Yardımcı hizmetler sınıfı için 2 kanun teklifi birden! Ek gösterge verilsin ve GİH geçirilsin

Yardımcı hizmetler sınıfı için 2 kanun teklifi birden! Ek gösterge verilsin ve GİH geçirilsin
Yardımcı Hizmetler Sınıfı YHS Personelini ilgilendiren 2 kanun teklifi birden TBMM’ye sunuldu. Yardımcı Hizmetler Sınıfı YHS Personelleri İçin Kanun Teklifi TBMM’de Mart 2019 Teklif ile; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda 'yardımcı hizmetler sınıfı' olarak adı geçen kamu görevlilerinin, derece ve eğitim durumlarına göre ek göstergelerden yararlanmaları ve genel idare hizmetleri sınıfındaki kadrolara geçirilmesi amaçlanmaktadır.

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI'NA 
Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifim ve gerekçesi ekte sunulmuştur. 
Gereğini saygılarımla arz ederim. 
Ayhan BARUT /Adana Milletvekili 

GEREKÇE 
Kamu kurum ve kuruluşlarında çeşitli unvanlarda (teknisyen yardımcısı, hizmetli, aşçı, kaloriferci, dağıtıcı, terzi, berber, garson, bahçıvan, matbaacı vb.) görev yapan ve sayıları yaklaşık 110.000 olan Yardımcı Hizmetler Sınıfi Personeli, tabii oldukları hizmet sınıfından dolayı çeşitli mağduriyet yaşamaktadırlar. 

Ne yazık ki bu personellerin tam olarak bir iş tanımı bulunmamaktadır. Günümüzde Yardımcı Hizmetler Sinifi personelinin yapması gereken birçok işi kurumlar ihale yoluyla yaptırmaktadır (temizlik, teknik destek vb. gibi). Bu durum Yardımcı Hizmetler Sınıfına artık ihtiyaç duyulmadığını göstermektedir. Ayrıca bu personellerin görevde yükselme sınavına tabii olmaması da yükselmelerinin önündeki engeldir. Aynı zamanda 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda bahsedilen hizmet. sınıfları arasında sadece Yardımcı Hizmetler Sınıfına dâhil personel için ek gösterge belirlenmemiştir. 

Ek gösterge belirlenirken bir hizmet sinifina dâhil personelin kapsam dışı tutulması Yardımcı Hizmetler Sinifi personelinin aylık ücretleri ve emeklilik hakları (emekli aylığı ve emekli ikramiyesi) memurlar arasında oldukça düşük seviyede yer almaktadır. 

Bu durum Yardımcı Hizmetler Sınıfi personelinin hem çalışırken hem de emeklilikte maddi kayıplar yaşamalarına sebep olmaktadır. Ayrıca aynı statüde görev yapan mübaşirler için 05 Şubat 2019 tarihindeki Cumhurbaşkanı kararı ve 06 Şubat 2019 tarihli 30678 sayılı Resmi Gazete yayımı ile genel idari hizmetler sınífına geçişleri sağlanmıştır. Bu tasarrufu adliyelerin yükünü çeken mübaşirlerin en doğal hakkı olarak görmekle birlikte, kamuda çalışan diğer tüm Yardımcı Personel Sinifi çalışanlarımıza da temsilde adalet, is hukuku ve Anayasamızın 49 ncu maddesinin “Devlet ve çalışma barışını sağlamak için gerekli tedbirleri alır.” hükmünün yerine getirilerek aynı hakkın verilmesi gerekmektedir. Kanun teklifimizle Yardımcı Hizmetler Sınıfındaki personellere memur kadrosu verilip Genel 
İdari Hizmetler (GİH) sinifina alınması ve bu kadronun daimi olarak kaldırılması : amaçlanmıştır. 

DEVLET MEMURLARI KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN KANUN TEKLİFİ 
MADDE 1- 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 36 ncı 
inin “X- YARDIMCI HİZMETLER SINIFI” başlıklı bendi, başlığı ile birlikte yürürlükten kaldırılmıştır. 
MADDE 2-657 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir. 
"GEÇİCİ MADDE 46- Kamu kurum ve kuruluşlarına ait Yardımcı Hizmetler Sinifi kapsamında görev yapanlar, bu maddeyi ihdas eden Kanunun yürürlüğe girdiği tarihi izleyen aybaşından geçerli olmak üzere ve başka bir işleme gerek kalmaksızın, aynı dereceli Genel Idare Hizmetleri Sınıfına dâhil memur unvanlı kadrolara geçirilir." 
MADDE 3- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. . " MADDE 4- Bu Kanun hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür. 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI'NA 
657 sayılı Devlet Memurları Kanununda değişiklik yapılmasına ilişkin kanun teklifi ve gerekçesi ekte sunulmuştur. 
Gereğini saygılarımla arz ederim. 
Süleyman Girgin/ Muğla Milletvekili 

GEREKÇE 
Kamu kurumlarında çeşitli ünvanlarda (teknisyen yardımcısı, hizmetli, aşçı, odaci, kaloriferci, dağıtıcı, mübaşir, terzi, berber, garson, bahçıvan, matbaacı vb.) görev yapan ve 657 Devlet Memurları Kanununda Yardımcı Hizmetler Sınıfı olarak adı geçen kamu görevlilerinin memur olmalarına rağmen ek göstergeden yararlanmayan tek hizmet sinifi olmaları kamu kurumlarında memur olarak çalışan bu sinif için ciddi anlamda bir eşitsizlik ve adaletsizlik teşkil etmektedir. 
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nda yapılacak olan bu değişiklik ile hem eşitlik 
ilkesi yerini bulmuş olacaktır, hem de kamuda çalışan personelin arasındaki bu adaletsiz durum son bulacaktır.. 

657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN KANUN TEKLİFİ 
MADDE 1- 14/07/1965 Tarihli ve 657 sayılı Devlet memurları Kanununa ekli (1) sayılı cetvele aşağıdaki bölüm eklenmiştir... 
Unvanı 
Derece 
Uygulanacak Ek 
Gösterge 
IX YARDIMCI HİZMETLERİ SINIFI 
Kadroları bu sınıfa dahil olanlardan 
a) En az dört yıllık yükseköğrenim mezunları 

1    1600 
2    1100 
3    800 
4    650 
b) İlkokul, ortaokul, 
lise ve ilköğretim mezunları 

1    1100 
2    800 
3    650 
4    500 
MADDE 2- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
MADDE 3- Bu Kanun hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.

Kamubiz.com ÖZEL / ANKARA

FACEBOOK SAYFAMIZI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ

TWİTTER'DAN TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ

HABERE YORUM KAT
UYARI: Yorum yazarak topluluk şartlarımızı kabul etmiş bulunuyor ve tüm sorumluluğu üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan kamubiz.com İnternet Sitesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
23 Yorum