Mustafa YILDIRIM

Mustafa YILDIRIM

Yaşasın Karne Günü!

Karneler Ne Zaman Verilecek?

Yaz tatili için gün sayan öğrenciler, ne zaman karne alacaklarını araştırıyor. Yılsonu karneleri verildikten sonra öğrenciler yaklaşık üç ay tatil yapacak. Öğretmenler haziranda ve eylül aylarında ikişer hafta seminer yapacakları için öğretmenler iki ay tatil yapacak. Peki, karne günü ne zaman, ayın kaçında? Notlar nasıl veriliyor? Eğitimci Yazar Mustafa YILDIRIM sizler için yazdı, işte detayları…

Notlar nasıl verilecek, davranış notları verilecek mi?
İlköğretim kurumlarında öğrenciler ders notlarının yanında, davranış notları da alacaklar. Davranış notları yönetmelik de şu şekilde yer alıyor.
MADDE 29 –(Değişik: RG-25.6.2015-29397)   
 (1) İlköğretim kurumlarında; ders yılının her döneminde öğrencilerin davranışları, Davranış Puanı Ölçütleri EK-4’te verilen ölçütler kullanılarak ilkokullarda sınıf öğretmeni, ortaokul ve imam-hatip ortaokullarında ise şube rehber öğretmeni tarafından “(1) Geliştirilmeli”, “(2) İyi”, “(3) Çok iyi” şeklinde değerlendirilerek e-Okul sistemine işlenir.


Okul öncesinde gelişim raporu verilecek.
Okul öncesi eğitim kurumlarında Okul Öncesi Eğitim Programı doğrultusunda hazırlanan çocuğa yönelik Gelişim Raporu, her dönem sonunda e-Okul sistemine işlenerek bir örneği veliye verilir. Gelişim raporuna pedagojik olmayan ve gizliliği gerektiren bilgiler işlenmez.

 İlköğretim kurumlarında, öğrencilere, e-Okul sistemindeki bilgiler esas alınarak her dönem sonunda karne verilir. Karnede, öğrencinin derslerdeki başarısı ile sosyal etkinlik çalışmaları ve okula devam durumu gösterilir. İlkokul karnesinde davranış ölçütlerine göre öğrencilerin gelişim düzeylerine de yer verilir.
Öğrenci karneleri e-Okul sisteminde yer alan puan çizelgeleri bilgilerine göre birinci ve ikinci dönem sonunda düzenlenir. Öğrencilere dağıtılan karneler geri alınmaz.  Karnelerde elektronik imza kullanılabilir ve karneler e-Karne olarak da düzenlenebilir.

Öğrenci başarısının değerlendirilmesi
İlkokullarda öğrencilere sınıf tekrarı yaptırılmaması esastır. Ancak; istenilen yeterlik düzeyine ulaşamamış ilkokul öğrencilerine, velinin yazılı talebi üzerine, ilkokul öğrenimi süresinde bir defaya mahsus olmak üzere sınıf tekrarı yaptırılabilir. Okula hiç devam etmeyen öğrenciler ve ilkokul haftalık ders çizelgesindeki tüm derslerden puanı girilmeyen öğrenciler ile bu Yönetmeliğin 27 nci maddesinin beşinci fıkrasında belirtilen mazeretler dışında okula en az bir dönem devam etmeyen öğrencilere sınıf tekrarı yaptırılır.

 Ortaokul ve imam-hatip ortaokullarında;
Öğrenci kendi yaş grubu içinde yetiştirilir ve bir bütün olarak değerlendirilir. Bu eğitim kademesi, öğrencilerin derslerdeki başarısızlığına bakılarak elenecekleri bir dönem değil, öğretim programlarında öngörülen derslerin ve sosyal etkinlik çalışmalarının ortak katkısıyla ilgi ve yeteneği ölçüsünde yetiştirilecekleri bir dönem olarak değerlendirilir.

        Eğitim ve öğretim yılında özürsüz 20 gün devamsızlık yapanlar ile herhangi bir dersten yılsonu puanı 45’ ten az olan öğrencilerin sınıf geçmesi veya sınıf tekrarına, ikinci dönemin son haftasında şube öğretmenler kurulunda karar verilir. Alınan gerekçeli karar,  İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinin ekinde yer alan EK-5 Ders Yılı Sonu Şube Öğretmenler Kurulu Öğrenci Kişisel Değerlendirme Tutanağına yazılarak e-Okul sisteminin ilgili bölümüne işlenir. Tutanağın bir örneği ders yılı sonu şube öğretmenler kurulu karar dosyasında saklanır. Ayrıca veli de bilgilendirilir. Bu kararda, oyların eşitliği hâlinde başkanın kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır.

 Kurul kararıyla sınıf geçen öğrencilerin puanları değiştirilmez. Okul kayıtlarına, "Şube Öğretmenler Kurulu Kararıyla Geçti" veya "Sınıf Tekrarına Karar Verildi" ibaresi yazılır. Bu durum öğrencinin karnesinde de belirtilir.

         Ortaöğretim Kurumlarında okul birincilerinin tespiti nasıl yapılır?
         Ders kesiminde, mezuniyet puanı en yüksek olan öğrenci öğretmenler kurulunca okul birincisi olarak tespit edilir. Ancak bütün derslerden başarılı olmasına rağmen stajını tamamlamayanlar, mezun olduğu ders yılının tamamını bulunduğu okulda okumayan öğrenciler okul birincisi olamaz. Mezuniyet puanlarının eşit olması hâlinde son sınıf yılsonu başarı puanı yüksek olan öğrenci okul birincisi seçilir.

         Ortaöğretim kurumlarında karne düzenlenmesi;
         Ortaöğretim kurumlarında Öğrenciler için e-Karne düzenlenir. e-Karne düzenlenmesinde aşağıdaki hususlar göz önünde bulundurulur:
a) e-Karne birinci dönemde yarıyıl tatilinden, ikinci dönemde ise yaz tatilinden önce
düzenlenir. İstenildiğinde e-Karnenin onaylı bir örneği öğrenciye/veliye verilir.
b) e-Karnede başarı ve devamsızlık durumu gösterilir.
c) e-Karnede, sınıf rehber öğretmeninin öğrenciyle ilgili görüşüne yer verilir.


Öğrenciler karnelerini hangi tarihte alacaklar?
 Okul öncesi, İlköğretim Kurumları ve Ortaöğretim Kurumları karnelerini çalışma takviminde de belirtildiği üzere 17 Haziran 2022 Cuma günü alacaklar. Öğretmenler 20-24 Haziran tarihlerinde Öğretmen Bilişim Ağı (ÖBA) üzerinden  Yaz Dönemi Mesleki Çalışma Programı'nı uzaktan eğitimle gerçekleştirilecekler. Yine Öğretmenler 27-30 Haziran tarihlerinde idari izinli sayılacaklar.
           Üniversiteler ne zaman kapanıyor? 
            Üniversitelerin akademik takvimleri birbirinden farklı oluyor. Üniversitelerin ne zaman kapanacağına dair net tarih öğrenmek isteyen öğrenciler, kendi üniversitelerinin resmi internet sayfası üzerinden akademik takvim bilgilerine erişim sağlayabilir.

Karneler saat kaçta dağıtılır?
Okullarda karne törenlerinin resmi bir saati bulunmamaktadır. Yönetmelik de karne dağıtım saati belirtilmediği için, son ders saatinde bayrak töreni yapan okullar olduğu gibi, 08.30’da bayrak töreni yapıp karne dağıtan okullar da bulunmaktadır. Genel olarak öğle saatine kadar karnelerin dağıtıldığını söyleyebiliriz. 
 Sevgili öğrenciler en güzel karneler sizlerin olsun. Yüzünüzden mutluluk, sevinç eksilmesin.
 Tüm eğitimcilere ve öğrencilere şimdiden, sağlık mutluluk dolu bir yaz tatili dilerim.

 

Önceki ve Sonraki Yazılar
YAZIYA YORUM KAT
UYARI: Yorum yazarak topluluk şartlarımızı kabul etmiş bulunuyor ve tüm sorumluluğu üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan kamubiz.com İnternet Sitesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Mustafa YILDIRIM Arşivi