Sağlık personelinin şehit kabul edilmesi hakkında kanun teklifi (7 Nisan 2020)

Sağlık personelinin şehit kabul edilmesi hakkında kanun teklifi (7 Nisan 2020)
2330 Sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi 7 Nisan 2020 de Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonuna havale edildi. Teklif ile, salgın hastalıklarla mücadele ederken hayatını kaybeden sağlık ve yardımcı sağlık personelinin şehit kabul edilmesi ve yakınlarının bu statüden yararlanması amaçlanmaktadır.

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI'NA 

03/11/1980 tarihli 2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun'da Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve Gerekçesi ekte sunulmuştur. Gereğini saygılarımla arz ederim. 03.04.2020 
Yaşar TÜZÜN/ Bilecik Milletvekili 

GENEL GEREKÇE 

Ulusal kaynaklara dayanan bilgiler uyarınca ilk kez Aralık 2019 tarihinde görülen ve bilim adamları tarafından Covid-19 olarak isimlendirilen virüs tüm ülkelere yayılma aşamasına gelmiştir. Bu gelişmeler üzerine Dünya Sağlık Örgütü 11 Mart 2020 tarihinde küresel salgın anlamına gelen "pandemi" ilan etmiştir. 

Güncel verilere bakıldığında dünya genelinde görülen koronavirüs vakalari, Ülkemizde de her geçen gün artarak yayılmaya devam ederek can kayıplarına sebep olmaktadır. 
Kamu düzenini ve sağlığını tehdit eden bu tür felaketlerle karşı karşıya kalındığında birlik, beraberlik içerisinde hareket edilmesi ve en önemlisi toplumun kendini meydana getiren değerlere sıkı sıkıya sarılması zorunluluk teşkil etmektedir. 

Vatanın birliğini ve bütünlüğünü, kamu düzenini ve güvenliğini tesis etmek amacıyla görevi başında hayatını kaybedenleri ifade eden şehitlik kavramı, Türk toplumunun kurucu unsurlarından, en değerli manevi kabullerinden biridir. 

Şehit kavramı askeri bir özellik taşımasına rağmen, bütün dünyaya yayılan ve ölümlere sebep olan salgınla mücadele etmek için gece gündüz demeden görevini canla ve başla ifa etmeye çalışan, vatandaşlarımızı hayatta tutmak için kendi hayatlarını tehlikeye atan sağlık hizmetleri ve yardımcı sağlık hizmetleri sinifi kapsamındaki görev yapan personel, kamu düzeni ve kamu sağlığı için en hayati ve kutsal görevlerden birini yerine getirmektedirler. Dünyadaki örneklerine bakıldığında bu kutsal görevin ifası esnasında hastalığa yakalanan ve vefat eden sağlık meslek mensupları görülmektedir. 

Ülkemizde görev yapan sağlık hizmetleri ve yardımcı sağlık hizmetlerine mensup personelde de ölüm vakaları görülmektedir. Sağlık mensubu çalışanlarımızın ifa ettikleri görevin kutsallığı göz ardı edilmemelidir. Bu kapsamda icra edilen vazifenin öneminin ve kutsallığının gözönüne alinarak, kamu sağlığını tehdit eden salgın hastalıklarla mücadele esnasında hayatıni kaybeden sağlık hizmetleri ve yardımcı sağlık hizmetleri sinifina mensup çalışanların devlet nezdinde “ şehit” olarak addedilmesi ile yakınlarının kanunen "şehitlik” makamına atfedilmiş hükümler uyarınca işlem görmeleri amacıyla 2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun'da değişiklik teklif etme gereği doğmuştur. 

Bu değişiklik ile içinde bulunduğumuz süreçte salgın ile mücadele konusunda canları pahasına uğraş veren ve bu çalışmalari esnasında vefat eden Sağlık Hizmetleri ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri sınıfındaki personelin, hukuken görevleri esnasında hayatını kaybeden Silahlı Kuvvetler, Emniyet ve Jandarma, MİT ve ilgili diğer personel ile eşdeğer statüye sahip olmaları amaçlanmıştır. 

MADDE GEREKÇELERİ 

MADDE 1- Değişiklik teklif edilen madde ile kamu sağlığını tehdit eden ve pandemi ilen edilen salgın hastalıkların varlığı halinde gerekli tedaviyi sağlamak amacıyla çalışmaları sürecinde hayatını kaybeden ve 657 sayılı Yasa kapsamındaki Sağlık Hizmetleri ve Yardimci Sağlık Hizmetleri sınıfında yeralan tüm personelin 2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun kapsamına alınarak “şehit” olarak kabul edilmeleri amaçlanmıştır. 
MADDE 2- Değişiklik teklif edilen madde ile 657 sayılı Yasa kapsamındaki Sağlık Hizmetleri ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri Sınıfında yeralan tüm personelin 2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylik Bağlanması Hakkında Kanun kapsamında değerlendirilmeleri amaçlanmıştır. 
MADDE 3- Yürürlük maddesidir. MADDE 4- Yürütme maddesidir. 

2330 SAYILI NAKDİ TAZMİNAT VE AYLIK BAĞLANMASI HAKKINDA KANUN'DA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TEKLİFİ 

MADDE 1-2330 Sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun'un birinci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"MADDE 1- Bu kanunun amacı; barışta güven ve asayişi korumak, kaçakçılığı men, takip ve tahkikle, trafik ve yol güvenliğini veya tutuklu ve hükümlülerin sevk ve nakillerini sağlamakla görevli olanların; Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Emniyet Teşkilatında bulunan patlayıcı. maddelerin incelenmesi, muhafazası, nakli, imha edilmesi ve zararsız hale getirilmesi işlemlerinde görevlendirilenlerini; kamu sağlığını tehdit eden pandemi ilan edilmiş salgın hastalıkların varlığı halinde, salgınla mücadelede görevlendirilen sağlık ve yardımçi sağlık personelinin bu görevlerinden dolayı yada görevleri sona ermiş olsa bile yaptıkları hizmet nedeniyle derhal veya bu yüzden maruz kaldıkları yaralanma veya hastalık sonucu ölmeleri veya engelli hale gelmeleri halinde ödenecek nakdi tazminat ile birlikte bağlanacak aylığın ve bu yüzden yararlanmaları halinde ödenecek nakdi tazminatın esas ve yöntemlerinin düzenlenmesidir." 
MADDE 2-2330 Sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun'un ikinci maddesinin birinci fıkrasında (h) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki bent eklenmiş ve diğer bentler buna göre teselsül ettirilmiştir. 
“) kamu sağlığını tehdit eden pandemi ilan edilmiş salgın hastalık ile mücadele ederken hayatını kaybeden 657 sayılı Kanuna göre Sağlık Hizmetleri ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri sınıfında görev yapan meslek mensuplarını" 
MADDE 3: 11 Mart 2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
MADDE 4- Bu kanun hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.

Kamubiz.com ÖZEL/ ANKARA

FACEBOOK SAYFAMIZI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ

TWİTTER'DAN TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ

HABERE YORUM KAT
UYARI: Yorum yazarak topluluk şartlarımızı kabul etmiş bulunuyor ve tüm sorumluluğu üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan kamubiz.com İnternet Sitesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
1 Yorum