Yardımcı hizmetler sınıfı kaldırılsın, genel idare hizmetleri sınıfına geçirilsin! (Kanun Teklifi)

Yardımcı hizmetler sınıfı kaldırılsın, genel idare hizmetleri sınıfına geçirilsin! (Kanun Teklifi)
Yardımcı hizmetler sınıfındaki kamu görevlilerinin genel idare hizmetleri sınıfında istihdam edilmeleri ve yardımcı hizmetler sınıfının kaldırılması öngörülen kanun teklifi TBMM Başkanlığına sunuldu. Yardımcı Hizmetler Sınıfında olan memurlarımızın durumu yakından takip edilmekte, 14/7/1965 tarihli 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunun 36. Maddesinin 8. Fıkrasına Yardımcı Hizmetler Sınıfının değiştirilmesi öngörülmektedir. Eklenen Fıkra ile birçok Kurum Temizlik, Kalorifer yakma gibi işlerini yani, Yardımcı H

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI'NA 
Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifim ve Gerekçesi Ekte Sunulmuştur. Gereğini Saygılarımla Arz Ederim. 07.12.2018 
Ömer Fethi Gürer / Niğde Milletvekili 

GENEL GEREKÇE: 
Yardımcı Hizmetler Sınıfında olan memurlarımızın durumu yakından takip edilmekte, 14/7/1965 tarihli 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunun 36. Maddesinin 8. Fıkrasına Yardımcı Hizmetler Sınıfının değiştirilmesi öngörülmektedir. Eklenen Fikra ile birçok Kurum Temizlik, Kalorifer yakma gibi işlerini yani, Yardımcı Hizmetler Sınıfının yapması gereken işleri İhale yoluyla yaptırmakta olup, Yardımcı Hizmetler Sınıfında memura ihtiyaç duyulmamaktadır. Vermiş olduğumuz Kanun Teklifi ile Yardımci Hizmetler sınıfındaki bütün personele memur statüsü verilerek Genel İdari Hizmetler sınıfına alınması, kadrolu Yardımcı Hizmetler sınıfının kaldırılması amaçlanmıştır. 

MADDE GEREKÇELERİ:

MADDE 1- Yardımcı Hizmetler sinfinin kaldırılarak, bu sınıftaki memurların hak kayıplarını önlemek ve diğer memurlarla eşitliklerinin sağlanması amaçlanmıştır. 
MADDE 2- Yardımci Hizmetler sınıfındaki bütün personele memur statüsü verilerek Genel İdari Hizmetler sınıfına alınması amaçlanmıştır. MADDE 3- Yürürlük maddesidir. MADDE 4- Yürütme maddesidir. 

DEVLET MEMURLARI KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN KANUN TEKLİFİ MADDE

1- 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 36 ncı maddesinin “X- YARDIMCI HİZMETLER SINIFI” başlıklı bendi, başliğı ile birlikte yürürlükten kaldırılmıştır. 
MADDE 2-657 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir. 
"GEÇİCİ MADDE 46- Kamu kurum ve kuruluşlarına ait Yardımcı Hizmetler Sınıfı kapsamında görev yapanlar, bu maddeyi ihdas eden Kanunun yürürlüğe girdiği tarihi izleyen aybaşından geçerli olmak üzere ve başka bir işleme gerek kalmaksızın, aynı dereceli Genel İdare Hizmetleri Sınıfına dâhil memur unvanlı kadrolara geçirilir." 
MADDE 3- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. MADDE 4- Bu Kanun hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür. 

Kamubiz.com ÖZEL /ANKARA

FACEBOOK SAYFAMIZI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ

TWİTTER'DAN TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ

HABERE YORUM KAT
UYARI: Yorum yazarak topluluk şartlarımızı kabul etmiş bulunuyor ve tüm sorumluluğu üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan kamubiz.com İnternet Sitesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
55 Yorum