Tarım Bakanlığı'na 17 bin mühendis alımı için kanun teklifi

Tarım Bakanlığı'na 17 bin mühendis alımı için kanun teklifi
Atama bekleyen ziraat mühendisleri, gıda mühendisleri, su ürünleri mühendisleri ve veteriner hekimler için 17 bin kadro talep eden kanun teklifi Meclis Başkanlığına verildi. İstanbul milletvekili Arzu Erdem tarafından hazırlanan kanun teklifinde kontenjanlara da yer verilmekle birlikte, genel gerekçe olarak şu hususlar yer aldı:

Atama bekleyen ziraat mühendisleri, gıda mühendisleri, su ürünleri mühendisleri ve veteriner hekimler için 17 bin kadro talep eden kanun teklifi Meclis Başkanlığına verildi. İstanbul milletvekili Arzu Erdem tarafından hazırlanan kanun teklifinde kontenjanlara da yer verilmekle birlikte, genel gerekçe olarak şu hususlar yer aldı:

Tarih: 23.07.2018 Sayı: 2018/ 2821

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Ziraat, Gıda, Su Ürünleri Mühendisleri ile Veteriner Hekim ve Tekniker kadrolarına atama yapılması amacıyla hazırlanan "190 Sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki Cetvellerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi" gerekçesiyle birlikte ekte sunulmuştur.
Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim. 10/07/2018

Arzu ERDEM / istanbul Milletvekili

KANUN TEKLİFİNİN GENEL GEREKÇESİ

Ülkemizde insanların sosyal ve ekonomik gelişiminde tarım önemli yer tutmaktadır. Gida denetiminin, kontrolünün önemli olduğu, bir sürü zararlı gidaların piyasada dolaştığı, merdiven altı üretimlerin, zararli bir sürü besin maddelerinin piyasaya sürüldüğü günümüzde, gıda mühendisleri gerektiği gibi, ihtiyaç olduğu kadar atanamamaktadır. Yılda 3500 civarında gıda mühendisinin mezun olduğu ülkemizde, 25 bine yakın gıda mühendisi atanmak için yıllardır beklemekte, buna karşın Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı 2014-2015 yılında ancak 30 civarında gıda mühendisi atayabilmiştir.

Bunun yanında hayvan sağlığı ve daha önemli olarak da insan sağlığını korumak üzere veteriner hekimlerin istihdam edilmesi ülkemiz açısından önem teşkil etmektedir. Kırsal kesimlerde, hayvancılık halen bilinçsiz bir şekilde devam etmekte, bunun neticesinde verim düşüklüğü, islah yetersizliği, bakım yanlışlıkları ile hayvancılık pek gelişme gösterememektedir. Küçükbaş ve büyükbaş hayvanların üretim ve tedavileri, hayvan irklarının islahı ve yetiştirilmesi, verimliliklerinin artması, sağlıklarının korunması, salgın hastalıkların önlenmesi et, süt, bal gibi hayvansal ürünlerin uygunluğunun denetimi, gıda hijyeni ve kontrolü, hayvansal ürünlerde kirlenme ve çevre kirliliği konularıyla ilgilenen veteriner hekimlere yeterince önem verilmemektedir. Bu acı tablonun önüne geçebilmek, ancak yeteri kadar veteriner hekimin kamuya istihdamıyla mümkün olabilir.
Üç tarafı denizlerle çevrili ülkemizde, su ürünlerinin değerlendirilmesi, projelerin üretilmesi, su ürünlerinde dünya pazarında yer almak, su ürünleri mühendislerimiz tarafından gerçekleşecektir. Ülkemizin su ürünleri potansiyeli göz önüne alındığında, istihdam edilen su ürünleri mühendisleri ve balıkçılık teknolojisi mühendisleri sayısı yeterli değildir.
Bugüne kadar yapılan Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı personel alimları, ülkemizin ihtiyacının çok gerisindedir. Son 10 yılda Bakanlığın Tar-Gel alımı ile küçük çaplı alimlar yapılmış, geride binlerce işsiz mühendis kalmıştır. Ayrıca, fakülteler hala mezun vermeye devam etmektedir. Ülkemizin son yıllardaki ithal hayvan, saman, buğday v.b. yönelmesi mühendislerimizin eksikliğini bir kez daha gözler önüne sermektedir. Sonuç olarak; bilinçsiz üretim üreticinin maliyetlerini arttırırken bundan tüm ülke etkilenmekte, daha pahalıya tüketim yapılmaktadır. Bu kanun teklifi sağlıklı gıda üretimi ve tüketimi, hayvansal besinlerin sağlıklı bir biçimde ve yeterince üretilebilmesi, su
urünlerinin en ekonomik sekilde bizlere ulastırılabilmesi, ülkemizin ekonomisinin gelişmesi ve doğru tarım ve hayvancılık politikalarının izlenebilmesi amacıyla ziraat, gida, su ürünleri balıkçılık teknolojisi mühendisleri, veteriner hekimler, tekniker ve teknisyenlerin istihdamı için verilmiştir.

190 SAYILI GENEL KADROVE USULÜ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENIN EKI
CETVELLERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA

KANUN TEKLİFİ
MADDE 1- Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının merkez taşra ve teşkilatında kullanılmak üzere ekli listelerde yer alan kadrolar indas edilerek 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye bağlı cetvellerin adı geçen Bakanlığa ait bölümüne eklenmiştir.
MADDE 2- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3- Bu Kanun hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.

Kamubiz.com ÖZEL

FACEBOOK SAYFAMIZI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ

TWİTTER'DAN TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ

HABERE YORUM KAT
UYARI: Yorum yazarak topluluk şartlarımızı kabul etmiş bulunuyor ve tüm sorumluluğu üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan kamubiz.com İnternet Sitesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
9 Yorum