Uzman Erbaş Kanunu ile Uzman Jandarma Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi

Uzman Erbaş Kanunu ile Uzman Jandarma Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
Uzman Erbaş Kanunu ile Uzman Jandarma Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi..Teklif ile, uzman erbaşların emeklilik ve özlük haklarına ilişkin iyileştirmeler yapılması amaçlanmaktadır.

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

18/3/1986 tarihli ve 3269 sayılı Uzman Erbaş Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi gerekçesi ile birlikte ekte sunulmuştur. 01/11/2018
Gereğini saygılarımla arz ederim.
İzzet Ulvi YÖNER/ İstanbul Milletvekili
Memet, Bülent Karataş / İstanbul Milletvekili
Ahmet Özyürek/ Sivas Milletveki
Ayşe Sibel Ersoy / Cemal Enginyurt /Lütfi Kaşıkçı /Sermet Altay / Gaziantep Milletvekili
GENEL GEREKÇE
19/6/2010 tarih ve 6000 Sayılı Kanunun 26. maddesi ile 18/3/1986 tarihli ve 3269 sayılı Uzman Erbaş Kanununun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının ikinci cümlesi değiştirilerek; “sözleşmeleri, bir yıldan az, beş yıldan fazla olmamak şartıyla azami kırkbeş yaşına girdikleri yıla kadar uzatılabilir. Yaş siniri nedeniyle Silahlı Kuvvetlerden ayrılacak olanlardan istekliler, merkezi yönetim bütçe kanunlarında yer alan sınırlamalara tabi olmaksızın, Milli Savunma Bakanlığı, MSB ANT Başkanlığı ve Türk Silahlı Kuvvetleri (Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı dahil) kadrolarında emekli aylığına hak kazandıkları tarihe kadar Devlet memuru olarak istihdam edilirler. Atama işlemleri yaş sınırının dolmasından önce tamamlanır ve atanılan görevin aylık ve diğer mali haklarına göreve başlanılan tarihten itibaren hak kazanılır.” denilmiştir.
3/10/2016 tarihli ve 676 sayılı KHK'nin 64 üncü maddesiyle “kırkbeş” ibaresi "elliiki” şeklinde değiştirilmiş, daha sonra bu hüküm 1/2/2018 tarihli ve 7070 sayılı Kanunun 50'nci maddesiyle aynen kabul edilerek kanunlaşmıştır
Kefenleri ile yıllarca vatan savunması ve terörle mücadelede ülkemizi içerde ve dışarda görevlendirildikleri her noktada korumak için canlarını siper ederek en önde safta görev alan Kahraman Uzman Çavuşlarımızın "elliiki” yaş sınırı nedeniyle emekli aylığını hak kazanmaları için gerekli olan kısa bir süre için atanmış oldukları sivil memurluktan emekli edilerek uğrayacakları mağduriyetler ve oluşacak adaletsizliğin hiç dikkate alınmadığı gün gibi ortadadır. Bu yanlış uygulama ile uzun yıllar Uzman Erbaş olarak görev yapıp "elliiki” yaş sınırı nedeniyle kısa bir süreliğine memur kadrolarına atanarak kazanılmış hakları olan mali ve özlük hakları ile Uzman Erbaş kimliklerinden mahrum bırakılarak memur statüsünden emekli edilmeleri ile oluşan mağduriyetin ve adaletsizliğin giderilmesi için Emekli Uzman Çavuş mali ve özlük hakları ile Uzman Erbaş kimliklerinin iade edilmesi bir haktır; ve bu hakkı da yıllarca alın teri dökerek, Uzman Çavuş rütbesi altında fazlasıyla yerine getirilmişlerdir.
Bu sebebledir ki vermiş olduğumuz kanun teklifiyle Kahraman Uzman Çavuşlarımızın ellerinden alınmiş olan mali ve özlük hakları ile kimliklerinin iadesi amaçlanmıştır.
MADDE GEREKÇELERİ
MADDE 1- 3/10/2016 tarihli ve 676 sayılı KHK'nin 64 üncü maddesiyle Uzman Erbaşların sözleşmeleri, bir yıldan az, beş yıldan fazla olmamak şartıyla azami elliiki yaşına girdikleri yıla kadar uzatılmıştır. Daha sonra bu hüküm 1/2/2018 tarihli ve 7070 sayılı Kanunun 50 nci maddesiyle aynen kabul edilerek kanunlaşmıştır.

Yaş sınırı nedeniyle Silahlı Kuvvetlerden ayrılacak olanlardan istekliler, merkezi yönetim bütçe kanunlarında yer alan sınırlamalara tabi olmaksızın, Milli Savunma Bakanlığı, MSB ANT Başkanlığı ve Türk Silahlı Kuv-vetleri (Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı dahil) kadrolarında emekli aylığına hak kazandıkları tarihe kadar Devlet memuru olarak iştihdam edilirler. Atama işlemleri yaş sinirinin dol-masindan önce tamamlanır ve atanılan görevin aylık ve diğer mali haklarına göreve başlanılan tarih-ten itibaren hak kazanılır. Denilerek Vatan savunmasın da,Terörle mücadelede en ön safta etkin olarak Kefeni ile yıllarca ülkemizin her yerinde görev yapan Kahraman Uzman Çavuşlarımızın ugratılmış oldukları magduriyetin ve adaletsizliğin bir an önce düzeltilerek yılarca alın teri dökerek, görev yaptıkları , onu-runu taşıdıkları Uzman Çavuş mali ve özlük haklarıyla birlikte kimliklerinin iade edilmesi amaçlanmıştır.
MADDE-2 Yürürlük maddesidir.

MADDE-3 Yürütme maddesidir.

UZMAN ERBAŞ KANUNU İLE UZMAN JANDARMA KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN TEKLİF

MADDE 1- 18/3/1986 tarihli ve 3269 sayılı Uzman Erbaş Kanununun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının dördüncü cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
"Atama işlemleri yaş sınırının dolmasından önce tamamlanır ve Uzman Erbaş aylık ve diğer mali haklarından faydalanmaya devam olunur, Uzman Erbaş olarak da emekli edilirler."
MADDE 2- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. MADDE 3- Bu Kanun hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.

Kanun teklifi için TIKLAYINIZ

Kamubiz.com ÖZEL / ANKARA

FACEBOOK SAYFAMIZI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ

TWİTTER'DAN TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ

HABERE YORUM KAT
UYARI: Yorum yazarak topluluk şartlarımızı kabul etmiş bulunuyor ve tüm sorumluluğu üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan kamubiz.com İnternet Sitesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
18 Yorum