AÖF sınav ve sınıf geçme yönetmeliğinde değişiklik yaptı

AÖF sınav ve sınıf geçme yönetmeliğinde değişiklik yaptı
AÖF sınav ve sınıf geçme yönetmeliğinde değişiklik yaptı. Yapılan düzenleme ile bazı derslerden başarısız olmak üst yarıyıllardan ders almaya engel olmayacak. Ayrıca Ara sınavlarda açık uçlu sorular da yer alabilecek. İşte detaylar..

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme fakültelerinde kredili sisteme dayalı olarak yürütülen eğitim-öğretim ve sınavlara ilişkin usul ve esasları düzenleyen Yönetmelikte bazı değişiklikler yapıldı. 

 “Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği”nde yapılan ve bugün yayımlanan değişikliklere göre;

Bazı derslerden başarısız olmak üst yarıyıllardan ders almaya engel olmayacak

**Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I-II, Türk Dili I-II ve Yabancı Dil I-II derslerinden başarısız olmak, sonraki yarıyıllardan ders almaya engel olmayacak. Yapılan bu değişiklik, 2017-2018 Eğitim-Öğretim yılı güz dönemi başında uygulanmaya başlanacak.

Yönetmelikteki mevcut düzenlemeye göre; lisans programlarında 1 inci yarıyılın tüm derslerinden başarılı olamayan öğrenci 5 inci ve 7 nci yarıyıllardan; 2 nci yarıyılın tüm derslerinden başarılı olamayan öğrenci 6 ncı ve 8 inci yarıyıllardan; 3 üncü yarıyılın tüm derslerinden başarılı olamayan öğrenci 7 nci yarıyıldan; 4 üncü yarıyılın tüm derslerinden başarılı olamayan öğrenci ise 8 inci yarıyıldan ders alamıyor.  Yapılan değişiklikle, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I-II, Türk Dili I-II ve Yabancı Dil I-II derslerindeki başarısızlık sonraki dönemlerden ders almayı etkilememesi sağlandı.

Ara sınavlarda açık uçlu sorular da yer alabilecek

**Ara sınavlar; çoktan seçmeli, açık uçlu, kısa cevaplı, doğru-yanlış, eşleştirme gibi farklı tip sorular içerebilecek. Yapılan bu değişiklik, 2017 yılı içinde yapılacak ilk ara sınavlarda uygulanabilecek.

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM, İKTİSAT VE İŞLETME FAKÜLTELERİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 ‒ 3/9/2015 tarihli ve 29464 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 7 nci maddesine aşağıdaki dördüncü fıkra eklenmiştir.

“(4) 2547 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi gereğince zorunlu dersler olan Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I-II, Türk Dili I-II ve Yabancı Dil I-II dersleri için üçüncü fıkra hükümleri uygulanmaz.”

MADDE 2 ‒ Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 11 – (1) Bir dönemde her ders için bir ara sınav ve çoktan seçmeli dönem sonu sınavı gözetimli olarak yüz yüze ve/veya çevrimiçi yapılır. Ara sınav; çoktan seçmeli, açık uçlu, kısa cevaplı, doğru-yanlış, eşleştirme gibi farklı tip sorular içerebilir. Bununla birlikte dersin özelliğine göre ara sınav; yazılı, sözlü, ödev, uygulama, proje ve benzeri ölçme-değerlendirme araçlarıyla da yapılabilir. Ara ve dönem sonu sınavlarının tarihleri ve uygulama esasları ilgili birim yönetim kurulu tarafından belirlenir ve öğretim yılı başında akademik takvimle birlikte ilan edilir.”

MADDE 3 – Bu Yönetmeliğin; 1 inci maddesi 2017-2018 Eğitim-Öğretim yılı güz dönemi başında, diğer maddeleri yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Anadolu Üniversitesi Rektörü yürütür.

memurunyeri

KAMUBİZ.COM TIKLA TAKİP ET

HABERE YORUM KAT
UYARI: Yorum yazarak topluluk şartlarımızı kabul etmiş bulunuyor ve tüm sorumluluğu üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan kamubiz.com İnternet Sitesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.