Uzman Jandarmalara 3600 ek gösterge, astsubaylık ve fiili hizmet süresi için 3 kanun teklifi (20 Mayıs 2020)

Uzman Jandarmalara 3600 ek gösterge, astsubaylık ve fiili hizmet süresi için 3 kanun teklifi (20 Mayıs 2020)
Uzman Jandarmalar, 3466 Sayılı Uzman Jandarma Kanunu ile Türk Silahlı Kuvvetlerine alınan Uzman Jandarma Çavuş rütbesinden Uzman Jandarma VIII.Kad. Cvş. rütbesine haiz, Jandarma personeli olup Uzman Erbaş (Uzman Çavuş, Uzman Onbaşı), Erbaş ve Erlerin üstüdür. Tamamına yakını Üniversite! Yüksek Okul mezunudur. Jandarma Genel Komutanlığı emrinde, vatanının ve büyük Türk Milletinin huzur ve bekası için Türkiye'nin en ücra köşelerinde, terörle mücadele, komando, istihbarat, kaçakçılık, trafik, emniyet ve asayiş

1. KANUN TEKLİFİ: 3466 Sayılı Uzman Jandarma Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi 20 Mayıs 2020 de İçişleri Komisyonuna havale edildi. Teklif ile; uzman jandarmaların astsubaylığa geçebilmeleri için aranan mevcut azami yaş şartının 35'ten 45'e yükseltilmesi amaçlanmaktadır.


TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

3466 Sayılı Uzman Jandarma Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi ve Gerekçesi ilişikte sunulmuştur. Gereğini saygılarımla arz ederim. Mehmet Ali ÇELEBİ/ İzmir Milletvekili 

GENEL GEREKÇE 

Uzman Jandarmalar, 3466 Sayılı Uzman Jandarma Kanunu ile Türk Silahlı Kuvvetlerine alınan Uzman Jandarma Çavuş rütbesinden Uzman Jandarma VIII.Kad. Çvş. rütbesine haiz, Jandarma personeli olup Uzman Erbaş (Uzman Çavuş, Uzman Onbaşı), Erbaş  ve Erlerin üstüdür. Tamamına yakını Üniversite/ Yüksek Okul mezunudur. Jandarma Genel Komutanlığı emrinde, vatanının ve büyük Türk Milletinin huzur ve bekası için Türkiye'nin en ücra köşelerinde, terörle mücadele, komando, istihbarat, kaçakçılık, trafik, emniyet ve asayiş vb, her türlü görevde canı pahasına görev yapmaktadırlar. 

İçişleri Bakanlığı'na bağlı olarak eşit şartlarda görev yapan Uzman Jandarma ve emniyet personeli arasında adaletsiz bir durum oluşmaması açısından; Polisin bir üst statüye geçebilmek için sahip olduğu 45 yaş sinirinin Uzman Jandarmalara da uygulanması gerekmektedir. Uzman Jandarmalar için Astsubaylığa geçiş yaş sınırı 35 olup bunun 45'e çıkartılmasıyla güvenlik personelleri arasındaki uygulama adaletsizliğinin giderilmesi amaçlanmıştır. 

MADDE GEREKÇELERİ 

MADDE 1: Uzman Jandarmaların Astsubaylığa geçiş yaş sinirinin "35" yerine "45" olarak değiştirilmesi halinde, eşit şartlarda ve aynı Bakanlığa bağlı olarak görev yapan Uzman Jandarma ve emniyet personeli arasındaki uygulama bakımından söz konusu olan adaletsizliğin giderilmesi amaçlanmıştır. 
MADDE 2: Yürürlük Maddesidir. 
MADDE 3: Yürütme Maddesidir. 

3466 SAYILI UZMAN JANDARMA KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN KANUN TEKLİFİ 

MADDE 1: 28/5/1988 tarihli ve 3466 Sayılı Uzman Jandarma Kanunu'nun 18. Maddesinin 1.fikrasının a) bendinin 3.alt bendi “45 yaşından gün almamış olmak" olarak değiştirilmiştir. 
MADDE 2: Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
MADDE 3: Bu Kanun hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür. 


2. KANUN TEKLİFİ: 3466 Sayılı Uzman Jandarma Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi 20 Mayıs 2020 de İçişleri Komisyonuna havale edildi.Teklif ile; astsubay kadrolarında görevli uzman jandarmaların derecelerinin ve ek göstergelerinin, astsubayların sahip oldukları derece ve ek göstergeye çıkarılması amaçlanmaktadır.


TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

3466 Sayılı Uzman Jandarma Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi ve Gerekçesi ilişikte sunulmuştur. Gereğini saygılarımla arz ederim. Mehmet Ali ÇELEBİ/ İzmir Milletvekili 

GENEL GEREKÇE 

Uzman Jandarmalar, 3466 Sayılı Uzman Jandarma Kanunu ile Türk Silahlı Kuvvetlerine alınan Uzman Jandarma Çavuş rütbesinden Uzman Jandarma VIII.Kad. Cvş. rütbesine haiz, Jandarma personeli olup Uzman Erbaş (Uzman Çavuş, Uzman Onbaşı), Erbaş ve Erlerin üstüdür. Tamamına yakını Üniversite! Yüksek Okul mezunudur. Jandarma Genel Komutanlığı emrinde, vatanının ve büyük Türk Milletinin huzur ve bekası için Türkiye'nin en ücra köşelerinde, terörle mücadele, komando, istihbarat, kaçakçılık, trafik, emniyet ve asayiş vb. her türlü görevde canı pahasına görev yapmaktadırlar. 

Jandarma Okullar Komutanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Uzman Jandarma Okulu, 2012 yılında Avrupa Birliği uyum yasaları çerçevesinde tamamen kapatılmıştır. Jandarma Genel Komutanlığı bünyesinde bulunan Uzman Jandarma kadroları yeniden kuvvetin reorganizasyonu çerçevesinde kapatılarak kadrolar Astsubay kadrosuna dönüştürülmüştür. Yani Uzman Jandarmalar halen, astsubayların görevlendirildiği görev ve kadrolarda görevlerini yerine getirmektedir. Ancak, astsubayların kadro ve görevlerini yerine getirmelerine rağmen, astsubaylara tanınan özlük haklarının sadece 2/3'ne sahiptirler. Kanunlarımıza göre kadrosu kapatılan bir devlet memurunun ya aynı statüde başka bir kuruma aktarılması ya da görev yaptığı kadroya göre Astsubay rütbesine yükseltilmesi veya astsubaylara uygulanan 3600 ek gösterge verilmesi gerekir. Teklifimizle eşitsizliğin giderilmesi için Uzman Jandarmalarımıza 3600 ek gösterge verilmesi amaçlanmıştır.  

MADDE GEREKÇELERİ 

MADDE 1: Astsubay kadrosunda görevlendirileri Uzman Jandarmaların ek göstergelerinin Astsubaylarda olduğu gibi 3600'e çıkarılması amaçlanmıştır.
MADDE 2: Yürürlük Maddesidir.
MADDE 3: Yürütme Maddesidir. 

3466 SAYILI UZMAN JANDARMA KANUNU KANUNUNDA DE YAPILMASINA İLİŞKİN KANUN TEKLİFİ 

MADDE 1:28/5/1988 tarihli ve 3466 sayılı Uzman Jandarma Kanunu'nun 21'inci maddesinin 
ikinci fikrasının birinci cümlesinde yer alan “5/6'sı” ibaresi tamami” şeklinde, ikinci cümlesinde yer alan “3000’i” ibaresi “3600'ü” şeklinde değiştirilmiştir. 
MADDE 2: Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3: Bu Kanun hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür. 


3. KANUN TEKLİFİ: 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi 20 Mayıs 2020 de İçişleri Komisyonuna havale edildi. Teklif ile, uzman jandarmaların nasıp tarihinden önce askeri amaçlı eğitim sürelerinin ve okulda bulundukları sürelerin fiili hizmet süresinden sayılması amaçlanmaktadır.


TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi ve Gerekçesi ilişikte sunulmuştur. Gereğini saygılarımla arz ederim.Mehmet Ali ÇELEBİ /İzmir Milletvekili 

GENEL GEREKÇE 

Uzman Jandarmalar, 3466 Sayılı Uzman Jandarma Kanunu ile Türk Silahlı Kuvvetlerine alınan Uzman Jandarma Çavuş rütbesinden Uzman Jandarma VIII.Kad.Çış. rütbesine haiz, Jandarma personeli olup Uzman Erbaş (Uzman Çavuş, Uzman Onbaşı), Erbaş ve Erlerin üstüdür. Tamamına yakını Üniversite! Yüksek Okul mezunudur. Jandarma Genel Komutanlığı emrinde, vatanının ve büyük Türk Milletinin huzur ve bekası için Türkiye'nin en ücra köşelerinde, terörle mücadele, komando, istihbarat, kaçakçılık, trafik, emniyet ve asayiş vb. her türlü görevde canı pahasına görev yapmaktadırlar. 

TSK Bünyesinde görev yapan Subay, Astsubayların askeri okulda geçen süreleri hizmetten sayılmaktadır. Uzman Erbaşların (Uzman Çavuş, Uzman Onbaşı) askerlikte geçen süreleri hizmetten sayılırken Uzman Jandarmaların nasıptan önceki 1 yıllık askeri eğitim/okul süreleri fiili hizmet süresinden sayılmamaktadır. Bu negatif ayrıştırma Uzman Jandarmaların aidiyet duygusunu olumsuz etkilemektedir. Teklifimizle bu eşitsizliğin giderilmesi amaçlanmıştır. 

MADDE GEREKÇELERİ: 

MADDE 1: Uzman Jandarmaların nasiptan önceki 1 yıllık askeri eğitim/okul sürelerinin diğer üst kadrolarda olduğu gibi fiili hizmet süresinden sayılmási amaçlanmıştır. 
MADDE 2: Yürürlük Maddesidir. 
MADDE 3: Yürütme Maddesidir. 

5510 SAYILI SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN KANUN TEKLİFİ 

MADDE 1: 31/5/1988 tarihli 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'na aşağıdaki geçici madde eklenmiştir. “GEÇİCİ MADDE 79-3466 sayılı Uzman Jandarma Kanunu'na tabi olarak çalışan Uzman Jandarmaların naspedilmeden önceki askeri eğitimde/okulda tutuldukları süre fiili hizmet süresinden sayılır." 
MADDE 2: Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
MADDE 3: Bu Kanun hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.

 

Kamubiz.com ÖZEL/ ANKARA

FACEBOOK SAYFAMIZI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ

TWİTTER'DAN TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ

HABERE YORUM KAT
UYARI: Yorum yazarak topluluk şartlarımızı kabul etmiş bulunuyor ve tüm sorumluluğu üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan kamubiz.com İnternet Sitesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
1 Yorum