AK Parti ve MHP Hazırladı. İşte Sağlıkta Şiddet Kanun Teklifinin Tam Metni

AK Parti ve MHP Hazırladı. İşte Sağlıkta Şiddet Kanun Teklifinin Tam Metni
Sağlık Hizmetleri Temel Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi 8 Nisan 2020 de Meclis Başkanlığına sunuldu.

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Sağlık Hizmetleri Temel Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifimiz ve gerekçesi ekte sunulmaktadır. 
Gereğini arz ederiz. 

GENEL GEREKÇE 

Kanun Teklifimiz ile kamu ve özel tüm sağlık kurum ve kuruluşlarında görev yapan personele karşı görevleri sebebiyle işlenen kasten yaralama, tehdit, hakaret, görevi yaptırmamak için direnme suçlarında tayin edilecek cezaların yarı oranında artırılarak uygulanması ve söz konusu suçlarda 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 51 inci maddesinde düzenlenen hapis cezasının ertelenmesi, 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 231 inci maddesinde düzenlenen hükmün açıklanmasının geri bırakılması hükümlerinin uygulanmaması öngörülmektedir. Belirtmek gerekir ki, ikinci fıkranın (a) bendindeki artırım, 
inun 61 inci maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca artırım nedenleriyle birlikte uygulanacak, bundan sonra indirim nedenleri ve daha sonra aynı maddenin beşinci fikrası uygulanabilecektir. Ayrıca Teklif ile şiddetin vuku bulduğu sağlık kuruluşunda, faile veya yakınına mağdurun verdiği hizmeti verebilecek başka sağlık personeli bulunması halinde hizmetin diğer personel tarafından verilebilmesine imkân tanınmaktadır. 

MADDE GEREKÇELERİ 

MADDE 1-Madde ile, kamu ve özel tüm sağlık kurum ve kuruluşlarında görev yapan personele karşı görevleri sebebiyle işlenen bazı suçlara ilişkin caydırıcılığın artırılması amacıyla düzenleme yapılmaktadır. 
MADDE 2- Yürürlük maddesidir. 
MADDE 3- Yürütme maddesidir. 

SAĞLIK HİZMETLERİ TEMEL KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TEKLİFİ 

MADDE 1- 7/5/1987 tarihli ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanununun ek 12 nci maddesine birinci fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fikra ve maddeye aşağıdaki fikra eklenmiştir. 
“Kamu ve özel sağlık kurum ve kuruluşlarında görev yapan personele karşı görevleri sebebiyle işlenen 5237 sayılı Türk Ceza Kanununda yer alan kasten yaralama (madde 86), tehdit (madde 106), hakaret (madde 125) ve görevi yaptırmamak için direnme (madde 265) suçlarında; 
a) İlgili kanunlara göre tayin edilecek cezalar yarı oranında artırılır. 
b) Türk Ceza Kanununun 51 inci maddesinde düzenlenen hapis cezasının ertelenmesi ve Ceza Muhakemesi Kanununun 231 inci maddesinde düzenlenen hükmün açıklanmasının geri bırakılması hükümleri uygulanmaz." 
“Şiddetin vuku bulduğu sağlık kuruluşunda, faile veya yakınına mağdurun verdiği hizmeti verebilecek başka sağlık personeli bulunması halinde hizmet diğer personel tarafından verilir.” 
MADDE 2- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. MADDE 3- Bu Kanun hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür. 

Kamubiz.com ÖZEL/ANKARA

FACEBOOK SAYFAMIZI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ

TWİTTER'DAN TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ

HABERE YORUM KAT
UYARI: Yorum yazarak topluluk şartlarımızı kabul etmiş bulunuyor ve tüm sorumluluğu üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan kamubiz.com İnternet Sitesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
3 Yorum