Usta Öğreticilerin Kadro Talebi İçin Kanun Teklifi (9 Mayıs 2019)

Usta Öğreticilerin Kadro Talebi İçin Kanun Teklifi (9 Mayıs 2019)
Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, kadrosuz usta öğreticilerin, kadroya alınması talebini içeren kanun teklifini 16 Nisan 2019 tarihinde TBMM'ye sundu. Halk Eğitimde usta öğretici olarak görev yapanların Milli Eğitim Bakanlığı'nda kadroya alınmasını öngören teklif 9 Mayıs 2019'da Meclis Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edildi.

Halk Eğitimde usta öğretici olarak görev yapanların Milli Eğitim Bakanlığı'nda kadroya alınması için, Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılmasına ilişkin Kanun Teklifi verildi

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI'NA 
26'ncı Yasama Döneminde vermiş olduğum 2/2315, 2/2285, 2/2260, 2/2255, 2/2218, 2/2213, 2/2188, 2/2186, 2/2173, 2/2172, 2/2166, 2/2159, 2/2155, 2/2146, 2/2145, 2/2136. 2/2130. 2/2124. 2/2118, 2/2080, 2/2078. 2/2068. 2/2067. 2/2052. 2/2040, 2/2039, 2/2029, 2/2028, 2/2027, 2/2013, 2/2011, 2/2010, 2/2004, 2/1990, 2/1969, 2/1966, 2/1938, 2/1896; 2/1884, 2/1879, 2/1873, 2/1838, 2/1819, 2/1781, 2/1780, 2/1769, 2/1768, 2/1748, 2/1747, 2/1738, 2/1718, 2/1666, 2/1656, 2/1653, 2/1642, 2/1632, with ; 2/1518, 2/1464, 2/1447, 2/1351, 2/1041, 2/868, 2/867, 2/866 2/865, 2/849, 2/848, 2/807, 2/806, 2/805, 2/562 Esas Numaralı Kanun Tekliflerimin İçtüzüğüh 77'nci maddesinin birinci fıkrasi uyarinca 27'nci Yasama Döneminde yenilenmesini arz ve talep ederim.  Saygılarımla. 16.04.2019 
Ömer Fethi Gürer / Niğde Milletvekili 

Halk Eğitimde usta öğretici olarak görev yapanların Milli Eğitim Bakanlığı'nda kadroya alınması için, Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılmasına ilişkin Kanun Teklifim Gerekçesi ile Birlikte ektedir. Gereğini Saygılarımla Arz Ederim. 
Ömer Fethi GÜRER /Niğde Milletvekili

GEREKÇE: Hükümet yasal boşlukları kullanıp hak ettiği emek yerine daha az ücretle öğretmen ve usta öğretici çalıştırmaktadır. Bu durum sosyal devlet ilkesi ile hiçbir şekilde bağdaşmamaktadır. Eşit işe eşit ücret hakkaniyetli bir anlayıştır. Vermiş olduğum bu kanun teklifi bu durumda olan usta öğreticiler için yerinde bir adım olacaktır. 

DEVLET MEMURLARI KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN TEKLİFİ 

MADDE 1 - 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa aşağıdaki geçici madde eklenmiştir. 
"GEÇİCİ MADDE 45- Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Halk Eğitim Merkezlerinde çalışan usta öğreticiler, 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli cetvellerde yer alan kadro unvanlarıyla sinirli olmak üzere Milli Eğitim Bakanlığı, Maliye Bakanlığı ve Devlet Personel Başkanlığınca müştereken belirlenen memur kadrolarına, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altmış gün içinde kurumlarınca atanırlar. 
Bu madde kapsamında usta öğreticilerin atanacağı memur kadroları, 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli cetvellerde yer alan sinif, unvan ve derecelerine uygun olmak şartıyla, başka bir isleme gerek kalmaksızın atama işleminin yapıldığı tarih itibariyla ihdas edilerek Milli Eğitim Bakanlığının 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli cetvellerinin ilgili bölümlerine eklenmiş sayılır. Ihdas edilen kadrolar; unvani, sinifi, adedi, derecesi, teşkilatı ve birimi belirtilmek suretiyle birinci fıkrada belirtilen altmış günlük sürenin bitiminden itibaren iki ay içinde Maliye Bakanlığı ve Devlet Personel Başkanlığına bildirilir. ... Bu maddenin uygulamasında ortaya çıkabilecek tereddütleri gidermeye Milli 
Eğitim Bakanlığı, Maliye Bakanlığı ve Devlet Personel Başkanlığı yetkilidir." 
MADDE 2 - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
MADDE 3 - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

Kamubiz.com ÖZEL/ANKARA

FACEBOOK SAYFAMIZI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ

TWİTTER'DAN TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ

HABERE YORUM KAT
UYARI: Yorum yazarak topluluk şartlarımızı kabul etmiş bulunuyor ve tüm sorumluluğu üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan kamubiz.com İnternet Sitesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
11 Yorum