2020'de ne kadar ziraat, gıda, su ürünleri mühendisi ve veteriner hekim ataması yapacaksınız? 4 ayrı önerge TBMM'de

2020'de ne kadar ziraat, gıda, su ürünleri mühendisi ve veteriner hekim ataması yapacaksınız? 4 ayrı önerge TBMM'de
Tarım Bakanlığı 2020 yılı personel alımı TBMM'de soru önergesi oldu. 2019 ve 2020 yılı için ziraat, gıda, su ürünleri mühendisi ve veteriner hekim alım çalışmasına ilişkin 4 ayrı yazılı soru önergesi 7 Kasım 2019'da TBMM'ye sunuldu.

Gıda mühendislerinin istihdamına ve gıda denetimlerine ilişkin

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Aşağıdaki sorularımın Tarım ve Orman Bakanı Sn. Bekir PAKDEMİRLİ tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını saygıyla arz ederim. 5.11.2019 
İsmail OK /Balıkesir Milletvekili 

Son zamanlarda Gıda Zehirlenme olayları da sık sık yaşanmaktadır. Bu olaylar denetmenlerin gıda konusunda bilgilerinin yetersiz olduğunu, denetim sıklığının yetersiz olduğunu ve üreticilerin bilinçsiz olduğunu düşündürmektedir. 

Bu kapsamda; 
1)
Bakanlıkta gıda denetmenlerinin çoğunluğunu gida mühendislerinin oluşturmadığı yönünde ki iddialar doğru mudur? 
2) Gıda Mühendislerinin gida denetiminden sorumlu 3. meslek grubu olmalarının nedeni nedir? 
3)Gıda mühendisinin 4 yıl okuyarak elde ettiği gıda denetmenliğinin 40 günlük kontrolör kursuyla kazanılması doğru buluyor musunuz? 
4)İşletmelerde taklit ve tağşişin sıkça yaşandığını bilinmektedir. İşletmelerin sık denetimleriyle taklit ve tağşişin önüne geçileceği ortadadır. Bu konuda Gıda Mühendisleri istihdam edilecek midir? 
5)Bakanlığınızın 2020 yılı için gida mühendisi alım çalışması var mıdır, alınacak personel sayısı kaçtır? 
6) Bakanlığınızda gıda denetimi yapan gıda mühendislerinin oranı nedir? Bu oran gida güvenliğinin sağlanması için yeterli midir? 
7)Gıda işletmelerinde bilinçsiz üretici tarafından yönetilen üretimler de gözlenen israflar ve verimlilik konusunda şüphe bulunmaktadır. Bu konuda devlet eliyle gıda işletme yan ürünlerini azaltmak, verimliliği artırmak, modern üretim tekniklerinin kullanımını sağlamak ve üreticiyi bilinçlendirmek için Gida Danışmanı projesi düşünülmekte mi?

Su ürünleri mühendisi ve balıkçılık teknolojisi mühendislerinin Bakanlık bünyesinde istihdamına ilişkin

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Tarım ve Orman Bakanı Sn. Bekir PAKDEMİRLİ tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını saygıyla arz ederim. 5.11.2019 
İsmail OK /Balıkesir Milletvekili 

Balıkçılıkta gelişme aşamasında olan Türkiye, su kaynaklarının fiziki büyüklüğü açısından bakıldığında su ürünleri üretimine uygun zengin su kaynaklarına sahiptir. Türkiye'de balıkçılık, tarım ve tarıma dayalı sanayi sektörü içinde bitkisel, hayvansal üretim ve ormancılıkla birlikte dört alt sektörden birini teşkil etmektedir. Su Ürünleri Mühendisleri ve Balıkçılık Teknolojisi Mühendislerinin ne yazık ki bugün denizlerimizde ve iç su kaynaklarımızdaki etkinlikleri kısıtlıdır. İstihdamda yaşanan sorunlar nedeniyle son dönemlerde su ürünleri mühendisliği bölümlerine olan rağbet azalmıştır. 

Bu kapsamda; 
1) Su ürünleri mühendisleri için 2019 yılında 90 civarı kadro açıldı sizce bu sayı ile su ürünleri teftişi yapılabilir mi? 
2) Bakanlığınızca 43 tane su ürünleri bölge müdürlüğü açıldı. Bu müdürlüklerde kaç tane su ürünleri mühendisi çalışmaktadır? Su mühendisliği haricinde çalışan personel hangi kadro ile çalışmaktadır? 
3) Balıkçılık teknolojisi mühendisleri, su ürünleri mühendisleri olarak, 2020 de ne kadar atama ve istihdam yapacaksınız? 

Bitkisel ve hayvansal üretim yapan tarım işletmelerinin sayısına ve ziraat mühendislerinin istihdamına ilişkin

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Aşağıdaki sorularımın Tarım ve Orman Bakanı Sn. Bekir PAKDEMİRLİ tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını saygıyla arz ederim. 5.11.2019 
İsmail OK /Balıkesir Milletvekili 

Tarım ve Orman Bakanlığı, Milli Tarım Projesi ile “Her tarım işletmesine bir teknik personel desteği” hizmeti verilecek ve bitkisel ve hayvansal üretim faaliyetlerinin tümü “Havza bazlı destekleme modeli” ile destekleneceğini duyurmuştu. 

Bu kapsamda; 
1-Bitkisel ve hayvansal üretim yapan tarım işletmelerinin toplam sayısı kaçtır? Bakanlığınızın çalışma modeli olan işletme bazlı modelde bir Ziraat Mühendisine kaç işletme düşmektedir, mevcut personel yeterli midir? 
2- Bakanlığınızın işletme bazlı model için Ziraat Mühendisleri önemli bir teknik unsurdur. Modern tarım ve hayvancılık tekniklerini üreticiye çiftçiye aktarmak üzere, tarımsal işletme danışmanı (TID) sayısını artırmayı planlıyor mu? 
3- Ziraat fakülteleri senede ne kadar mezun veriyor? Mevcut 40 bin işsiz ziraat mühendisini düşündüğünüzde, GTHB ne kadarına istihdam sağlıyor? 
4- Bakanlığınızın 2019 ve 2020 yılı için Ziraat Mühendisi alım çalışması var mıdır, alınacak personel sayısı kaçtır? 

Veteriner hekim istihdamına ilişkin

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Tarım ve Orman Bakanı Sn. Bekir PAKDEMİRLİ tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını saygıyla arz ederim. 5.11.2019 
İsmail OK /Balıkesir Milletvekili 

Ülkemiz yıllarca Ortadoğu'nun et deposu oldu, yıllarca tarım ürünlerini ihraç etti. Son yıllarda maalesef ithalat politikasına dönülmüş olup 4 milyar TL'lik hayvan ve hayvansal ürün ithal edildi. Son 5 yıldaki ithalat politikası hayvancılığa darbe vurmuş olup hayvancılık ile ilgilenen kesimleri ve bu sektörde profesyonel olarak çalışan meslek mensuplarının çalışma koşullarını, güvenliği konularında sıkıntılı bir konuma getirmiştir. 

Bu kapsamda; 
1-
Zoonoz hastalıklar (hayvandan insana gecen hastalıkla: Kırım Kongo Kanamalı Ateşi, Kuş Gribi, Şarbon, Kuduz vb) veteriner hekimlerin halk sağlığında mücadele etmesi gereken en önemli unsurdur. Zoonoz hastalıkla mücadelede kaç veteriner hekim alımı yapılmıştır? 
2-LSD (lumpy skin disease) ve Mavi Dil salgınları gibi birçok hastalık bulunan ülkemizde bu ve benzeri hastalıkları eradikasyonu ve kontrol altına alınması için gerekli istihdamın sağlanması çok önemlidir. Alınan tedbirler yeterli midir? 
3-Belediye Veteriner İşleri Müdürlüklerinin bazı belediyeler tarafından norm kadro düzenlemeleri adı altında kapatıldığı ve veteriner hekimlerin görevine son verildiği görülmektedir. Bu uygulama doğru mudur? 
4-2020 Ocak ayında atama bekleyen veteriner hekimler için ne kadar kadro ayrılacaktır? 

Kamubiz.com ÖZEL/ ANKARA

FACEBOOK SAYFAMIZI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ

TWİTTER'DAN TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ

HABERE YORUM KAT
UYARI: Yorum yazarak topluluk şartlarımızı kabul etmiş bulunuyor ve tüm sorumluluğu üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan kamubiz.com İnternet Sitesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
3 Yorum