Uzman çavuş ve uzman onbaşı yasal TSK izin hakları neler?

Uzman çavuş ve uzman onbaşı yasal TSK izin hakları neler?
Türk Silahlı Kuvvetlerinin uzman erbaş kadrolarında, görev yapan uzman onbaşı ve uzman çavuş izin hakları nelerdir? TSK'da uzman çavuş ve uzman erbaş yasal izin haklarına ilişkin özlük hakları nasıl düzenlenmiştir? İşte uzman erbaşların yıllık, yol, mazeret, refakat, saatlik ve refakat izinleri hakkındaki detaylar.

UZMAN ONBAŞI VE UZMAN ÇAVUŞLAR HANGİ İZİN HAKLARINA SAHİP? Türk Silahlı Kuvvetlerinin uzman erbaş kadrolarında uzman onbaşı ve uzman çavuş olarak istihdam edilenlere çeşitli izin hakları tanınmıştır.

Uzman onbaşı ve uzman çavuşların izin haklarından bazılarının süre ve şartları şöyle:

Yıllık izin hakkı

Barışta her yıl 30 gün yıllık izin kullanma hakları vardır. Bu süreye yol dahil değildir.

İlk sözleşme yılına ve sözleşmelerinin sona erdiği yıla ait izin süresi, bu yıllar içinde yapılan görev süresine göre belirlenir.

İlgili makamlardan gerekli izni almaları halinde, yıllık izinlerini yurt dışında geçirebilirler.

Yol izni hakkı

Yıllık izin kullananlara, her takvim yılında bir defa olmak üzere, intikal aracına bağlı olarak ve fiilen yolda geçecek süreler göz önüne alınarak, gidiş ve dönüş için toplam 4 güne kadar yol izni verilir.

Mazeret izni hakkı

Kısa süreli çeşitli mazeretlerine istinaden her yıl 15 güne kadar mazeret izni kullanabilirler. Mazeret izin taleplerinde öncelikle yıllık mazeret izni kullandırılır.

Ayrıca, 15 günlük yıllık mazeret izni dışında;

**Eşinin doğum yapması, eşinin ölümü, çocuğunun ölümü, kendisinin veya eşinin annesinin, babasının veya kardeşinin ölümü hallerinin her birinde isteği üzerine 10 güne kadar,

**Kendisinin veya çocuğunun evlenmesi halinde isteği üzerine 7 güne kadar,

**Doğumda veya doğum sonrası aylıklı izin süresi içerisinde veya analık izni süresi içerisinde eşinin ölümü halinde, isteği üzerine anne için öngörülen süre kadar,

**Yangın, deprem, su baskını gibi olağanüstü bir mazeret dolayısıyla bir yılda 30 güne kadar,

**En az %70 oranında engelli ya da süreğen hastalığı olan çocuğunun (çocuğun evli olması durumunda eşinin de en az yüzde 70 oranında engelli olması kaydıyla) hastalanması hâlinde, hastalık raporuna dayalı olarak bir yıl içinde toptan veya bölümler hâlinde 10 güne kadar,

mazeret izni kullanabilir.

Refakat izni hakkı

Bakmakla yükümlü olduğu veya refakat etmediği takdirde hayatı tehlikeye girecek ana, baba, eş ve çocukları ile kardeşlerinden birinin ağır kaza geçirmesi veya tedavisi uzun süren önemli hastalığa tutulmuş olması ve bu durumların sağlık kurulu raporuyla belgelendirilmesi şartıyla, aylık ve özlük hakları korunarak 3 aya kadar refakat izni kullanabilirler, gerektiğinde de bu süre bir katına kadar uzatılır. Uzatılan sürenin sonunda da istekleri üzerine ayrıca kendilerine 6 aya kadar aylıksız izin verilebilir.

Refakat izni, sağlık raporunda belirtilen süreye uygun olarak parça parça da kullanılabilir. Ancak, aynı kişi ve aynı olaydan dolayı en çok 12 ay refakat izni kullanılabilir. Bu şekilde aylıksız izinli olarak geçirilen süreler sözleşme süresinden sayılmaz.

Engelli yakınlar için saatlik izin hakkı

Uzman erbaşın bakmakla yükümlü olduğu engelli eşi, engelli çocuğu ve yargı kararıyla vasi tayin edildiği engelli kardeşinin; tıbbi tanılaması yapılmış ve bir özel eğitim kurumunda kayıtlı olması şartı ile özel eğitime getirilip/götürülmesi ve eğitime iştiraki maksadıyla, her engelli birey için haftada 8 saat günlük eğitim izni kullanabilir. Bu süre ilgili olduğu haftayı geçmeyecek şekilde bir defada veya bölünerek de kullanılabilir.

Uzman erbaşların bakmakla yükümlü olduğu eşi, çocukları ve aynı çatı altında yaşayan annesi, babası ve yargı kararıyla vasi tayin edildiği kardeşinin; yetkili hastaneden alınmış raporunda “ağır engelli” ibaresi olması durumunda, bu yakınlarının bakımı maksadıyla, her engelli birey için ayrı olmak üzere günde 1 saat günlük bakım izni kullanabilir. Bu sürenin gün içerisinde kullanılma zamanı personelin isteğine göre düzenlenir.

Her engelli birey için ayrı olmak üzere, aynı gün içerisinde günlük bakım izni ve günlük eğitim izinlerinden sadece biri kullanılabilir.

Ayrıca, bu izinlerin verimli kullanabilmesi için, birlik imkanları ve amirlerin değerlendirmesine göre ilgili personel ulaşım imkanından faydalandırılabilir.

Göreve başlamada izin hakkı

İlk atamada, atama emrinde belirtilen tarihte birliklerine katılırlar. Muvazzaflık hizmetini yaparken uzman erbaş olarak kendi birliğinde veya diğer birliklerde göreve başlayanlara, 1 aya kadar izin verilir ve bu izin yıllık izinden düşülür.

Sonraki atamalarda ise, garnizon dışına yapılan atamalarda ilişik kesme tarihinden itibaren en geç 15 gün içerisinde yeni birliğine katılmak gerekir.

Tedavi izni hakkı

Hava değişimi ve istirahat süresi toplamı, (tedavi süresi hariç olmak üzere) istirahat ve hava değişiminin başladığı tarihten geriye doğru son bir yıllık süre içerisinde en çok 3 ay olabilir. Sürenin hesabına en son alınan hava değişimi ve istirahat süresi dahil edilir.

Görev esnasında veya görev dışında görevlerinden dolayı saldırıya veya kazaya uğrayan veya bir meslek hastalığına yakalananlar, haklarındaki kesin işlem kararlı sağlık kurulu raporu onaylanıncaya kadar izinli sayılırlar.

Uzun süreli tedaviye ihtiyaç gösteren bir hastalığa (kanser, tüberküloz, kronik böbrek yetmezliği ile ruh ve sinir hastalıkları gibi) yakalananlar, sağlık kurulları raporlarına istinaden toplamda ve fiilen üç yılı geçmemek şartıyla tedavi, istirahat veya hava değişimine tabi tutulabilirler.

Diğer bazı izin hakları

**Hafta sonu, yılbaşı, ulusal, resmi ve dini tatillerde, görevi aksatmamak ve garnizon görev şartları dikkate alınarak garnizon terk izni kullanabilirler.

**Herhangi bir sebeple savcılığa veya mahkemeye şüpheli, sanık, tanık ve bilirkişi olarak çağrılmaları durumunda, çağrıya esas süre ve yol süresi göz önüne alınarak kendilerine izin verilir.

**Mesai saatleri içinde ihtiyaçlarını karşılamaları için birinci sicil amirlerince kısa süreli izin verilebilir. Ancak mesai saatlerinin tamamını kapsayan izinler ile daha uzun süreli izinler yıllık mazeret izni süresinden düşülür.
memurunyeri

FACEBOOK SAYFAMIZI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ

TWİTTER'DAN TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ

HABERE YORUM KAT
UYARI: Yorum yazarak topluluk şartlarımızı kabul etmiş bulunuyor ve tüm sorumluluğu üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan kamubiz.com İnternet Sitesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.