Belediyelerde Zabıta Memuru Nasıl Olunur? Zabıta Memuru Başvuru Şartları Nelerdir?

Belediyelerde Zabıta Memuru Nasıl Olunur? Zabıta Memuru Başvuru Şartları Nelerdir?
Zabıta memuru olarak atanma şartları nelerdir? Belediyelerde kurulan zabıta teşkilatlarında Zabıta Memuru olarak görev alınması, ilk defa Devlet memurluğuna giriş yoluyla olabildiği gibi başka kadrolardan naklen atanma yoluyla da olabilmekte, ancak her iki halde de adaylar ayrı bir sınava tabi tutulmaktadır.

Zabıta memuru olarak atanma şartları nelerdir? Belediyelerde kurulan zabıta teşkilatlarında Zabıta Memuru olarak görev alınması, ilk defa Devlet memurluğuna giriş yoluyla olabildiği gibi başka kadrolardan naklen atanma yoluyla da olabilmekte, ancak her iki halde de adaylar ayrı bir sınava tabi tutulmaktadır. 

Belediye Zabıta Teşkilatı


Belediyelerde, belde halkının esenlik, sağlık ve huzurunu korumak, beldenin düzenini muhafaza etmek gibi amaçlarla yetkili organlar tarafından alınacak kararları uygulamak üzere zabıta teşkilatı kurulabilmektedir.

Belediye zabıta teşkilatı; Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik hükümleri çerçevesinde belediye meclisi kararı ile oluşturulmaktadır.

Oluşturulan zabıta teşkilatları; daire başkanı, zabıta müdürü, zabıta şube müdürü, zabıta amiri, zabıta komiseri ve zabıta memuru unvanlı kadrolar ile hizmet için gerekli diğer kadrolardan (teşkilatların yapısına göre bu unvanlar değişebilmektedir) oluşur.

Öte yandan, ilk defa memuriyete giriş veya başka kadrolardan naklen atanma yoluyla sınavla Zabıta Memuru kadrosuna atananların, belli bir süre görev yaptıktan sonra görevde yükselme uygulamaları kapsamında Zabıta Komiseri kadrosuna yükselmeleri de mümkün olabilmektedir.

Zabıta memurluğuna giriş sınavı

Bir belediye tarafından zabıta memuru kadrosuna atama yapılmak istenmesi durumunda öncelikle İçişleri Bakanlığından izin alınması gerekir.

İzin verilen zabıta memuru kadroları için duyuruya çıkılır. Duyuruda; atama yapılacak kadro sayısı, ilk defa memuriyete atanacaklar için aranan KPSS puan türü ve asgari puan (naklen atanacaklar için KPSS şartı yok), adaylarda aranan nitelikler ve sınava ilişkin diğer hususlar, son başvuru tarihinden en az 15 gün önce Türkiye genelinde yayın yapan gazetelerin en az birinde ve bir mahalli gazetede ilan edilir. Ayrıca belediyenin, İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünün ve DPB’nin kurumsal internet adreslerinde de son başvuru tarihinden en az 15 gün önce duyurulur.

İlk defa atama suretiyle zabıta memuru kadrosuna giriş

İlk defa memuriyete giriş usulü ile Zabıta Memuru kadrosunda görev almak isteyenlerin, geçerli ve yeterli bir KPSS puanına sahip olmaları ve aranan diğer şartların yanı sıra belediye tarafından yapılacak sınavda başarılı olmaları da gerekmektedir.

1-Sınava katılmak isteyenlerin, sınava son başvuru tarihi itibariyle;

-657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48/Ai maddesinde belirtilen genel şartları taşımaları,

-En az lise veya dengi okul mezunu olmaları,

-Tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerin en az 1.67 metre, kadınların en az 1.60 metre boyunda olması ve boyun 1 metreden fazla olan kısmı ile kilo arasında (+,-) 10 kilogramdan fazla fark olmaması,

-Sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmaları,

-Geçerlilik süresi dolmamış KPSS puan türünden, sınav duyurusunda belirtilmiş olan asgari puanı almış olmaları,

gerekir.

2-Zabıta memuru alım sınavları, adayların bilgi ve yeteneklerini ölçecek şekilde yazılı veya sözlü olarak yapılır.

Yapılacak sınavlarda; Türkiye Cumhuriyeti Anayasası (15 puanlık soru), Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi(15 puanlık soru), 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu (15 puanlık soru) ve mahalli idarelerle ilgili temel mevzuat (15 puanlık soru) konularından sorular yer alır ve adayın zabıta memurluğuna ilişkin mesleki ve uygulamalı bilgi ve yeteneği ölçülür (40 puan).

Sınavda başarılı sayılmak için en az 60 puan almak şarttır. Adayların atamaya esas başarı puanı, belediye tarafından yapılan yazılı veya sözlü sınav puanları ile KPSS puanlarının aritmetik ortalaması alınmak suretiyle belirlenir. Adayların atanmaya esas başarı puanlarının aynı olması halinde KPSS puanı yüksek olana öncelik tanınır.

Naklen atama suretiyle zabıta memuru kadrosuna giriş

Başka kamu kurum ve kuruluşlarında veya belediyenin diğer hizmet birimlerinde asil memur olarak çeşitli unvanlarda görev yapanlardan zabıta memuru kadrosuna naklen atanacaklarda, KPSS puanına sahip olma şartı aranmadığı gibi yaş şartı da daha yüksek aranmakta, ancak zabıta memurluğu için açılacak sınava girmek ve başarılı olmak şartı aranmaktadır.

1-Naklen belediye zabıta memurluğuna geçmek isteyenlerin;

-35 yaşını aşmamaları,

-En az lise veya dengi okul mezunu olmaları,

-Tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerin en az 1.67 metre, kadınların en az 1.60 metre boyunda olması ve boyun 1 metreden fazla olan kısmı ile kilo arasında (+,-) 10 kilogramdan fazla fark olmaması,

-Zabıta memuru alımı için açılan (adayların bilgi ve yeteneklerini ölçecek şekilde yazılı veya sözlü olarak yapılan) sınavda başarılı olmaları

gerekir.

2-Zabıta memuru alım sınavları, adayların bilgi ve yeteneklerini ölçecek şekilde yazılı veya sözlü olarak yapılır.

Yapılacak sınavlarda; Türkiye Cumhuriyeti Anayasası (15 puanlık soru), Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi(15 puanlık soru), 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu (15 puanlık soru) ve mahalli idarelerle ilgili temel mevzuat (15 puanlık soru) konularından sorular yer alır ve adayın zabıta memurluğuna ilişkin mesleki ve uygulamalı bilgi ve yeteneği ölçülür (40 puan). 

Sınavda başarılı sayılmak için en az 60 puan almak şarttır. Adayların atamaya esas başarı puanı, belediye tarafından yapılan yazılı veya sözlü sınav puanlarının aritmetik ortalaması alınmak suretiyle belirlenir

memurunyeri

HABERE YORUM KAT
UYARI: Yorum yazarak topluluk şartlarımızı kabul etmiş bulunuyor ve tüm sorumluluğu üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan kamubiz.com İnternet Sitesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.