Uzman jandarma istifa ederse tekrar atanmak için bekleme süresine tabi olur mu?

Uzman jandarma istifa ederse tekrar atanmak için bekleme süresine tabi olur mu?
Uzman jandarma istifa ederse tekrar atanmak için bekleme süresine tabi olur mu?

Soru

3466 sayılı Uzman Jandarma Kanununa tabi olarak 17 yıldır çalışmaktayım. Kendi isteğim ile ayrılmam (istifa) durumunda başka bir kamu kurumuna memur olarak atanabilmem için 657 sayılı Kanun kapsamında 6 aylık bekleme süresine tabi olur muyum?

Saygılarımla..Teşekkürler

Cevap

2803 sayılı Jandarma Teşkilat, Görev ve Yetkileri Hakkında Kanunun 13. maddesine, yapılan değişiklikle "Jandarma Hizmetleri Sınıfı personelinin her türlü özlük işlerinde, bu Kanunda hüküm bulunmayan hallerde, 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu uygulanır. Ancak, nasıp ve terfi, aylık ve diğer mali ve sosyal haklar bakımından statü ve rütbelerine göre 27/7/1967 tarihli ve 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu, 28/5/1988 tarihli ve 3466 sayılı Uzman Jandarma Kanunu ile 18/3/1986 tarihli ve 3269 sayılı Uzman Erbaş Kanununa tabi personel hakkındaki hükümler uygulanır." hükmü getirilmiştir.

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 36. maddesinde yapılan değişiklikle kanuna Jandarma Hizmetleri Sınıfı eklenmiştir. Bu sınıfta; Jandarma Genel Komutanlığında çalışan subay, astsubay ve uzman jandarma unvanlı memurlar sayılmıştır.

Yani bu personelin özlük işlerinde artık 657 sayılı Kanunun uygulanması gerektiğini düşünüyoruz.

657 sayılı Kanunun 94. maddesinde "Devlet memuru bağlı olduğu kuruma yazılı olarak müracaat etmek suretiyle memurluktan çekilme isteğinde bulunabilir. Mezuniyetsiz veya kurumlarınca kabul edilen mazereti olmaksızın görevin terk edilmesi ve bu terkin kesintisiz 10 gün devam etmesi halinde, yazılı müracaat şartı aranmaksızın, çekilme isteğinde bulunulmuş sayılır.

Çekilmek istiyen memur yerine atanan kimsenin gelmesine veya çekilme isteğinin kabulüne kadar görevine devam eder. Yerine atanan kimse bir aya kadar gelmediği veya yerine bir vekil atanmadığı takdirde, üstüne haber vererek görevini bırakabilir.

Olağanüstü mazeretle çekilenler, üstüne haber vermek şartiyle bir ay kaydına tabi değildirler." hükmü, 96. maddesinde "Olağanüstü hal, sıkıyönetim, seferberlik ve savaş hallerinde veya genel hayata müessir afetlere uğrayan yerlerdeki Devlet Memurları yerine atanacaklar gelip işe başlamadıkça görevlerini bırakamazlar." hükmü, 97. maddesinde "Memurlardan mali ve cezai sorumlulukları saklı kalmak üzere;

A) 94 üncü maddenin 2 nci ve 3 üncü fıkrasına uygun olarak memuriyetten çekilenler altı ay geçmeden,

B) Bu Kanuna göre çekilmiş sayılanlar ile 94 üncü maddenin 2 nci fıkrasına uymadan görevlerinden ayrılanlar bir yıl geçmeden,

C) 95 inci maddede yazılı zorunluluklara uymayanlar 3 yıl geçmeden,

D) 96 ncı maddeye aykırı hareket edenler hiçbir surette,

Devlet memurluğuna alınamazlar." hükmü yer almaktadır.

Sorunuza gelince, usulüne uygun şekilde uzman jandarma görevinden istifa etmeniz halinde, tekrar memuriyete atanabilmek için 6 ay bekleme süresine tabi olduğunuzu düşünüyoruz.

Memurlar.net

KAMUBİZ.COM TIKLA TAKİP ET

HABERE YORUM KAT
UYARI: Yorum yazarak topluluk şartlarımızı kabul etmiş bulunuyor ve tüm sorumluluğu üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan kamubiz.com İnternet Sitesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.