Milli Eğitim Akademisi açılacak 24 il ve akademi konuları belli oldu

Milli Eğitim Akademisi açılacak 24 il ve akademi konuları belli oldu
Öğretmenlik Meslek Kanununda, Milli Eğitim Akademisi nedir? Milli Eğitim Akademisi hangi illerde kurulacak? Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü, 24 ilde pilot olarak uygulanacak öğretmen akademisi kılavuzunu yayımladı.

Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğünün 03.04.2024 tarihli ve 100048848 sayılı yazısı ile Öğretmen Akademileri Uygulama Kılavuzu yayımlandı...

İŞTE ÖĞRETMEN AKADEMİLERİ KURULACAK 24 PİLOT ŞEHİR:

Amasya, Ankara, Antalya, Balıkesir, Bursa, Denizli, Edirne, Erzurum, İzmir, Konya, Kastamonu, Kahramanmaraş, Mardin, Sakarya, Trabzon, Tokat, Van, Mersin, Eskişehir, Sivas, Malatya, Kocaeli, Tekirdağ, Kütahya

İŞTE İLDE AÇILABİLECEK ÖĞRETMEN AKADEMİLERİ VE ÖNERİLEN ALT KONU BAŞLIKLARI:

1. EDEBİYAT AKADEMİSİ:

-Edebiyata Giriş

-Edebiyatın Gücü

-Divan Edebiyatını Sevdirme

-Edebiyat Öğretmeninin Besleneceği Kaynaklar

-Edebiyat Eğitiminde İyi Örnekler

-Edebiyat ve Dil

-Okuma Kültürü

-Usta Edebiyatçıları Tanımak

-Yazma Becerisi Kazandırma

-Eğitimde Şiirin İmkanlarından Faydalanma

-Şiir Okuma ve Ezberleme Teknikleri

-Şiir Dinletisi Nasıl Düzenlenir?

-Hikaye Bize Ne Anlatır?

-Roman Üzerinden Hayatı Okumak

-Deneyimler ve Paylaşımlar

-Denemeyi Denemek

-Edebi Faaliyetler Düzenleme

-Bülten Hazırlama

-Dijital ve Edebiyat

-Dergi Hazırlama

2. MÜZİK AKADEMİSİ:

-Müziğin Felsefesi

-Müziğin Evrenselliği ve Müzik Eğitimi

-Medeniyet, Mimari ve Müzik

-Müziğin Toplum Hayatındaki Birleştirici Gücü

-Ülkemizde Güzel Sanatlar

-Türk Müziğinde Makamlar ve İcra Özellikleri

-Türk Müziğinin Matematiği

-Türk Müziğinde Fasıl Geleneği ve Meşk Sistemi

-Tasavvuf Müziği Felsefesi

-Uluslararası Platformda Türk Müziği ve Geliştirilmesi

-Farklı Coğrafyaların Müzikleri ve Müzikte Özgün Çalışmalar

-Dünyada Klasik Müzik Tanımı

-Klasik Batı Müziği Dönemleri ve Öncüleri

-Türk Müziğinde Yöresellik ve İcra Özellikleri

-Özel Eğitimde Müzik

-Müzik Eğitiminde Estetik Bilinci

-Usuller ve Ritimler

3. SANAT AKADEMİSİ:

-Sanat Nedir?

-Gelenekli Sanatlar

-Renklerin Dili Resim Sanatı

-Resim Sergisi Nasıl Düzenlenir?

-Dünyayı Güzelleştirme Sanatı Mimari Nedir?

-Su Üstüne Yapılan Sanat Ebru

-Minyatür

-Tiyatro

-Senaryodan Kurguya Sinema

4. SOSYAL BİLİMLER AKADEMİSİ:

-Bilgi Felsefesi

-Bilgi Sosyolojisi

-Bilimsel Araştırma Yöntemleri

-Araştırma Okuryazarlığı

-Bilim ve Araştırma Etiği

-Bilimsel Metinlerin İncelenmesi

-Araştırma ve Proje Yönetimi

-Bildiri Metni Yazma

-Öğrenci Araştırmalarına Rehberlik

-Kongre, Sempozyum, Çalıştay vb. Organizasyonu

-Dijital Sunum Programları

-Müze Eğitimi

-Eğitimin Çizgi Roman Tasarımı

-Çocuklar İçin Felsefe

-Adabımuaşeret

-Geleneksel Çocuk Oyunları

5. TÜRK-İSLAM DÜŞÜNCESİ VE BİLİMİ AKADEMİSİ

-Türk-İslam Medeniyetinde Ahlak Anlayışı

-İslam Medeniyeti ve Modern Dünyanın Oluşumu

-İslam Düşüncesinde Nefis Teorisi ve Modern Benlik

-İslam Düşüncesinde Toplum ve Sosyal Teori

-Türk-İslam Medeniyetinde Doğa Anlayışı

-İslam Düşünce Atlası ve İslam Düşüncesinin Seyri

-Modern Çağdaş Türk Düşüncesi

-İslam Düşüncesinde Özgürlük Kavramı

-İslam ve Batı Düşüncesinde Modern ve Postmodern Teoriler

6. ŞEHİR VE KÜLTÜR AKADEMİSİ:

-Şehir ve Tarih

-Şehir ve Eğitim

-Şehir ve Efsaneler

-Şehir ve Mimari

-Şehir ve Kültür

-Şehir ve İnsan

-Şehir ve Sosyal Hayat

-Şehir ve İktisadi Hayat

-Şehir ve Sanat

-Şehir ve Gelecek

-Şehir ve Yemek Kültürü

7. YÖNETİCİ AKADEMİSİ:

-Yönetim Becerileri

-Liderlik

-Beden Dili ve Etkili İletişim

-Ekip Yönetimi

-Kriz Yönetimi

-Zaman Yönetimi

-21. Yüzyıl Yönetim Becerileri

-Performans Ölçme ve Değerlendirme Teknikleri

-Mevzuat Bilgisi

8. VELİ AKADEMİSİ:

-Gelişim Dönemleri

-Gelişim ve Beceri Alanları

-Bağımsız Yaşam Becerilerini Geliştirme

-Okuma Kültürü

-Okul Kültürü

-Okula Uyum ve Davranış Sorunları

-Okul Başarısında Ailenin Rolü

-Ebeveyn Tutumları

-Bağımlılıklardan Korunma

-Çocuk Gelişiminde Oyunun Yeri ve Önemi

-Sağlık ve Beslenme

-Teknolojinin Bilinçli Kullanımı

-Kariyer ve Hedef Belirleme

-Çevre Bilinci

-Özel Eğitimde Yasal Haklar

9. SPOR AKADEMİSİ:

-Anatomi

-Fizyoloji

-Antrenman Bilgisi

-Psikomotor Gelişim

-Egzersiz ve Beslenme

-Rekreatif Eğitsel Oyunlar

-Sporcu Sağlığı ve İlk Yardım

-Açık ve Kapalı Alan Sporları

- Doğa Sporları

-Yüzme

GİRİŞ:

Öğretmen; kültürel değerlerimize sahip, medeniyetimizin bilincinde, bütün insanlığı kucaklayan ve öz güveni yüksek nesiller yetiştirilmesinde önemli bir rehberdir. Sanatta, edebiyatta, bilimde ve daha birçok alanda ülkemizi zirvelere taşıyacak; çağa ve insanlığa yön verecek nesiller yetiştirmek için öğretmenlerimize büyük görevler düşmektedir.

Milletlerin yazgısı öğretmenlerin elleri arasındadır. Evlatlarımızı, ana kucağından o güvenli ellere teslim ederiz. Özverili çalışmaları ile ülkemizin geleceğini inşa eden öğretmen, toplumun en büyük mimarıdır.

Bilgi, tecrübe ve kabiliyeti ile belli saygınlığa ulaşmış kişilerin sosyal ve kültürel birikimlerinin öğretmenlerimize yansıtılması ve bu kazanımların öğretmenlerimiz vasıtasıyla da öğrencilerimize aktarılarak gelecek nesillere taşınması büyük önem arz etmektedir.

İllerde açılacak Edebiyat Akademisi, Müzik Akademisi, Sanat Akademisi, Sosyal Bilimler Akademisi, Türk-İslam Düşüncesi ve Bilimi Akademisi, Şehir ve Kültür Akademisi vb. akademiler aracılığıyla bilgi, beceri, görüş, düşünce ve eserleri ile öne çıkan uzman kişilerin öğretmen ve yöneticilerle bir araya gelmesi hedeflenmektedir.

AMAÇ:

Öğretmen Akademileri ile duygu, düşünce ve davranışta güzeli arayan; Anadolu'nun binlerce yıllık medeniyetinin aklıselim, kalbiselim, zevkiselim seslenişinin günümüze sunduğu çağrıya kulak verecek nesilleri yetiştiren çelebi öğretmenlerin kişisel, sosyal ve kültürel yönden gelişimlerinin desteklenmesi amaçlanmaktadır.

KAPSAM:

Bu kılavuz, Bakanlığımıza bağlı resmi ve özel eğitim kurumlarında görev yapan öğretmen ve yöneticiler ile il/ilçe milli eğitim müdürlüklerinde görevli yöneticilere yönelik Öğretmen Akademileri kapsamında yapılacak olan faaliyetlere ilişkin usul ve esasları kapsar.

DAYANAK:

Bu kılavuz; 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu, 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu, 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, Milli Eğitim Bakanlığı

Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği, Milli Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim

Kurumları Yönetmeliği, Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği, Milli

Eğitim Bakanlığı Personeli Hizmet İçi Eğitim Yönetmeliği ve Milli Eğitim Bakanlığı Sosyal Etkinlik

İzinleri Yönergesi'ne dayanılarak hazırlanmıştır.

TANIMLAR:

Akademi: Öğretmen Akademileri kapsamında öğretmen ve yöneticilere yönelik ilde faaliyet gerçekleştirilen alanı,

Akademi Danışmanı: Açılan her akademiye danışmanlık yapacak alanında yetkin kişiyi,

Akademi Koordinatörü: İlde açılan her bir akademi ile ilgili yapılacak çalışmaların yürütülmesini sağlamak amacıyla il milli eğitim müdürü tarafından görevlendirilen kişiyi,

Bakanlık: Milli Eğitim Bakanlığını,

Eğitim Kurumu: Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi ve özel okul ve kurumları,

İl Genel Koordinatörü: İl genelinde bütün Öğretmen Akademileri kapsamında yapılacak çalışmaların planlamasını ve yürütülmesini sağlamak amacıyla il milli eğitim müdürü tarafından görevlendirilen kişiyi,

İl Yürütme Komisyonu: İl genel koordinatörünün başkanlığında, ilde açılan her bir akademi koordinatörünün de yer aldığı komisyonu,

İş Birliği: Öğretmen Akademileri kapsamında yapılacak faaliyetleri yürütmek üzere yerel ya da ulusal düzeyde kamu kurum/kuruluşları veyahut sivil toplum kuruluşları ile yapılacak ortak çalışmaları,

Katılımcı: Akademi faaliyetlerine katılan öğretmen ve yöneticileri,

Öğretmen: Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi ve özel okul/kurumlarda görev yapan öğretmenleri,

Uzman Kişi: Açılan akademi alanında bilgi, beceri, görüş, düşünce ve eserleri ile öne çıkan, katılımcılara bilgi ve deneyimlerini aktarmak üzere davet edilen kişiyi,

Yönetici: İl/ilçe milli eğitim müdürlüklerinde görevli il/ilçe müdürleri, il müdür yardımcıları ve şube müdürleri ile Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi ve özel okul/kurumlarda görev yapan müdür, müdür başyardımcısı ve müdür yardımcılarını ifade eder.

GENEL ESASLAR:

a) Öğretmen Akademileri, il milli eğitim müdürlüklerinin sorumluluğunda açılır ve yürütülür.

b) İl milli eğitim müdürlükleri tarafından il genel koordinatörü ve ilde açılan her akademi için bir akademi koordinatörü görevlendirilir. Görevlendirilen bu kişilerden il yürütme komisyonu oluşturulur.

c) Açılan her akademi için bir akademi danışmanı ile iş birliği yapılır.

d) Akademilerle ilgili tüm süreçler "Öğretmen Akademileri İl Eylem Planı"na uygun olarak yürütülür (EK-2).

e) İl milli eğitim müdürlükleri, Öğretmen Akademileri kapsamında kamu kurum/kuruluşları veyahut sivil toplum kuruluşları ile yerel ya da ulusal düzeyde iş birliği yapabilir.

f) Öğretmen Akademileri ile ilgili duyurular ve haberler, il milli eğitim müdürlüğünün kurumsal web sitesi aracılığıyla yayımlanabileceği gibi il milli eğitim müdürlüğü Öğretmen

Akademilerine özel yeni bir web sitesi de açabilir. Web sitesinde yayımlanacak haberlerle

Öğretmen Akademilerinin görünürlüğü artırılır.

BAŞVURU VE KABUL:

a) İl milli eğitim müdürlüğü tarafından onaylanan akademi programı ilgili web sitesinde ilan edilir, ayrıca resmi yazı ile eğitim kurumlarına duyurulur.

b) Adaylar, duyurusu yapılan akademi programını inceler ve katılmak istediği akademiyi belirler.

c) Adayların başvuruları ilgili web sitesi üzerinden gönüllülük esasına göre alınır ve yine aynı sayfa üzerinden sonuçlar ilan edilir.

d) Adaylar, farklı gün ve saatlerde gerçekleştirilecek birden fazla akademi programına katılmak için başvuruda bulunabilir.

UYGULAMA ESASLARI:

a) Akademiler, bir eğitim-öğretim yılı veya dönemlik açılabilir.

b) Eğitim-öğretim yılı boyunca veya dönemlik açılan akademi programlarına devam esastır.

Geçerli mazerete dayalı devamsızlık, akademinin toplam süresinin beşte birinden fazla olamaz.

c) İl milli eğitim müdürlüklerince eğitim-öğretim yılı boyunca veya dönemlik açılan akademi programlarına katılanlara "Akademi Belgesi" verilir.

d) İlde, kılavuzda önerilen akademilerden biri veyahut birden fazlası açılabilir.

e) Akademi programlarında, kılavuzda önerilen alt konular (EK-1) yer alabileceği gibi il yürütme komisyonu tarafından belirlenecek konulara da yer verilebilir.

f) Her akademi en az 10, en fazla 50 kişi ile açılabilir.

g) Akademi faaliyetleri ders dışı zamanlarda yapılır.

h) Akademi faaliyetleri; öncelikle tarihi mekanlar, kütüphaneler, müzeler veya sosyal tesislerde düzenlenir. Programın içeriğine uygun diğer mekanlarda da faaliyet yapılabilir.

İşte Öğretmen Akademileri Uygulama Kılavuzu ve diğer ekleri bilgisayarınıza indirmek için tıklayınız.

Ahmet Kandemir

HABERE YORUM KAT
UYARI: Yorum yazarak topluluk şartlarımızı kabul etmiş bulunuyor ve tüm sorumluluğu üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan kamubiz.com İnternet Sitesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.