2024 yılında memurlarla ilgili ödemeler, kalem kalem hesaplandı!

2024 yılında memurlarla ilgili ödemeler, kalem kalem hesaplandı!
2024 Ocak Temmuz döneminde Taban Aylık, Kıdem Aylığı, Yan Ödeme Katsayısı, Aile Yardımı Ödeneği, Doğum Yardımı Ödeneği, Ölüm Yardımı Ödeneği, En Yüksek Devlet Memuru Aylığı, Sözleşmeli Personel Tavan Ücreti, Kıdem Tazminatı Tavan Tutarı kalem kalem hesabı

2024 yılı ilk altı ayında Taban Aylık, Kıdem Aylığı, Yan Ödeme Katsayısı, Aile Yardımı Ödeneği, Doğum Yardımı Ödeneği, Ölüm Yardımı Ödeneği, En Yüksek Devlet Memuru Aylığı, Sözleşmeli Personel Tavan Ücreti, Kıdem Tazminatı Tavan Tutarı tek tek hesaplandı.

İşte 2024 yılında memurların günlük hayatlarında sıklıkla karşılaştıkları/karşılaşacakları ve bilmesinde büyük fayda olan kritik bilgiler...

Maaş Katsayısı: Memur maaş katsayısı toplu sözleşme ile belirlenmektedir. 2024 yılı Ocak ayı itibarıyla maaş katsayısı 0,760871’dir. Maaş katsayısı normal şartlarda yılda iki defa belirlenmektedir.

Taban Aylık: Aylıklarını 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu, 3269 sayılı Uzman Erbaş Kanunu, 3466 sayılı Uzman Jandarma Kanunu, 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu ve 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunu’na göre almakta olan personele 1.000 gösterge rakamının taban aylık katsayısı ile çarpımından oluşan ve memur maaşının bir unsuru olan tutara memuriyet taban aylığı denilmektedir. 2024 yılının ilk yarısı için taban aylık tutarı ise; 1000 x 11,909083 = 11.909,08 TL’dir.

Kıdem Aylığı: Devlet memurlarına her bir hizmet yıl için 20 gösterge rakamının maaş katsayısı ile çarpımında oluşan tutara kıdem aylığı denilmektedir. 25 yıldan fazlası için kıdem aylığı verilmemektedir. 15 yıllık hizmeti olan bir memurun kıdem aylık tutarı; 15x20x 0,760871 = 228,26 TL’dir.

Yan Ödeme Katsayısı: İş güçlüğü zammı, iş riski zammı, eleman teminindeki güçlük zammı ve mali sorumluluk tazminatı tutarının hesaplanmasında kullanılan katsayıdır. 2024 yılı Ocak ayı itibarıyla Yan Ödeme Katsayısı 0,241297’dir.

Aile Yardımı Ödeneği: Bu yardım, memurun her ne şekilde olursa olsun menfaat karşılığı çalışmayan veya herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşundan aylık almayan eşi için 1500, çocuklarından her biri için de 250 gösterge rakamının (72’nci ay dahil olmak üzere 0-6 yaş grubunda yer alan çocuklar için bir kat artırımlı) aylık katsayısı ile çarpılması sonucu elde edilecek miktar üzerinden ödenir. Eşlerden birine iş akdi veya toplu sözleşme gereği çocukları için yapılan aile yardımı ödeneği daha düşük ise, yalnız aradaki fark ödenir. Bu fıkrada yer alan gösterge rakamlarını 3 katına kadar artırmaya Cumhurbaşkanı yetkilidir.

Dul memurların çocukları için yukarıdaki fıkralar hükmü uygulanır. Boşanma veya ayrılık vukuunda mahkeme bu yardımın hangi tarafa ve ne oranda verileceğini de kararında belirtir. Devlet memurunun, geçimini sağladığı üvey çocukları için de bu ödenek verilir.

Eş için, 2.273xmaaş katsayısından oluşmaktadır. 2024 yılı Ocak ayı itibarıyla 2.273x 0,760871 = 1.729,45 TL’dir. Her çocuk için 250xmaaş katsayısından oluşmaktadır. Ancak 0-6 yaş arasındaki çocuklar için 500*maaş katsayısından oluşmaktadır. 2024 yılı Ocak ayı itibarıyla 250x0,760871 = 190,21 TL’dir.

Doğum Yardımı Ödeneği: 633 sayılı KHK’nın Ek 4’üncü maddesi hükmü gereğince ödenmekte olan doğum yardımı, Türk vatandaşlarına canlı doğan birinci çocuğu için 300 TL, ikinci çocuğu için 400 TL, üçüncü ve sonraki çocuklar için 600 TL doğum yardımı yapılmaktadır. 1/5/2015 tarihinden itibaren ödenmektedir ve bu tarihten itibaren artış yapılmamıştır. 2024 yılında da aynı tutarlar ödenmeye devam edecektir.

Ölüm Yardımı Ödeneği: Eş veya çocuğun ölümü halinde 9500xmaaş katsayısı= 9500x0,760871= 7.228,27 TL, memurun ölümü halinde ise, 9500x2xmaaş katsayısı = 9500x0,760871 x2= 14.456,54 TL’dir.

Milletvekilleri için ölüm yardımı ise 9500 x 0,760871 = 7.228,27 x12 = 86.739,24 TL’dir.

Sigortalılar için yapılacak cenaze ödeneği ise 3.384,37 TL’dir.

En Yüksek Devlet Memuru Aylığı: Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı’nın gösterge ve ek göstergesinin maaş katsayısı ile çarpımından oluşmaktadır. Yapılan son düzenleme ile 9500x 0,760871 = 7.228,27 TL’dir.

399 Sayılı KHK 3/c Sözleşmeli Personel Tavan Ücreti: 2024 yılı Ocak ayı itibarıyla 41.644,40 TL olup bu tutar yılda iki defa belirlenmektedir.

7/15754 Sayılı BKK Sözleşmeli Personel Tavan Ücreti: 2024 yılı Ocak ayı itibarıyla 37.125,05 TL olup, bu tutar yılda iki defa belirlenmektedir. Bilişim personelinin brüt maaşları da bu tutara göre belirlenmekte ve bu tutarın azami 5 katı olarak belirlenmektedir.

2024 Yılı Gelir Vergisi Tarifesi (Ücretliler İçin): 110.000 TL’ye kadar 15 % 230.000 TL’nin 110.000 TL’si için 16.500 TL, fazlası 20 % 580.000 TL’nin 230.000 TL’si için 40.500 TL (ücret gelirlerinde 870.000 TL’nin 230.000 TL’si için 40.500 TL), fazlası 27 % 3.000.000 TL’nin 580.000 TL’si için 135.000 TL, (ücret gelirlerinde 3.000.000 TL’nin 870.000 TL’si için 213.300 TL), fazlası 35 % 3.000.000 TL’den fazlasının 3.000.000 TL’si için 982.000 TL, (ücret gelirlerinde 3.000.000 TL’den fazlasının 3.000.000 TL’si için 958.800 TL), fazlası 40 %

Asgari Ücret Tutarı: 2024 yılı Ocak ayı itibarıyla brüt: 20.002,50 TL, net: 17.002,12 TL olarak belirlenmiştir. Asgari ücretten gelir ve damga vergisi kesilmemektedir. Asgari ücretin net tutarı kadar memur ve sözleşmeli personelin vergi matrahından indirilmektedir.

Emekli Olacak Memurlara Ödenecek Yol Tazminatı: Emekli olacak memurlara ödenecek yol tazminatı 375 sayılı KHK’de belirlenmiştir. 2024 yılı Ocak ayı itibarıyla 13.558 x 0,760871= 10.315,88 TL’dir.

En Düşük Emekli Aylığı: 5510 sayılı Kanun’a tabi olanlar ile SSK, Bağ-Kur’a tabi olanlar için en düşük emekli aylığı 7.500 TL, 5434 sayılı Kanun’a tabi olanlar içinse 13.861,44TL’dir.

Kıdem Tazminatı Tavan Tutarı: 2024 yılı Ocak ayı itibarıyla kıdem tazminatı tavanı 35.058,58 TL’dir. Bu tutardan sadece binde 7,59 oranında damga vergisi kesilmektedir.

Mal Beyanına Esas Şube Müdürü Maaşı: 2024 yılı Ocak ayı itibarıyla 47.440,35 TL’dir.

Milletvekili Emekli Maaşı: 2024 yılı Ocak ayı itibarıyla milletvekilleri 122.530 x 0,760871 = 93.229,52 TL emekli maaşı alacaklardır.

İdari Görev Ek Tazminatı: 375 sayılı KHK’nin ek 38 inci maddesinde düzenlenen ek tazminat idari görevlerde bulunan yöneticilere ödenmektedir. 4.000 ila 16.000 gösterge rakamı arasında yapılan ek tazminat idari unvanlara göre değişmekte olup maddede belirtilen göstergelerin maaş katsayısı ile çarpımından oluşmaktadır. En düşük ek tazminat tutarı 4.000 *0,760871 = 3.043,48 TL, en yüksek ek tazminat tutarı ise 16.000 *0,760871 = 12.173,93 TL’dir. Bu ödemeden sadece binde 7,59 oranında damga vergisi kesilmektedir.

Ahmet Ünlü

HABERE YORUM KAT
UYARI: Yorum yazarak topluluk şartlarımızı kabul etmiş bulunuyor ve tüm sorumluluğu üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan kamubiz.com İnternet Sitesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
1 Yorum