Orman Muhafaza Memurlarının Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapıldı

Orman Muhafaza Memurlarının Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapıldı
Orman ve Su İşleri Bakanlığı'nca, Orman Muhafaza Memurlarının Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde yapılan değişiklik bugünkü tarih (01.10.2017) ve sayılı 30197 resmi gazetede yayımlandı.

Orman ve Su İşleri Bakanlığı'nca, Orman Muhafaza Memurlarının Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde yapılan değişiklik bugünkü tarih (01.10.2017) ve sayılı 30197 resmi gazetede yayımlandı.

Orman ve Su İşleri Bakanlığından:

ORMAN MUHAFAZA MEMURLARININ ATAMA VE YER DEĞİŞTİRME

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 20/9/2014 tarihli ve 29125 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Orman Muhafaza Memurlarının Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 14 üncü maddesinin (a), (b), (c) ve (ç) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) Orman yangınlarına müdahale yöntemlerine yönelik uygulamalar yaptırılması,”

“b) Amenajman planı ve harita okuma bilgisine yönelik uygulamalar yaptırılması, ormanların yasadışı faaliyetlerden korunması yöntemlerine yönelik uygulamalar yaptırılması,  orman sağlığını tehdit eden zararlı organizmalar ve bunların meydana getirdiği zararlar ile mücadele yöntemlerine ilişkin uygulamalar yaptırılması,”

“c) Fidan üretimi, dikimi, bakımı ve silvikültür tekniklerine yönelik uygulamalar yaptırılması,”

“ç) Ağaçların kesilmesi, kesilmiş ağaçlardan en yüksek değerdeki ürün kompozisyonunu elde etmeye yönelik boylama ve mesaha işlemlerine ilişkin uygulamalar yaptırılması,”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici 3 üncü madde eklenmiştir.

GEÇİCİ MADDE 3 – (1) Genel Müdürlükçe 20/10/2014-24/10/2014 tarihleri arasında Antalya, Bolu ve İzmir illerinde yapılan uygulama sınavına girmeye hak kazanan adaylar bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden itibaren üç ay içerisinde bu Yönetmelik hükümlerine göre yeniden uygulama sınavına tabi tutulurlar. Bunlar arasından başarılı olanların atamaları bu Yönetmelikte belirtilen usul ve esaslara göre yapılır.”

MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Orman Genel Müdürü yürütür.

Kamubiz.com ÖZEL HABER

YENİ FACEBOOK SAYFAMIZI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ

TWİTTER'DAN TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ

HABERE YORUM KAT
UYARI: Yorum yazarak topluluk şartlarımızı kabul etmiş bulunuyor ve tüm sorumluluğu üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan kamubiz.com İnternet Sitesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.