YHS'den emekli mübaşirler GİH sınıfına alınsın (Kanun Teklifi)

YHS'den emekli mübaşirler GİH sınıfına alınsın (Kanun Teklifi)
Yardımcı Hizmetler Sınıfından emekli Mübaşirler için CHP tarafından Kanun Teklifi Verildi. 2019 yılı Nisan ayı itibarıyla Plan ve Bütçe Komisyonuna verilen kanun teklifi ile YHS'den emekli mübaşirlerin GİH sınıfına alınması ve emekli maaşlarının iyileştirilmesi isteniyor.

Yardımcı hizmet sınıfından emekli olan mübaşir unvanlı kadroların genel idare hizmetleri sınıfına geçirilmesine dair kanun teklifi CHP tarafından 17 Nisan 2019 itibarıyla TBMM Plan ve Bütçe Komisyonuna sunuldu. Teklif ile, mübaşir kadro unvanının genel idare hizmetleri sınıfına geçirilmesini takiben, emekli mübaşirler hakkında da benzer düzenleme yapılarak iş barışı ilkesi ile eşit işe eşit ücret prensibi kapsamında eşitliğin sağlanması amaçlanmaktadır.

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda değişiklik yapılması hakkında kanun teklifim gerekçesi ile birlikte ekte sunulmuştur. 26.02.2019 Gereğini saygılarımla arz ederim. 
Alpay Antmen/ Mersin Milletvekili 

GEREKÇE: Yargıda çalışan herkes yargının bir parçasını oluşturmaktadır. Adliye çalışanlarının bu bütünün parçası olarak görülmesi ve çalışma koşulları ile özlük haklarında iyileştirmelere gidilmesi, yargı işleyiş mekanizmasının daha sağlıklı çalışmasının önünü açacaktır. 
6 Şubat 2019 tarihinde, adliye çalışanı olan mübaşirlerin kadroları yardımcı hizmetler sınıfindan, genel idare hizmetleri sınıfına geçirilmiştir. Bu da çalışan mübaşirlerin hem emeklilik hem de özlük haklarında hak ettiklerini almaları açısından olumlu bir adım olmuştur. 
6 Şubat 2019 tarihinde "Yardımcı Hizmetler Sınıfı”nda bulunan mübaşir kadro unvanının, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'ndaki “Genel İdare Hizmetleri Sınıfi" kapsamına alınmasına aynı maddenin “Ortak Hükümler" bölümünün (G) fikrası gereğince karar verilmiştir. 
Ancak daha önce emekli olan mübaşirler ise halen "yardımcı hizmetler sınıfı” statüsü üzerinden emekli aylığı almaktadır. Bu da iş barışı ilkesine ve “eşit işe eşit ücret” prensibine aykırılık teşkil etmektedir. Bu noktada yapılması gereken ivedi konu; daha önce emekli olan mübaşirlerin de genel idari hizmetler sinifi kadrosu haklarından yararlanması ve emekli aylıklarını da buna göre almasıdır. 

MADDE GEREKÇELERİ 
MADDE 1 -Yapılacak düzenleme ile 6 Şubat 2019 tarihinden önce “Yardımcı hizmetler sınıfı” kadrosundan emekli olan mübaşirlerin emekli maaşlarının ve özlük haklarının “genel idare hizmetler sınıfı” şeklinde düzenlenmesi ve emekli aylıklarının iyileştirilmesi amaçlanmaktadır. 
MADDE 2 - Yürürlük maddesidir 
MADDE 3 - Yürütme maddesidir. 

SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN TEKLİFİ 
MADDE 1- 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa aşağıdaki geçici madde eklenmiştir. 
“GEÇİCİ MADDE 79- Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce, mübaşir kadro unvanıyla görev yapmış olup sosyal güvenlik kanunlarına göre emeklilik veya yaşlılık aylığı almakta olanlara ödenecek aylık tutarı, 6/2/2019 tarihinden itibaren Genel İdare Hizmetleri Sınıfında çalışmakta olan mübaşirin almakta olduğu ek gösterge, ek ödeme ve her neviden görev ve hizmet tazminatı tutarı dikkate alınmak suretiyle belirlenir ve oluşan fark emeklilik veya yaşlılık aylıklarına ilave edilmek suretiyle ödenir. Bu fikra hükümlerine göre ödenecek fark tutarlarının bedeli için bu Kanuna göre herhangi bir borçlanma hükmü işletilmez ve ilgili bedel Hazine tarafından karşılanır. 
MADDE 2- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
MADDE 3- Bu Kanun hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür. 

Kamubiz.com ÖZEL/ ANKARA

FACEBOOK SAYFAMIZI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ

TWİTTER'DAN TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ

HABERE YORUM KAT
UYARI: Yorum yazarak topluluk şartlarımızı kabul etmiş bulunuyor ve tüm sorumluluğu üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan kamubiz.com İnternet Sitesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
9 Yorum