Veteriner Hekimlere Yıpranma Payı Verilmesi Hakkında Kanun Teklifi (Ekim 2019)

Veteriner Hekimlere Yıpranma Payı Verilmesi Hakkında Kanun Teklifi (Ekim 2019)
Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi 1 Ekim 2019 tarihinde Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edildi. Teklif ile, hayvan sağlığına ilişkin koruyucu hizmetler ile teşhis, tedavi ve iyileştirme hizmetlerinde çalışanların fiilî hizmet süresi zammından yararlandırılmaları amaçlanmaktadır.

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve gerekçesi ektedir. Gereğini saygılarımla arz ederim. 17/9/2019 
Yasin ÖZTÜRK /Denizli Milletvekili 

GEREKÇE 
5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nda "fiili hizmet zammı" olarak geçen yıpranma payı ile, çalışma koşullarının ağır olması sebebiyle diğer mesleklere nazaran daha fazla efor sarf edilen ve diğer mesleklerden daha fazla yıpranmaya maruz kalınan işlerde daha çabuk emekli olunması amaçlanmaktadır. 
Kanunda bu hak 18 meslek grubunu kapsamaktadır. Fiili hizmet zammi (yıpranma payı) ile ilgili son düzenleme 2018 yılında yapılmış, sağlık çalışanlarına da bu kapsamda erken emeklilik yolu açılmıştır. 
Bununla birlikte aldıkları eğitim gereği hayvan sağlığının yanı sıra zoonoz (hayvanlardan insanlara geçen) hastalıkların yayılmasını ve insanlara bulaşmasını önleyerek toplum sağlığını koruma görevi de yürüten veteriner hekimler, sağlık hizmetleri sınıfında hizmet vermelerine rağmen 5510 sayılı Kanunda yıpranma payı hakkından yararlanamamışlardır. 
2006 yılına kadar fiili hizmet zammı kapsamında bulunan veterinerler, Anayasa Mahkemesinin "sağlık çalışanlarının yıpranma payından yararlanmadıği” gerekçesiyle 2008 yılında bu hakkı kaybetmişlerdir. 2018 yılında yapilan düzenlemede ise durum tersine dönmüş, sağlık çalışanları yıpranma hakkı kazanırken, veterinerler kapsam dışında bırakılmıştır. 

657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 36 ncı maddesine göre veteriner hekimler sağlık hizmetleri sınıfında görev yapmaktadır. 5510 sayılı Kanun veteriner hekimleri kapsam dışında bırakarak, hem mevzuat açısından uyumsuzluğa, hem çalışanlar açısından eşitsiz bir duruma sebebiyet vermiştir. 
Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü ile Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre, dünyada 200'den fazla hayvansal hastalık bulunmakta, insanlarda görülen enfeksiyon hastalıklarının yüzde 60'ının da hayvansal olduğu değerlendirilmektedir. Deli dana hastalığı, brusella, tüberküloz, kuş gribi, şarbon, Kırım Kongo Kanamalı Ateş, kuduz, domuz gribi gibi insanlara bulaştığında tehlikeli sonuçlara yol açan hastalıklara karşı veteriner hekimler kaynağında müdahale etmek zorunda kalmaktadır. Yine aynı şekilde veteriner teknisyen ve teknikerleri de hayvandan insana geçen hastalıklara yakalanma riskini her zaman taşımakta, hayvanların aşılanma işlemi sırasında darbe, tirmik, yaralanmalara da maruz kalmaktadır. 

Yaptıkları iş hayvan sağlığı gibi görülse de, hayvanlardan geçen hastalıkların doğrudan insan sağlığını da ilgilendirmesi nedeniyle bir anlamda koruyucu hekimlik görevini de üstlenen veteriner hekimler, bu nedenle de fiili hizmet zammından yararlanmak üzere haklı istekte bulunmaktadır. 

MADDE GEREKÇELERİ 
MADDE 1- Sağlık hizmetleri sınıfında görev yapmalarına rağmen fiili hizmet zammından yararlanamayan hayvan sağlığı için koruyucu, teşhis ve tedavi edici hizmetlerde çalışanların yılda 60 gün yıpranma hakkından yararlanmasını amaçlamaktadır.
MADDE 2- Yürürlük maddesidir. 
MADDE 3- Yürütme Maddesidir. 
SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TEKLİFİ :: 
MADDE 1- 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 40 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan tabloya aşağıdaki sıra eklenmiştir. 
“21- Hayvan sağlığına ilişkin işler 60 gün" 
Hayvan Sağlığı için koruyucu, teşhis, tedavi ve rehabilite edici hizmetlerde çalışanlar: 
MADDE 2- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
MADDE 3- Bu Kanun hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.
 

Kamubiz.com ÖZEL/ ANKARA

FACEBOOK SAYFAMIZI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ

TWİTTER'DAN TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ

HABERE YORUM KAT
UYARI: Yorum yazarak topluluk şartlarımızı kabul etmiş bulunuyor ve tüm sorumluluğu üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan kamubiz.com İnternet Sitesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.