Polisler için Yeni KANUN TEKLİFİ Mecliste: Kabul Edilirse Maaşlar ARTACAK!

Polisler için Yeni KANUN TEKLİFİ Mecliste: Kabul Edilirse Maaşlar ARTACAK!
POLİSLERE 3600 ek gösterge ve fazla mesai ücreti verilmesi için TBMM'ye yeni kanun teklifi sunuldu. Kanun teklifinin kabul edilmesi durumunda, polis maaşlarında ciddi bir artış sağlanmış olacak...

Cumhuriyet Halk Partisi Elazığ Milletvekili Gürsel EROL tarafından Meclise sunulan kanun teklifinde, emniyet hizmetleri sınıfında görev yapan müdür ve polislerin ek göstergeleri artırılarak mali durumlarının iyileştirilmesi, fazla mesai ücretlerinin yeniden düzenlenmesi ve bu şekilde özlük haklarının iyileştirilmesi hedefleniyor.

TEKLİFİN GENEL GEREKÇESİ:

Uzun yıllar emniyet teşkilatında çalışan, tayin gören, eşleri ve çocuklarıyla görevleri gereği gereken zamanı geçiremeyen polislerimizin; çalışırken ve emekli olduklarında hayat şartlarının iyileştirilmesi Anayasamızın 5. Maddesi gereğince devletimize yüklenen görevler arasındadır.

Anayasamızın 5. Maddesine göre; "Devletin temel amaç ve görevleri, Türk milletinin bağımsızlığını ve bütünlüğünü, ülkenin bölünmezliğini, Cumhuriyeti ve demokrasiyi korumak, kişilerin ve toplumun refah, huzur ve mutluluğunu sağlamak; kişinin temel hak ve hürriyetlerini, sosyal hukuk devleti ve adalet ilkeleriyle bağdaşmayacak surette sınırlayan siyasal, ekonomik ve sosyal engelleri kaldırmaya, insanın maddi ve manevi varlığının gelişmesi için gerekli şartları hazırlamaya çalışmaktır."

Polisimiz; terörle mücadeleden trafik kontrolüne, uyuşturucu kaçakçılığından asayişin sağlanmasına, insan kaçakçılığından şüphelilerin takip ve yakalanmasına kadar son derece karmaşık ve tehlikeli görevleri gece gündüz demeden, canları pahasına kamu adına icra etmektedir. Görev zorluğu bakımından dünyanın en zor mesleklerinden birini yapan, yeri geldiğinde gözünü kırpmadan canını veren, gazi olan emniyet mensuplarının gerek özlük haklarıyla ilgili gerekse çalışma şartlarıyla ilgili çözüm bekleyen birçok sorunu bulunmaktadır.

Ülkenin içinde bulunduğu ekonomik kriz ve emniyet teşkilatımızın ağır, yıpratıcı çalışma koşulları göz önüne alındığında ek gösterge, fazla mesai ücretleri ve birinci sınıf emniyet müdürlerinin emeklilik yaşının yeniden düzenlenmesi gerekmektedir.

Teklifle; Emniyet Hizmetleri Sınıfında görev yapan müdür ve polislerin ek göstergeleri arttırılarak gerek çalışırken gerekse emekli olduklarında mali durumlarının iyileştirilmesi ve fazla mesai ücretlerinin yeniden düzenlenmesi amaçlanmaktadır.

MADDE GEREKÇELERİ

MADDE 1-3201 sayılı Emniyet TeşkiIat Kanununun 55 inci maddesinin yirminci fıkrasına yapılan ekleme ile birinci sınıf emniyet müdürlerinin emeklilik yaşının düzenlenmesi amaçlanmaktadır.

MADDE 2- 3201 sayılı Kanunun ek 21 inci maddesinde yapılan değişiklik ile Emniyet Hizmetleri Sınıfına dahil belirtilen kadrolara, mahalle ve çarşı bekçilerine verilen fazla çalışma ücretlerinin arttırılması amaçlanmaktadır.

MADDE 3- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na ekli (I) sayılı Ek Gösterge Cetvelinin "VII- EMNİYET HİZMETLERİ SINIFI" bölümünde bulunan kadrolara ait gösterge rakamlarının değiştirilmesiyle emniyet personeli aylık ödeneklerinin ekonomik kriz ve enflasyon karşısında erimemesi amaçlanmaktadır.

MADDE 4- Yürürlük Maddesidir.

MADDE 5- Yürütme Maddesidir.

EMNİYET TEŞKİLAT KANUNU İLE DEVLET MEMURLARI KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TEKLİFİ

MADDE 1- 4/6/1937 tarihli ve 3201 sayılı Emniyet Teşkilat Kanununun 55 inci maddesinin yirminci fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiştir.

"Birinci sınıf emniyet müdürleri, kadrosuzluk nedeni de dahil olmak üzere 65 yaşını doldurmadıkça kendi istekleri dışında emekliliğe sevk edilemez."

MADDE 2- 3201 sayılı Kanunun ek 21 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin (1) numaralı alt bendinde yer alan "%35" ibaresi "%70" şeklinde, (2) numaralı alt bendinde yer alan "%31" ibaresi "%62" şeklinde, (3) numaralı alt bendinde yer alan "%27" ibaresi "%54" şeklinde ve (b) bendinde yer alan "%13" ibaresi "%26" şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 3-14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na ekli (I) sayılı Ek Gösterge Cetvelinin "VII- EMNİYET HİZMETLERİ SINIFI" bölümü aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

pol-1.png

pol-2.png

pol-2.png

HABERE YORUM KAT
UYARI: Yorum yazarak topluluk şartlarımızı kabul etmiş bulunuyor ve tüm sorumluluğu üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan kamubiz.com İnternet Sitesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
8 Yorum