Uzman Erbaş Özlük Hakları İçin 3 Kanun Teklifi Birden Sunuldu 20 Mayıs 2020

Uzman Erbaş Özlük Hakları İçin 3 Kanun Teklifi Birden Sunuldu 20 Mayıs 2020
Milli Savunma Bakanlığı bünyesinde 70 bin, İçişleri Bakanlığı bünyesinde 55 bin olmak üzere toplamda 125bin uzman erbaş görev yapmaktadır. 65 bin emekli, malul emeklisi, 125bin ayrılan personeli ile genel toplamda 325bin kişilik bir camiadır.. Uzman erbaşlarımızın çözülmesi gereken problemleri bulunmaktadır. 3600 ek gösterge alamadıkları, sözleşmeli olarak görev yaptıklari ancak çeşitli sözlere rağmen kadroya değişimi ve istirahat sürelerinin yetersiz olduğu, mesleğe başladıklarında bedelsiz zati tabanca ve

1. KANUN TEKLİFİ: 3269 Sayılı Uzman Erbaş Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi 20 Mayıs 2020 de Milli Savunma Komisyonuna havale edildi. Teklif ile; uzman erbaşların bedelsiz zatî demirbaş tabanca edinebilmeleri ve görevli olmadıkları zamanda da söz konusu tabancayı taşıyabilmeleri amaçlanmaktadır.

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

3269 Sayılı Uzman Erbaş Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi ve Gerekçesi ilişikte sunulmuştur. Gereğini saygılarımla arz ederim Mehmet Ali ÇELEBİ /İzmir Milletvekili 

GENEL GEREKÇE 

Milli Savunma Bakanlığı bünyesinde 70 bin, İçişleri Bakanlığı bünyesinde 55 bin olmak üzere toplamda 125 bin uzman erbaş görev yapmaktadır. 65 bin emekli, malul emeklisi, 125 bin ayrılan personeli ile genel toplamda 325 bin kişilik bir camiadır. 

Uzman erbaşlarımızın çözülmesi gereken problemleri bulunmaktadır. 3600 ek gösterge alamadıkları, sözleşmeli olarak görev yaptıkları ancak çeşitli sözlere rağmen kadroya geçirilmedikleri, hava değişimi ve istirahat sürelerinin yetersiz olduğu, mesleğe başladıklarında bedelsiz zati tabanca verilmediği, kadro görevleri dışında iş yaptırıldığı, astsubay alımlarında öncelik verilmediği, doğu görev sürelerinin adil şekilde düzenlenmediği, orduevi imkanlarından faydalanamadıkları, lojman tahsis oranının düşük olduğu, 6000 sayılı kanun nedeniyle sivil memurluğa geçirilenlerden birçok mağduriyet yaşayan olduğu, rütbe ve kıdem sorunları yaşadıkları tespit edilmiştir. 

Bu kanun teklifi ile uzman erbaşlarımızın bedelsiz zati tabanca almaları ve görevli olmadıkları zamanlarda da göze görünmeyecek şekilde taşıyabilmeleri amaçlanmıştır. 

MADDE GEREKÇELERİ

MADDE 1- Uzman erbaşların bedelsiz zati tabanca edinmeleri ve görevli olmadıkları zamanlarda 
MADDE 2- Yürürlük maddesidir. da göze görünmeyecek şekilde taşıyabilmeleri amaçlanmıştır.
MADDE 3-Yürütme maddesidir.

3269 SAYILI UZMAN ERBAŞ KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN KANUN TEKLİFİ 

MADDE 1- 18/3/1986 tarihli ve 3269 sayılı Uzman Erbaş Kanununun 13. Maddesinin 2.cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 
"Uzman erbaşlar ilk sözleşmelerini müteakip bedelsiz zati tabanca edinirler ve görevli olmadıkları zamanlarda da resmi veya sivil elbise ile zati tabancalarını göze görünmeyecek bir şekilde taşırlar." 
MADDE 2- Bu Kanun yayım tarihinde yürürlüğe girer. 
MADDE 3- Bu Kanun hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.

2. KANUN TEKLİFİ: 3269 Sayılı Uzman Erbaş Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi 20 Mayıs 2020 de Milli Savunma Komisyonuna havale edildi. Teklif ile, uzman erbaşların ek göstergelerinin iyileştirilmesi amaçlanmaktadır.

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

3269 Sayılı Uzman Erbaş Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi ve Gerekçesi ilişikte sunulmuştur. Gereğini saygılarımla arz ederim. Mehmet Ali ÇELEBİ /İzmir Milletvekili 

GENEL GEREKÇE 

Milli Savunma Bakanlığı bünyesinde 70 bin, İçişleri Bakanlığı bünyesinde 55 bin olmak üzere toplamda 125bin uzman erbaş görev yapmaktadır. 65 bin emekli, malul emeklisi, 125bin ayrılan personeli ile genel toplamda 325bin kişilik bir camiadır. 

Uzman erbaşlarımızın çözülmesi gereken problemleri bulunmaktadır. 3600 ek gösterge alamadıkları, sözleşmeli olarak görev yaptıkları ancak çeşitli sözlere rağmen kadroya geçirilmedikleri, hava değişimi ve istirahat sürelerinin yetersiz olduğu, mesleğe başladıklarında bedelsiz zati tabanca verilmediği, kadro görevleri dışında iş yaptırıldığı, astsubay alımlarında öncelik verilmediği, doğu görev sürelerinin adil şekilde düzenlenmediği, orduevi imkanlarından faydalanamadıkları, lojman tahsis oranının düşük olduğu, 6000 sayılı kanun nedeniyle sivil memurluğa geçirilenlerden birçok mağduriyet yaşayan olduğu, rütbe ve kıdem sorunları yaşadıkları tespit edilmiştir. 

Uzman erbaşlarımız sözleşme ile görev yaptıklarından dolayı mesleki güvenceleri bulunmamaktadır. Bu durum uzman erbaşları gelecek endişesine mahkum etmekte, verimli görev yapmalarini olumsuz etkilemektedir. 

Bu kanun teklifi ile yetersiz özlük haklarına sahip uzman erbaşlarımıza 3600 ek gösterge verilmesi amaçlanmıştır. 

MADDE GEREKÇELERİ
 
MADDE 1- Uzman erbaşların ek göstergelerinin arttırılması amaçlanmıştır. 
MADDE 2- Yürürlük maddesidir. 
MADDE 3- Yürütme maddesidir

3269 SAYILI UZMAN ERBAŞ KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN KANUN TEKLİFİ 

MADDE 1- 18/3/1986 tarihli ve 3269 Sayılı Kanunun "Özlük hakları" başlıkli 16'nci maddesinin birinci fıkrasının ikinci cümlesi "Ayrıca uzman erbaşlara dereceleri itibariyle astsubaylar için belirlenmiş olan ek göstergeler uygulanır" şeklinde değiştirilmiş ve üçüncü cümlesi olan . "Ancak bunlara uygulanacak ek gösterge rakami 3000'i geçemez." madde metninden 
çıkarılmıştır.: 
MADDE 2- Bu Kanun yayım tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Kanun hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür. 

3. KANUN TEKLİFİ:  3269 Sayılı Uzman Erbaş Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi 20 Mayıs 2020 de Milli Savunma Komisyonuna havale edildi. Teklif ile, uzman erbaşların istihdam edildikleri kadro görevleri dışında bir görevde bulunmamaları amaçlanmaktadır.

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

3269 Sayılı Uzman Erbaş Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi ve gerekçesi ilişikte sunulmuştur.Gereğini saygılarımla arz ederim. Mehmet Ali ÇELEBİ /İzmir Milletvekili 

GENEL GEREKÇE 

Milli Savunma Bakanlığı bünyesinde 70 bin, İçişleri Bakanlığı bünyesinde 55 bin olmak üzere toplamda 125bin uzman erbaş görev yapmaktadır. 65 bin emekli, malul emeklisi, 125bin ayrılan personeli ile genel toplamda 325bin kişilik bir camiadır.. Uzman erbaşlarımızın çözülmesi gereken problemleri bulunmaktadır. 3600 ek gösterge alamadıkları, sözleşmeli olarak görev yaptıklari ancak çeşitli sözlere rağmen kadroya değişimi ve istirahat sürelerinin yetersiz olduğu, mesleğe başladıklarında bedelsiz zati tabanca verilmediği, kadro görevleri dışında iş yaptırıldığı, astsubay alımlarında öncelik verilmediği, doğu görev sürelerinin adil şekilde düzenlenmediği, orduevi imkanlarından faydalanamadıklari, lojman tahsis oranının düşük olduğu, 6000 sayılı kanun nedeniyle sivil memurluğa geçirilenlerden birçok mağduriyet yaşayan olduğu, rütbe ve kıdem sorunları yaşadıkları tespit edilmiştir. 

Görev tanımları dışında İsveç çakısı misali çaycı, haberci, kazancı, tuvalet banyo temizleyicisi olarak dahi görevlendirilenler bulunmaktadır. Bu kanun teklifi ile uzman erbaşlarımizin kadro görevleri haricinde farklı işlerde çalıştırılmamalari amaçlanmıştır. 

MADDE GEREKÇELERİ 

MADDE 1- Uzman erbaşların sadece istihdam edildikleri kadro görevlerini yapmaları, farklı işlerde çalıştırılmamaları amaçlanmıştır. 
MADDE 2- Yürürlük maddesidir. 
MADDE 3- Yürütme maddesidir. 

3269 SAYILI UZMAN ERBAŞ KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN KANUN TEKLİFİ 

MADDE 1- 18/3/1986 tarihli ve 3269 Sayılı Kanunun "Görev" başlıklı 7'nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 
"Uzman erbaşlar istihdam edildikleri kadro görevlerini yaparlar." 
MADDE 2- Bu Kanun yayım tarihinde yürürlüğe girer. 
MADDE 3- Bu Kanun hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.

Kamubiz.com ÖZEL/ ANKARA

FACEBOOK SAYFAMIZI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ

TWİTTER'DAN TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ

HABERE YORUM KAT
UYARI: Yorum yazarak topluluk şartlarımızı kabul etmiş bulunuyor ve tüm sorumluluğu üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan kamubiz.com İnternet Sitesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
10 Yorum