Yardımcı hizmetler memurlarının genel idare hizmetleri sınıfı kadrosuna atanmaları teklifi

Yardımcı hizmetler memurlarının genel idare hizmetleri sınıfı kadrosuna atanmaları teklifi
Yardımcı hizmetler sınıfında çeşitli unvanlarda görev yapan Devlet memurlarının, genel idare hizmetleri sınıfında memur kadrosuna atanmaları hakkında kanun teklifi verildi. İstanbul Milletvekili İsmail Faruk AKSU'nun kanun teklifi genel gerekçesi şu şekilde:

Yardımcı hizmetler sınıfında çeşitli unvanlarda görev yapan Devlet memurlarının, genel idare hizmetleri sınıfında memur kadrosuna atanmaları hakkında kanun teklifi verildi. İstanbul Milletvekili İsmail Faruk AKSU'nun kanun teklifi genel gerekçesi şu şekilde:
 

KANUN TEKLİFİNİN GENEL GEREKÇESİ

Kamu kurum ve kuruluşlarında çeşitli unvanlarda (aşçı, bekçi, berber, hizmetli, kaloriferci, teknisyen yardımcısı, terzi, mübaşir vb.) görev yapan ve sayıları yaklaşık 110.000 olan Yardımcı Hizmetler Sınıfı personeli, bulundukları hizmet sınıfından kaynaklı mağduriyet yaşadıklarından, hizmet sınıflarının değiştirilmesi suretiyle bu mağduriyetlerinin giderilmesini beklemektedirler.

Bilindiği gibi 2005 yılında memur sendikaları ile hükümet arasında imzalanan Toplu Görüşme Mutabakat Metninde; “Yardımcı Hizmetler Sınıfında çalışanların öğrenim durumlarına göre diğer hizmet sınıflarına bir defaya mahsus olmak üzere sınavsız atanmalarının sağlanması” için çalışma yapılacağı kararının yer alması, YHS personelinin sınıf değişikliğine ilişkin beklentisini daha da artırmıştır.

Yardımcı Hizmetler Sınıfı kapsamındaki kadro unvanlarında görev yapan Devlet memurları, bulundukları hizmet sınıfından kaynaklı olarak;

-Kadro unvanlarına ilişkin görevlerin sınırının unvan bazında net olarak belirlenmemiş olmasından kaynaklı sorunlar yaşamaktadırlar. YHS kapsamındaki personelin unvanlarına ilişkin görev tanımlarının belirgin olmaması, bu personele kurumlarında pek çok işin gördürülebileceği personel olarak bakılmasına neden olmaktadır. Ayrıca, hukuki yönü olmamasına rağmen bazı görev ve işlerin yardımcı hizmetler personeline gördürülmesi, zaman içerisinde söz konusu görevlerin ilgililerin unvanlarıyla özdeşleşmesine ve bu görevleri yapmak istemediklerinde ise sorunlu personel olarak düşünülmelerine neden olmaktadır.

-Görevde yükselme sorunu yaşamaktadırlar. YHS personelinin görevde yükselebileceği kadrolara (memur, bilgisayar işletmeni, teknisyen gibi) kurumlar tarafından genellikle ilk defa atama yoluyla personel alımına gidildiğinden, YHS personelinin görevde yükselerek söz konusu unvanlara atanması pek mümkün olmamaktadır.

-Maaş ve emeklilik hakları bakımından sorun yaşamaktadırlar. Devlet memurlarına ilişkin hizmet sınıflarında görev yapanlardan sadece Yardımcı Hizmetler Sınıfına dahil olanlar için ek gösterge belirlenmemiştir. Ek gösterge belirmelerinde bir hizmet sınıfında olanların tamamının dışarda tutulmasının rahatsızlık yaratmasının yanı sıra, ek göstergeden yararlanamadıkları için YHS personelinin aylık ücretleri ve emeklilik hakları (emekli aylığı ve emekli ikramiyesi) memurlar arasında en düşük seviyede bulunmaktadır.

Öte yandan 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile getirilen ve taşeron personel istihdamını mümkün kılan düzenleme kapsamında, kamu kurum ve kuruluşları yardımcı işlerini taşeron işçilere gördürme yoluna gitmektedirler. 657 sayılı Kanunun kurumlara tanıdığı bu imkân yardımcı hizmet niteliğindeki görevlerin YHS personeline gördürülmesi zorunluluğunun olmadığını göstermektedir.

Esasen bu kapsamda kalan işler memur tanımı içinde yer alanlar eliyle yapılıp yapılmayacağı da ayrı bir tartışma konusudur.

Bu itibarla, Kanun Teklifi ile Yardımcı Hizmetler Sınıfının tümden kaldırılması ve bu Sınıfta çeşitli unvanlarda görev yapan personelin kurumlarında Genel İdare Hizmetleri Sınıfına dahil Memur unvanlı kadrolara atanmaları sağlanarak, yardımcı hizmetler sınıfının varlığından kaynaklı sorunların ortadan kaldırılması öngörülmektedir.

Kanun teklifimiz sonucu, ilgililerin kendi kadrolarının unvanı değiştiğinden ilave bir kadro ihdası ihtiyacı da söz konusu olmayacaktır.

657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUNUNDADEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN KANUN TEKLİFİ

MADDE 1- 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 36 ncı maddesinin “X-YARDIMCI HİZMETLER SINIFI” başlıklı bendi, başlığı ile birlikte madde metninden çıkarılmıştır.

MADDE 2- 657 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“Geçici Madde 43- Kamu kurum ve kuruluşlarına ait Yardımcı Hizmetler Sınıfı kapsamındaki dolu kadroların unvanları, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihi izleyen aybaşından geçerli olmak üzere ve başka bir işleme gerek kalmaksızın, aynı dereceli Genel İdare Hizmetleri Sınıfına dahil Memur unvanlı kadrolar olarak değişmiş sayılır.”

MADDE 3- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

Kamubiz.com Özel Haber/Ankara

YENİ FACEBOOK SAYFAMIZI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ

TWİTTER'DAN TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ

HABERE YORUM KAT
UYARI: Yorum yazarak topluluk şartlarımızı kabul etmiş bulunuyor ve tüm sorumluluğu üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan kamubiz.com İnternet Sitesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
30 Yorum