İcap ve Nöbet Ücreti 2018 Yılı Tutarları Ne Kadar?

İcap ve Nöbet Ücreti 2018 Yılı Tutarları Ne Kadar?
2018 yılı ikinci yarısında nöbet ve icap nöbeti ücret miktarı ne kadar olacak? Sağlık kurumlarında görev yapan memur ve sözleşmeli personele ödenen güncel nöbet ve icap nöbeti miktarları haberimizde.

2018 yılı ikinci yarısında nöbet ve icap nöbeti ücret miktarı ne kadar olacak? Sağlık kurumlarında görev yapan memur ve sözleşmeli personele ödenen güncel nöbet ve icap nöbeti miktarları haberimizde.

2018’İN İKİNCİ YARISINDA NÖBET VE İCAP NÖBETİ ÜCRETİ NE KADAR OLACAK?

Çalıştıkları sağlık kurumlarında nöbet ve/veya icap nöbeti görevi verilen kamu personeline, bu nöbet görevlerinin izin kullandırılarak karşılanmayan kısımları karşılığında ücret ödenmektedir.

Belirli göstergelerin aylık katsayısı ile çarpımı suretiyle miktarı hesaplanan nöbet ve icap nöbeti ücreti üzerinden sadece damga vergisi kesilmektedir.

Nöbet görevi ve ücreti

Yataklı tedavi kurumları, seyyar hastaneler, ağız ve diş sağlığı merkezleri, aile sağlığı merkezleri, toplum sağlığı merkezleri ve 112 acil sağlık hizmetlerinde haftalık çalışma süresi dışında normal, acil veya branş nöbeti tutan personele (memur ve sözleşmeli personel), tuttukları bu nöbetlerden dolayı “Nöbet Ücreti” ödenebiliyor. Ayrıca, üniversitelerin yataklı tedavi kurumlarında tıpta uzmanlık öğrenimi yapanlar ile yataklı tedavi kurumlarında çalışan ve tıpta ve diş tabipliğinde yabancı uyruklu kontenjanında uzmanlık eğitimi yapmakta olanlara da tuttukları nöbet karşılığı ücret ödenebiliyor.

İzinle karşılanmayan nöbet süresinin her 1 saati için, 657 sayılı Kanunda yer alan gösterge rakamının aylık katsayısıyla çarpımı suretiyle bulunan tutarda nöbet ücret ödeniyor.

Ödenen nöbet ücreti; yoğun bakım, acil servis, diyaliz ve ameliyathane hizmetleri ile 112 acil sağlık hizmetlerinde tutulan nöbetler karşılığında %50 artırımlı olurken, dini bayram günlerinde tutulan nöbetler karşılığında ise %20 artırımlı olmaktadır.

Öte yandan, kesintisiz en az 6 saat tutulan nöbetler için ücret ödenirken, aile sağlığı ve toplum sağlığı merkezlerinde ayda en çok 60 saat için ve diğer yerlerde ise ayda en çok 130 saat için nöbet ücreti ödeniyor..

UNVAN

Nöbet Ücretinin aylık en çok net miktarı

 (2018 yılının ikinci 6 ayında)

Yoğun bakım, acil servis diyaliz ve ameliyathane hizmetleri ile 112 acil sağlık hizmetlerinde

Aile sağlığı ve toplum sağlığı merkezlerinde

Diğer yerlerde

-Eğitim görevlisi, başasistan, uzman tabip

3.424 TL

1.053 TL

2.282 TL

-Tabip, tıpta uzmanlık mevzuatında belirtilen dallarda, bu mevzuat hükümlerine göre uzmanlık belgesi alan tabip dışı personel, aynı dallarda doktora belgesi alanlar

3.081 TL

948 TL

2.054 TL

-Diş tabibi ve eczacılar

2.739 TL

843 TL

1.826 TL

-Mesleki yükseköğrenim görmüş sağlık personeli

2.054 TL

632 TL

1.369 TL

-Lise dengi mesleki öğrenim görmüş sağlık personeli

1.712 TL

527 TL

1.141 TL

-Diğer personel

1.255 TL

386 TL

837 TL

İcap nöbeti görevi ve ücreti

İcap ettiğinde çağrılmaları halinde göreve gelecek şekilde sağlık kurumu dışında beklemek suretiyle haftalık çalışma süreleri dışında nöbet (icap nöbeti) tutan personele (memur ve sözleşmeli personel), tuttukları bu nöbetlerden dolayı “İcap Nöbeti Ücreti” ödenebiliyor.

İzinle karşılanmayan icap nöbeti süresinin her 1 saati için, ilgili personel hakkında geçerli olan nöbet saati (artırımlı olmayan)  ücretinin %40'ı tutarında ödeme yapılıyor.

Öte yandan, kesintisiz en az 12 saat tutulan icap nöbetleri için ücret ödenirken, personele bir ayda en çok 120 saat karşılığında icap nöbeti ücreti ödenebilmektedir.

UNVAN

İcap Nöbeti Ücretinin aylık en çok net miktarı

(2018 yılının ikinci 6 ayında)

-Eğitim görevlisi, başasistan, uzman tabip

843 TL

-Tabip, tıpta uzmanlık mevzuatında belirtilen dallarda, bu mevzuat hükümlerine göre uzmanlık belgesi alan tabip dışı personel, aynı dallarda doktora belgesi alanlar

758 TL

-Diş tabibi ve eczacılar

674 TL

-Mesleki yükseköğrenim görmüş sağlık personeli

506 TL

-Lise dengi mesleki öğrenim görmüş sağlık personeli

421 TL

-Diğer personel

309 TL

memurunyeri

FACEBOOK SAYFAMIZI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ

TWİTTER'DAN TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ