Yardımcı hizmetler sınıfı kadrosunun genel idare hizmetlerine geçirilmesi TBMM'de

Yardımcı hizmetler sınıfı kadrosunun genel idare hizmetlerine geçirilmesi TBMM'de
Yardımcı hizmetler sınıfındaki (YHS) personelin genel idare hizmetleri sınıfına geçirilmesi Meclis'te dile getirildi. İstanbul Milletvekili İsmail Faruk Aksu, Milliyetçi Hareket Partisi olarak yardımcı hizmetler sınıfındaki kadroların diğer hizmet sınıflarında ihdasının daha uygun olacağını değerlendiriyoruz, dedi.

Yardımcı hizmetler sınıfındaki personelin genel idare hizmetleri sınıfına geçirilmesi Meclis'te dile getirildi. İstanbul Milletvekili İsmail Faruk Aksu, Milliyetçi Hareket Partisi olarak yardımcı hizmetler sınıfındaki kadroların diğer hizmet sınıflarında ihdasının daha uygun olacağını değerlendiriyoruz, dedi.

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 505 sıra sayılı Yüksek Seçim Kurulunun Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Teklifi’nin ikinci bölümü hakkında Milliyetçi Hareket Partisi Grubu adına söz aldım. Genel Kurulu ve aziz Türk milletini saygıyla selamlıyorum.

Son olarak da yardımcı hizmetler sınıfından çeşitli unvanlarda kadro ihdas edilmesine değinmek istiyorum. Kamuda yardımcı hizmet anlamındaki işlerin çoğunlukla hizmet satın alma yoluyla karşılandığı bilinmektedir. Bu çerçevede yardımcı hizmetler sınıfı personeli tedrici olarak azaltılmaktadır. Esasen mübaşirler başta olmak üzere bu sınıftaki personelin genel idare hizmetleri sınıfına geçirilmesi yönünde tartışmaların ve çalışmaların olduğu da bilinmektedir. Nitekim bizim de bu konuda Milliyetçi Hareket Partisi olarak Meclise sunulmuş kanun teklifimiz bulunmaktadır. Bu nedenle kadroların diğer hizmet sınıflarından ihdası daha uygun olurdu diye değerlendiriyoruz. Bu düşüncelerle kanunun hayırlı olmasını diliyor, sizleri saygıyla selamlıyorum.

Kamubiz.com Özel Haber / Ankara

YENİ FACEBOOK SAYFAMIZI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ

TWİTTER'DAN TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ