Uzman erbaşlar memur kadrolarına geçiş yapabilir mi?

Uzman erbaşlar memur kadrolarına geçiş yapabilir mi?
TSK'da görev yapan yapan uzman erbaşların memurluğa geçişi mümkün mü? Uzman erbaşların memurluk hakkı var mı? Uzman erbaşların memurluğa geçiş konusundaki sorunları devam ediyor.

Uzman erbaşlar memur olabilir mi? 2 yıl 9ay 16 gün uzman erbaş olarak çalışıp ayrılanlar Belediyede memur olabilir mi? Sabah memurlar cevaplıyor. Soru:15.3.013 tarihinde 3269 sayılı Uzman Erbaş Kanuna tabi olarak göreve başlayan ve 31/12/2015 tarihinde kendi isteği ile sözleşmesini feshederek görevden ayrılan bir kişinin 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 92'nci maddesi kapsamında Belediye Başkanlığında memur kadrosuna atanması mümkün mü?

657 sayılı Kanununun 92'nci maddesinde "İki defadan fazla olmamak üzere memurluktan kendi istekleriyle çekilenlerden veya bu Kanun hükümlerine göre çekilmiş sayılanlardan tekrar memurluğa dönmek isteyenler, ayrıldıkları sınıfta boş kadro bulunmak ve bu sınıfın niteliklerini taşımak şartıyla ayrıldıkları tarihte almakta oldukları aylık derecesine eşit bir derecenin aynı kademesine veya 71 inci madde hükümlerine uyulmak suretiyle diğer bir sınıfta eşit derecedeki kadrolara atanabilirler.

657 sayılı Kanuna tabi olmayan personelden kendi istekleri ile görevinden çekilmiş olanlar, boş kadro bulunmak ve gireceği sınıfın niteliklerini taşımak kaydı ile bu Kanuna tabi kurumlardaki memuriyetlere atanabilirler..." hükmü bulunmaktadır. Ayrıca, 10/02/2016 tarih ve 29620 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 6663 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un 14'üncü maddesi ile 3269 sayılı Uzman Erbaş Kanununun 5'inci maddesine "Uzman erbaşların 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 92 nci maddesi hükmünden yararlanabilmeleri için en az yedi hizmet yılını tamamlamış olmaları gerekir." fıkrası eklenmiştir.

Bu itibarla, 10/02/2016 tarihinden önce veya sonra Türk Silahlı Kuvvetlerinden ayrılmış olduğuna bakılmaksızın 657 sayılı Kanunun 92'nci maddesine göre devlet memurluğu kadrolarına atanma talebinde bulunan bütün uzman erbaşların 3269 sayılı Kanunun 5'inci maddesi kapsamında olduğu, sözleşmesini fesheden ve asgari yedi yıl hizmet süresi bulunmayan ilgilinin 657 sayılı Devlet Memurları Kanununu 92'nci maddesi kapsamında atanabilmesinin mümkün bulunmadığı değerlendirilmektedir.
sabah

FACEBOOK SAYFAMIZI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ

TWİTTER'DAN TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ