Ameliyathane Teknikerleri, Tıbbi Sekreter ve Biyolog Atamaları Hakkında Önerge TBMM'de

Ameliyathane Teknikerleri, Tıbbi Sekreter ve Biyolog Atamaları Hakkında Önerge TBMM'de
Ameliyathane teknikerlerinin, Tıbbi sekreterlerin ve Biyolog istihdam sorunlarına ilişkin Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın cevaplaması istemiyle TBMM'ye soru önergeleri verildi.

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI'NA 

Aşağıdaki sorularımın Anayasa'nın 98 ve TBMM İçtüzüğünün 96. ve 99. Maddeleri uyarınca T.C. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Sn. Fuat Oktay tarafından yazılı olarak yanıtlanmasını arz ederim. Saygılarımla. 29.04.2019 
Ömer Fethi GÜRER /Niğde Milletvekili 

Cerrahide Ameliyathane (Teknikerleri) Hizmetleri Bölümünün amacı ölüm, sakat kalma ve uzun iyileşme dönemini en aza indirerek cerrahide memnuniyet ve güveni en üst seviyeye çıkarmaktır. KKTC ve Türkiye'de 49 üniversiteden mezun olan Ameliyathane (Teknikerleri) Hizmetleri Öğrencileri, Ameliyathane teknikeri unvanını alır. Güvenli cerrahiyi sağlamak için öğrencilere üniversite laboratuvarlarında, gerçek ameliyathanelerde cerrahi disipline uygun olarak cerrahlar ve akademisyenler tarafından eğitim verilir. Üniversite müfredat programlarının tamamında cerrahi güvenliği arttıracak şekilde Steril cerrahi ekibe dâhil edilmek üzere Ameliyathane Teknikeri öğrencileri yetiştirmektedir. Ameliyathane teknikerleri görev tanımında “Cerrahi işlem sırasında hekim uygun gördüğü durumda cerrahi ekibe yardım eder" maddesinden dolayı Steril vakaya girmeleri tamamen hastane yönetiminin inisiyatifine bırakılmış durumdadır. 

1. Yukarıda belirtilen görev tanımında değişiklik yapılarak Ameliyathane Teknikerleri Steril olarak ameliyata dâhil olur, cerrahi asiste eder maddesinin eklenmesi için bir düzenleme düşünülmekte midir? 

2. Görev tanımında " Steril olarak ameliyata dâhil olur, cerrahi asiste eder" maddesi bulunmadığından Ameliyathane Teknikerleri özel sektörde iş bulamayarak mağdur olmaktadır. Bazı devlet hastanelerinde de Steril olarak ameliyata dahil edilmeyerek mesleğin gereğini yapamayarak geri planda tutulmaktadırlar. Sağlık Bakanlığı Hastanelerinde düzenlenen bir aylık Ameliyathane sertifika programlarında, cerrahi standartları oluşturmak için bulunan Ameliyathane Teknikerlerinin kamuda çalışan sayısı kaçtır? 

3. Ameliyathane Teknikeri alımı yapılacak mıdır?
 


TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA,

Aşağıdaki sorularımın Sağlık Bakanı Sayın Fahrettin KOCA tarafından yazılı olarak cevaplandırılması için gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim. 04.04.2019 
Aziz AYDINLIK/ Şanlıurfa Milletvekili 

Sayın Bakan, geçtiğimiz aylarda TBMM Makamımıza gelen “Diplomali Tıbbi Sekreterler Derneği” üyelerinin tarafımıza ilettiği talepler ciddi anlamda önemlilik arz etmektedir. Lise tıbbi sekreterlik bölümü ile ön lisans tıbbi dokümantasyon ve sekreterlik bölümü mezunlarınin kurmuş olduğu bu dernek, üyeleri aracılığıyla yeterli tibbi sekreter ataması yapılmadığından dolayı” hemşire ve ebelerin tibbi sekreterlik görevini yapmak zorunda kaldıklarını iletmişlerdir. Elbette her üniversite mezunu evladımız gibi mesleklerini icra etmeyi istemeleri en doğal haklarıdır. Türkiye'nin çeşitli noktalarında icraata yeni başlamış ya da başlamak üzere olan şehir hastaneleri” ve bakanlığınıza bağlı kurum ve kuruluşlarda liyakat sahibi bu kişilerin istihdam edilmesi ilgili kurumlarda işlerin daha rahat yürütülmesini sağlayacaktır. 

Bu bağlamda; 

1) Bakanlığınıza bağlı kurum ve kuruluşlarda çalışan “diplomalı tıbbi sekreter” sayısı ve diplomalı olmayarak “sertifikalı” çalışan tibbi sekreter sayısı kaçtır? 

2) Halkla İlişkiler Personeli ve Tıbbi Sekreterler istihdamına ilişkin 2017/6 sayılı genelgenin sağlık kuruluşları tarafından görmezden gelindiği iddiaları doğru mudur? 

3) Bugüne kadar, bu konuda istihdam edilen personeller hangi şekilde ve hangi şartlara uygun olarak görevlendirilmektedir? 

4) Açıköğretim ve uzaktan eğitim kurumlarının ikinci üniversite kapsamında sınırsız kontenjan dahilinde öğrenci alması hususunda YÖK ile birlikte herhangi bir çalışmaniz var mıdır ya da bu yönde bir çalışma planlanmakta mıdır? 

5) Lisede ve üniversitede bu mesleğin eğitimini alan kişilerin istihdamına bir anlamda engel olan, “3-4 aylık” hızlandırılmış eğitimlerle tibbi sekreterlik sertifikasi veren kurum ve kuruluşlar hakkında gerekli kurumlarla bir çalışmanız var mıdır? Yoksa böyle bir çalışma planlanmakta mıdır? ... 

6) Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün 25.11.2010 tarih ve 45646 sayılı yazısında bu kurumlarda çalışan tıbbi sekreterler için “1219 sayılı tababet ve şuabatı sanatlarının tarzı icrasına dair kanun ve 181 sayılı Sağlık Bakanlığı'nın Teşkilat ve Görevleri hakkında kanun hükmünde kararname hükümleri doğrultusunda bakanlığınızın görevleri arasında yer alan tıbbi sekreterlerini istihdam edilmesine yönelik hükümler” açıkça belirtilmiş olmasına rağmen neden farklı uygulamalar karşımıza çıkmaktadır? 

7) Hizmete yeni açılacak olan şehir hastaneleri ve sağlık kuruluşlarında bu hizmeti verecek personeller hangi şartlarda ve nasıl istihdam edilecektir? 

8) Bu meslekte istihdam konusunda Sağlık Bakanlığı yönetmeliklerinde 4D’li personel alımlarında yaş sınırının ortadan kaldırılması konusunda bir çalışmanız var mıdır ya da planlanmakta midir?

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Anayasa'nın 98 ve TBMM İçtüzüğün 96. ve 99. maddeleri uyarınca T.C. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından yazılı olarak yanıtlamasını arz ederim. Saygılarımla. 26.03.2019 
Ömer Fethi Gürer /Niğde Milletvekili 

Ülkemizde ki hemen hemen tüm bakanlıklarda Biyologlar için çalışma alanları mevcuttur. Her bakanlık ilgili birimlerinde Biyolog çalıştırmayı sağlarsa istihdam oranı büyük oranda ortadan kalkacaktır. 

Bu kapsamda; 

1. Biyologlar açısından istihdam oranını artırılması düşünülmekte midir? 

Kamubiz.com ÖZEL 

YENİ FACEBOOK SAYFAMIZI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ

TWİTTER'DAN TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ

HABERE YORUM KAT
UYARI: Yorum yazarak topluluk şartlarımızı kabul etmiş bulunuyor ve tüm sorumluluğu üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan kamubiz.com İnternet Sitesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
2 Yorum