükseköğretim personeli onbinlerce kamu çalışanının haklı talebi ve beklentisidir.

İmza kampanyası için TIKLAYINIZ

FACEBOOK SAYFAMIZI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ

TWİTTER'DAN TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ

HABERE YORUM KAT
UYARI: Yorum yazarak topluluk şartlarımızı kabul etmiş bulunuyor ve tüm sorumluluğu üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan kamubiz.com İnternet Sitesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.