Uzman jandarmalar astsubaylığa geçirilsin

Uzman jandarmalar astsubaylığa geçirilsin
Uzman jandarmalar astsubaylık hakkı TBMM'de! Astsubaylığa geçiş koşullarını taşıyan uzman jandarmaların astsubaylığa geçirilmesi ve astsubaylığa geçişte yaş üst sınırının 31'den 40'a çıkarılması amacıyla kanun teklifi verildi.

Uzman jandarmalar astsubaylık hakkı TBMM'de! Astsubaylığa geçiş koşullarını taşıyan uzman jandarmaların astsubaylığa geçirilmesi ve astsubaylığa geçişte yaş üst sınırının 31'den 40'a çıkarılması amacıyla kanun teklifi verildi.

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

04.06.1988 tarih ve 19832 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 3466 sayılı Uzman Jandarma Kanunu'nda değişiklik yapılması ile ilgili kanun teklifim gerekçesi ile birlikte ekte sunulmuştur. Gereğini saygılarımla arz ederim. 12.03.2018    

Zülfikar İnönü TÜMER / CHP Adana Milletvekili

GENEL GEREKÇE

Toplumun huzurunu sağlamaya yönelik özellikle kırsaldaki özverili çalışmalarıyla dikkat çeken ve içişleri Bakanlığı bünyesine alınan uzman jandarmalar, astsubaylarla aynı eğitimi almalarına rağmen özlük haklarında bir çok sorunla karşı karşıyadır.

Astsubaylar gibi bir yıllık eğitimden sonra, 6 aylık görev başı eğitimi ve son olarak gerçekleşen sınavın ardından tüm şartları tamamladıktan sonra asaleten göreve başlayan uzman jandarmalar, ne yazık ki astsubaylarla eşit özlük haklara sahip değildir.

Uzman jandarmaların eğitim süreleri astsubaylar gibi fiili hizmetten sayılmalı, üst rütbeye geçirilme kontenjanları artırılmalı, astsubaylığa geçişlerinde konulan 31 yaş sınırı 40'a yükseltilmelidir.

Kadroları kapalı oldu için astsubay kadrosunda çalıştırılmalarına rağmen astsubaylara uygulanan 3600 ek göstergeden de yararlanamayan, ordu evlerine dahi alınmayan uzman jandarmaların özlük haklarında ve sosyal hayatlarında düzenleme yapılması gerektiğinden hareketle 3466 sayılı Uzman Jandarma Kanunu'nun ilgili maddelerinde gerekli düzenlemelerin yapılması önem arz etmektedir. 

3466 SAYILI UZMAN JANDARMA KANUNU'NDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TEKLİFİ

Madde 1 — 3466 sayılı Uzman Jandarma Kanunu'nun 12. Maddesinin birinci ve ikinci fıkralarındaki "ödenmez” ibareleri 'ödenir” olarak değiştirilmiştir.
Madde 2- Uzman Jandarma Kanunu'nun 18. Maddesinin birinci fıkrasının (a) bendindeki "Bu bentteki şartları sağlayan uzman jandarmalardan, Jandarma Genel Komutanlığının ihtiyaç duyacağı miktar kadarı” ibaresi "Bu bentteki şartları sağlayan uzman jandarmaların en az %30'u” şeklinde değiştirilmiş ve "Jandarma Genel Komutanlığı tarafından görülecek lüzum üzerine” ibaresi metinden çıkarılmıştır.
Madde 3- Uzman Jandarma Kanunu'nun 18. Maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin 3. alt bendindeki "31” ibaresi "40” olarak değiştirilmiştir.
Madde 4- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Madde 5- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

Kamubiz.com ÖZEL HABER / ANKARA

(Sitemizden Alıntılanan Haberlerde Kaynak Gösterilmeden Kullanılması Halinde Yasal İşlem Yapılacaktır)

YENİ FACEBOOK SAYFAMIZI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ

TWİTTER'DAN TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ