Zorunlu Bireysel Emeklilik Sisteminden Cayma ve Ayrılma Nasıl Olacak?

Zorunlu Bireysel Emeklilik Sisteminden Cayma ve Ayrılma Nasıl Olacak?
Kamu kurum ve kuruluşlarının (mahalli idareler hariç) 1 Ocak 2017 tarihi itibariyle 45 yaşını tamamlamamış olan personeli, 1 Nisan 2017 tarihinden itibaren zorunlu olarak bireysel emeklilik planına dahil edilecek.

Çalışanların bireysel emeklilik sistemine dahil edilmesi zorunlu olmakla birlikte, isteyen personel sistemden çıkabilecek. 

Çalışanlar, işverenleri aracılığıyla otomatik olarak emeklilik planına dahil edilecek ve maaşlarından “çalışan katkı payı” kesilecek. Maaşlarından kesilecek tutar, prime esas kazançlarının/emekli keseneğine esas aylıklarının %3’ü oranında olacak. Çalışan katkı payı tutarı, ilgili işveren tarafından çalışanın ücretinden kesilerek ilgili emeklilik şirketine aktarılacak. 

Zorunlu olarak bireysel emeklilik sistemine alınan personelin sistemden cayması 2 ay içinde, sistemden çıkması ise her zaman mümkün olabilecek. 

*Cayma süresinde sistemden ayrılma 

Otomatik olarak emeklilik planına dâhil edilen çalışanlara, ücretlerinden kesilen ilk katkı payının ilgili emeklilik şirketi hesabına intikal ettiği tarihi takip eden işgünü, emeklilik planına dâhil edildiği ilgili şirket tarafından çalışana posta yoluyla veya güvenli elektronik iletişim araçları ile bildirilecek. Çalışan, bu bildirimi müteakip 2 ay içinde cayma hakkını kullanabilecek. (Yani cayma hakkına ilişkin 2 aylık süre, 1 Nisan ya da 15 Nisan'da başlamış olmayacak) 

Cayma talebi, çalışan tarafından posta yoluyla veya güvenli elektronik iletişim araçlarıyla (ilgili emeklilik sözleşmesi hükümlerine göre) çalışılan kuruma veya ilgili emeklilik şirkete bildirilecek. 

Çalışanın ödemiş olduğu katkı payları ve varsa hesabında bulunan yatırım gelirlerinin, cayma bildiriminin ulaşmasını izleyen 10 iş günü içinde çalışana iade edilmesi gerekecek. Ödemenin geciktirilmesi durumunda doğan zararlar, ticari işler için uygulanacak temerrüt faizi de uygulanmak suretiyle karşılanacak. 

*Cayma süresinden sonra sistemden ayrılma

Çalışanlar, 2 aylık cayma süresinden sonra da istediği zaman ve hiçbir gerekçe göstermesine gerek olmaksızın sistemden ayrılabilecek. 

İlgili emeklilik şirketi, ayrılma amacı ile yapılan başvurunun (ilgili emeklilik sözleşmesi hükümlerine göre, çalışılan kurum aracılığıyla ya da doğrudan) kendisine ulaştığı tarihten itibaren 5 iş günü içinde, ayrılma bilgi ve talep formu ile hesap özetini güvenli elektronik iletişim araçları ile katılımcının erişimine sunacak. 

Ayrılma talep formunu imzalayarak emeklilik şirketine intikal ettirilmesi halinde(ilgili emeklilik sözleşmesi hükümlerine göre, çalışılan kurum aracılığıyla ya da doğrudan), bireysel emeklilik hesabındaki birikim ve devlet katkısı hesabındaki varsa hak kazanılan tutarlar, 20 iş günü içinde katılımcının belirttiği hesaba ödenecek. Daha sonra intikal eden devlet katkısı tutarlarından katılımcının varsa hak kazandığı tutarlar da intikal tarihini takip eden 5 iş günü içinde katılımcının belirttiği hesaba ödenecek. 

Ayrıca çalışanlar isterlerse, emeklilik hakkı kazandıktan sonra bu haklarını kullanmadan da sistemden ayrılabilirler. Bu durumda, çalışan hakkında ayrılmaya ilişkin uygulama yapılır. 

*Maluliyet sebebiyle sistemden ayrılma 

Çalışanın maluliyet hali nedeniyle sistemden ayrılma talebinde bulunabilmesi için sosyal güvenlik mevzuatına göre maluliyet gelirine hak kazandığına dair belgeyi veya sosyal güvenlik mevzuatında belirlenen koşullara göre maluliyet halinin oluştuğunu gösteren, resmi sağlık kuruluşlarından alınmış bir belgeyi ilgili emeklilik şirkete sunması gerekecek. Ancak, maluliyet halinin emeklilik sözleşmesinin yürürlüğe girdiği tarihten sonra oluşmuş olması şartı aranacak. 

Maluliyet gibi zorunlu nedenlerle işinden ayrılan katılımcı, işveren tarafından kendi ad ve hesabına ödenen katkı payları ile bunların getirilerinin tümüne, hak kazanma süresinin tamamlanmasını beklemeksizin hak kazanacak. 

Öte yandan, katılımcının vefatı halinde ise bu şekildeki birikim, hak kazanma süresinin tamamlanmasını beklemeksizin varsa emeklilik sözleşmesinde belirtilen lehdarlara veya kanunî mirasçılarına ödenecek.  

Cayma dilekçesi örneği:

(BES’ten cayma dilekçesi örneği)

(Zorunlu bireysel emeklilik sisteminden cayma başvurusu, ilgili emeklilik sözleşmesi hükümlerine istinaden çalışılan kurum aracılığıyla ya da doğrudan ilgili emeklilik şirkete yapılır)

………………………………. (ilgili emeklilik şirketinin adı yazılır)

(VEYA)

………………………………… (görev yapılan kurumun adı yazılır)

Konu: Zorunlu Bireysel Emeklilik Sisteminden cayma

4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu ve Kanuna dayanılarak çıkarılmış bulunan Bireysel Emeklilik Sistemi Hakkında Yönetmelik hükümlerine istinaden, zorunlu bireysel emeklilik sistemine otomatik olarak dahil edildim.

Dahil edilmiş olduğum bireysel emeklilik sisteminden cayma hakkımı kullanmak istediğimden, ilgili Kanun ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde gerekli işlemlerin yapılarak maaşımdan kesilen katkı payları ile sair kesintilerin ve varsa hesabımda bulunan yatırım gelirlerinin aşağıda belirtilen banka hesabıma aktarılmasının sağlanması hususunu arz ederim. …./…./2017

Adı Soyadı

        İmza

T.C. Kimlik No :

Kurumu                    :

Görev yeri ve unvanı:

Adres                 :

Telefon           :

E-posta             :

Banka Hesap No. :

Ayrılma dilekçesi örneği:

 (BES’ten ayrılma dilekçesi örneği)

(Zorunlu bireysel emeklilik sisteminden cayma başvurusu, ilgili emeklilik sözleşmesi hükümlerine istinaden çalışılan kurum aracılığıyla ya da doğrudan ilgili emeklilik şirkete yapılır)

………………………………. (ilgili emeklilik şirketinin adı yazılır)

(VEYA)

………………………………… (görev yapılan kurumun adı yazılır)

Konu: Zorunlu Bireysel Emeklilik Sisteminden ayrılma

4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu ve Kanuna dayanılarak çıkarılmış bulunan Bireysel Emeklilik Sistemi Hakkında Yönetmelik hükümlerine istinaden, zorunlu bireysel emeklilik sistemine otomatik olarak dahil edildim.

Dahil edilmiş olduğum bireysel emeklilik sisteminden ayrılmak istediğimden, ilgili Kanun ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde gerekli işlemlerin yapılarak maaşımdan kesilen katkı payları ile sair kesintilerin ve varsa hesabımda bulunan yatırım gelirlerinin aşağıda belirtilen banka hesabıma aktarılmasının sağlanması hususunu arz ederim. …./…./2017

Adı Soyadı

        İmza

T.C. Kimlik No.       :

Kurumu                    :

Görev yeri ve unvanı:

Adres                      :

Telefon                    :

E-posta                     :

Banka Hesap No.    :

memurunyeri

KAMUBİZ.COM TIKLA TAKİP ET

HABERE YORUM KAT
UYARI: Yorum yazarak topluluk şartlarımızı kabul etmiş bulunuyor ve tüm sorumluluğu üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan kamubiz.com İnternet Sitesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.