Atama bekleyen paramedik, optisyen, ağız ve diş sağlığı teknikerleri hakkında soru önergesi verildi

Atama bekleyen paramedik, optisyen, ağız ve diş sağlığı teknikerleri hakkında soru önergesi verildi
2020 yılı içinde ağız ve diş sağlığı teknikerleri ile paramedik ve optisyen atamalarına ilişkin hazırlanan soru önergeleri TBMM'ye sunuldu.

Ağız ve diş sağlığı teknikerlerinin istihdamına ilişkin soru önergesi:

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıda belirtilen sorularımın, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını Anayasa'nın 98 ve TBMM İç Tüzüğünün 96. Maddeleri gereğince saygıyla talep ederim. 18.03.2020 
Av. Mahmut Tanal/ İstanbul Milletvekili 

1- Ağız ve Diş Sağlığı Merkezlerinde istihdam edilen Ağız ve Diş Sağlığı Teknikeri sayısı kaçtır? 
2- 2019 yılındaki sağlık personeli alımı sürecinde atanan Ağız ve Diş Sağlığı Teknikeri sayısı kaçtır? 
3- Ağız ve Diş Sağlığı Merkezlerindeki Ağız ve Diş Sağlığı Teknikeri açığı ne kadardır? Ağız ve Diş Sağılık Teknikeri bölümündeki açığın fazlalığına ve diş hekimlerinin israrlı talebine rağmen bu bölüm mezunlarına yönelik alımların sınırlı tutulmasının sebebi nedir? 
4- Ağız ve Diş Sağlığı Merkezlerinde Ağız ve Diş Sağlığı Teknikeri yerine ebe, hemşire, işçi alımı yapılarak Ağız ve Diş Sağlığı Teknikerlerinin önünün kapatıldığı iddiası doğru mudur? 
5- 2020 yılı içerisinde istihdam edilmesi planlanan Ağız ve Diş Sağlığı Teknikeri sayısı kaçtır? 

Optisyenlere yönelik kadro açılmasına ilişkin soru önergesi:

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıda belirtilen sorularımın Sağlık Bakanı Sayın Dr. Fahrettin KOCA tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını saygıyla arz ederim. 
Ali Muhittin TAŞDOĞAN /Gaziantep Milletvekili 

30.12.1940 tarih ve 3953 sayılı, gözlükçülük hakkında ilk yasal düzenleme olan "Fenni Gözlükçülük Hakkında Kanun" gözlükçülük mesleği ile ilgili düzenlemeyle bu meslek yasal bir kimliği kazanmıştır. Bu yasayla gözlükçü ve gözlükçülüğün tanımı yapılmış, mesleğin nasıl icra edileceği ve meslekle ilgili yasaklar da belirlenmiştir. Gözlükçülüğün sadece ruhsatnameli kişilerce yapılabileceği bu kanunla belirlenmiş ve ruhsatname verilme şartları Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenmiştir. YÖK tarafından üniversitelerde ön lisans eğitimi seviyesinde "Optisyenlik Programı" açılması kararı ile beraber, ilk Optisyenlik Programı 1992 yılında Sivas Cumhuriyet Üniversitesinde eğitim ve öğretimle başlamıştır. Bu ilk yasal düzenlemeden bu güne kadar geçen süre zarfında, optisyenlik eğitimi ile ilgili yapılan çalışmalar; insanların göz sağlığı, gözlük ve optik sektörü, sektöre verilen önemin yeterli düzeyde olmadığını göstermektedir. 

Optisyenlik Programi 1994 yılından beri mezun vermekle birlikte, bu gün 55 üniversitede yıllık olarak yaklaşık 3 bin mezun vermektedir. Toplam mezun sayısı yaklaşık 20 bine ulaşmıştır. 

Gelişmiş ülkelerin tamamının kanunlarında optisyenliğe önemli bir yer vermiş olup, mevzuatları, çalışma koşulları ve istihdam planlaması oldukça ayrıntılı olarak ele alınmıştır. Ülkemizde üniversitelerdeki Optisyenlik Programı eğitimiyle, ileri düzeyde eleman yetiştirilmesine gayret edilmektedir. Bütün bunlara rağmen ülkemizde gözlük ve optik ürün üretiminde geniş bir istihdam imkanı mevcut bulunmamaktadır. Sektörün optik ürünlerini üretimi dışında geleceğe dönük olarak, yetişmiş insan gücü planlaması yapılmamıştır. 

Optisyenler Sağlık Bakanlığı, Aile Çalışma Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve Ticaret Bakanlığı bünyesindeki çeşitli genel müdürlüklerin teftiş, denetim ve izinleriyle faaliyet göstermektedir. Adı geçen bakanlıkların bünyesinde, il ve ilçe sağlık müdürlüklerinde, göz hekimlerinin yanında yardımcı personel olarak, sosyal güvenlik kurumunda reçete inceleme servislerinde, belediyelerin sağlık birimlerinde ve Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesindeki bakım sınıfında optik araçlarla ilgili yerlerde istihdam edilebilir. 

Bunlarla ilgili olarak; 

1-) 1992 yılından beri çeşitli üniversitelerin sağlık hizmetleri meslek yüksekokullarında optisyenlik programında ön lisans düzeyinde eğitim gören optisyenlere bu zamana kadar neden kadro açılmamıştır? 
2-) Her yıl yaklaşık 3 bin kişi mezun veren optisyenlik programı mezunları iş bulma sorunu yaşayan optisyenlere hangi alanlarda iş imkanı sağlanması planlanmaktadır? 
3-) Ülkemizde görev yapan 4 bin civarında göz hekimi bulunmaktadır. Optisyenlerin göz hekimlerinin yanında yardımcı personel olarak çalışmamasının sebebi nedir? 

Atama bekleyen ve 112 istasyonlarında istihdam edilen paramedik uzman sayısına ilişkin soru önergesi:

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıda belirtilen sorularımın Cumhurbaşkanı Yardımcısı Sayın Fuat tarafından yazılı olarak cevaplandırılması hususunu; Anayasanın 98 V Içtü 96. ve 99. maddeleri gereğince saygılarımla arz ederim.31.03.2020 
Av. Uğy BAYRAKTUTAN /Artvin Milletvekili 

Ülkemiz genelinde Kritik durumlarda hastalara, yaralılar itk müdahale aşamasında hazır bekleyen profesyonel sağlık uzmanı olarak görev yapan Paramedik Sağlık Teknikerleri mağduriyetlerinin giderilmesi adına ekonomik ve sosyal hakların in iyileştirilmesi gerektiğini dile getirmektedir. 
Ayrıca dünya çağındaki Covid-19 Salgınıyla mücadele aşamasındaki Sağlık personeli açığımızın giderilmesi adına atama bekleyen Paramedik Uzmanların ivedilikle eğitim alanlarına uygun şekilde istihdam edilmesi gerekmektedir.

Bu Bağlamda; 

1. İlgili Eğitim bölümlerinden mezun olup atama bekleyen Paramedik uzman sayısı kaçtır? 
2. Ülkemiz genelinde 112 istasyonlarında istihdam edilen kaç adet Paramedik uzman bulunmaktadır? 
3. Her ambulans aracında istihdam edilmesi gereken Paramedik çalışan sayısı 
yeterli midir? Yeterli değilse Bakanlığınız tarafından yeterli düzeye getirebilmek için bir çalışma programiniz var mıdır? Var ise bu çalışma programinizin içeriği nelerdir? 
4. Tüm Dünya gibi ülkemizde de yoğun şekilde etkisini gösteren Covid-19 Salginiyla mücadele aşamasında riskin en yoğun olduğu ortamlarda özveriyle çalışan Paramedik uzmanlara risk primi, yıpranma payı, ek ödeme verilmekte midir? Verilmiyorsa ilgili sağlık çalışanların in ekonomik ve sosyal haklarinin iyileştirilmesi adına bir çalışma ne zaman başlatılacaktır? Bir takvim açıklar mısınız? 

Kamubiz.com ÖZEL/ANKARA

FACEBOOK SAYFAMIZI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ

TWİTTER'DAN TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ

HABERE YORUM KAT
UYARI: Yorum yazarak topluluk şartlarımızı kabul etmiş bulunuyor ve tüm sorumluluğu üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan kamubiz.com İnternet Sitesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
1 Yorum