MEB Halk Eğitim Merkezlerinde (HEM) Çalışan Öğretmen ve Yöneticilerin Nöbet Ücreti Mağduriyeti

MEB Halk Eğitim Merkezlerinde (HEM) Çalışan Öğretmen ve Yöneticilerin Nöbet Ücreti Mağduriyeti
Halk eğitim müdür yardımcılarına nöbet görevi ücreti yazılır mı? Halk eğitim müdür yardımcıları kaç saat ek ders alır?

Halk eğitim müdür yardımcılarına nöbet görevi ücreti yazılır mı? Halk eğitim müdür yardımcıları kaç saat ek ders alır?

Eğitim, Öğretim Ve Bilim Hizmet Koluna İlişkin Toplu Sözleşmenin 22. maddesinde

MADDE 22- (1) Örgün eğitim kurumlarında (mesleki eğitim merkezleri dahil) ders yılı süresi içinde eğitim ve öğretimin fiilen yapıldığı normal çalışma günleri için ilgili mevzuatına göre kendilerine nöbet görevi verilen ve bu görevi de fiilen yerine getiren müdür yardımcıları ile öğretmenlere, 2016 yılında haftada 2 saati ve 2017 yılında ise haftada 3 saati geçmemek üzere ek ders ücreti ödenir denilmektedir.

Örgün eğitim kurumları denildiği için halk eğitim merkezlerinde görev yapanlara nöbet ücreti yazılmaz.Halk eğitim merkezi müdür yardımcıları 18 saat ek ders alır. 6 saat aylık karşılığı ders görevi vardır. Eğer 12 saat derse girerse, bunun 6 saati ek ders olur ve 24 saat ek ders alabilir.Oysa ki;

1-Milli Eğitim Bakanlığı Yaygın Eğitim Kurumları Yönetmeliği’nde Müdür yardımcılarının görev ve sorumlulukları başlığı altındaki 10. maddenin ç bendinin 4 numaralı alt bendinde müdür yardımcısının görevleri arasında “nöbet çizelgelerinin hazırlanması, müdüre onaylatılması, öğretmenlerin ve diğer görevlilerin nöbet görevlerinin kontrol edilmesi” olduğu belirtilmektedir. Yine yönetmelikte Defterler başlığı altındaki 65. maddenin 1. fıkrasının g bendinde “nöbet defteri” tutulacak defterler arasında belirtilmiştir. Halk Eğitimi Faaliyetlerinin Uygulanmasına Dair Yönerge’nin Öğretmenler başlığı altındaki 7. maddesinin 2. fıkrasının v bendinde “Nöbet çizelgesine göre nöbet tutarlar.” ifadesi öğretmenlerin nöbet görevi olduğunu açık bir şekilde göstermektedir. Hem yönetmelik hem de yönergede nöbet görevi olduğu, nöbet defterinin ise tutulacak defterler arasında olduğu açık bir şekilde ifade edilmiş olup gerekli yasal düzenlemenin yapılarak halk eğitimi merkezi öğretmenlerine ve müdür yardımcılarına da nöbet ücretinin ödenmesi gerekir.

2-Yönetmelikte Müdür yardımcılarının görev ve sorumlulukları başlığı altındaki 10. maddenin 2. fıkrasının c bendinin 5 numaralı alt bendinde müdür yardımcısının görevlerini tarif ederken “Merkezlerde çalışma saatleri dışındaki nöbet görevinin yerine getirilmesi” demektedir. Yönetmeliğin   37. 38. ve 39.  maddelerinde eğitimlerin yıl boyunca; hafta içi ve hafta sonu, yarıyıl ve yaz tatillerinde, mesai saatleri dışında verilebileceği belirtilmiş olup Yönergenin tanımlar başlığı altındaki 3. madde 1. fıkra g bendi, merkezin çalışma saatlerini “Merkez: Yaygın eğitim etkinliklerini hafta sonu tatilleri ve akşam saatleri de dâhil olmak üzere 07.00-24.00 saatleri arasında yürüten halk eğitimi merkezlerini” şeklinde belirtmiştir. Ancak mesai saatleri dışında kimin nasıl bir planlama ile nöbete kalacağı ve bu nöbetlerin nasıl ücretlendirileceği yönetmelikte ve yönergede tarif edilmemiştir. Merkezin, yönergeye göre etkinlik düzenleyebileceği 07-24 saat aralığı ve cumartesi ile pazar günlerini kapsayan çalışma saatleri normal mesai saatinin 2 katını aşan bir zaman dilimini kapsamaktadır. Mevcut durumda ise hafta içi mesai saatleri dışında, hafta sonları, yarıyıl ve yaz tatillerinde kurslarımız devam etmektedir. Nöbetçi olan müdür yardımcısı hafta içi sabah saat 08.00’da mesaiye başlayıp kursların bittiği saate kadar nöbet tutmaktadır. Bu saat kursların bittiği saate göre 20.00 da olabilir, 22.00 da olabilir, 24.00 da …. Yine hafta sonları merkez binada kurs açılması durumunda yine bir müdür yardımcısı nöbete kalmaktadır. Mesai saatleri dışındaki bu nöbetin herhangi bir ücret karşılığı yoktur. Bu uzun çalışma zaman aralığının şartları ve ücretlendirilmesi mevzuatta detaylı bir şekilde düzenlenmelidir. Bu haksızlığın giderilmesi için müdür yardımcılarının tutmuş oldukları nöbete hakkaniyet sınırları içerisinde ücret ödenmelidir.
3-Tam gün tam yıl uygulaması ile ilgili işlemler Orta Öğretim Kurumları Yönetmeliği hükümlerine göre yürütülmektedir. Orta Öğretim Kurumları Yönetmeliğinde tam gün tam yıl uygulamasının saatleri 07.00-22.00 olarak belirtilmişken Halk Eğitimi Faaliyetlerinin Uygulanmasına Dair Yönergede 07.00-24.00 saatleri arasında etkinlik düzenleyebileceği belirtilmiştir. Tam gün tam yıl uygulamasının Yaygın Eğitim Kurumları Yönetmeliğine de eklenmesi gerekir.

Tam gün tam yıl uygulamasında haftalık ek ders ücretleriyle ilgili de bir garip uygulama vardır. Normalde Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünde görev yapan müdürler 20 saat, müdür yardımcıları ise 18 saat ek ders almaktadır. Merkez, Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinin 154. Maddesine binaen tam gün tam yıl kapsamına alınırsa merkezlerde hafta sonu, yarıyıl ve yaz tatilleri dâhil olmak üzere gerektiğinde 07.00-22.00 saatleri arasında yıl boyunca kurslar düzenlenebilmekte ve açık bulundurulmaktadır. Tam  gün tam yıl uygulamasına geçen kurumlarda müdür ve müdür başyardımcısının ek dersi; Millî Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Karar Ekindeki Millî Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Haftalık Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Çizelgeye göre haftalık 20 saatten 30 saate çıkarken müdür yardımcısının 18 saat olan haftalık ders saati değişmeden 18 saat olarak kalmaktadır. Müdür ve müdür başyardımcısının ek ders saatleri %50 artarken müdür yardımcısının ek dersinin aynı kalmasını adil değildir. 

Yukarıda da görüldüğü gibi halk eğitimi merkezi öğretmen ve özellikle de müdür yardımcılarının nöbet görev ücretlerinde ve tam gün tam yıl uygulamasında müdür yardımcılarının ek ders ücretlerinde haklı talepleri olup; Yetkililerden ve sendikalardan bu konu ile ilgili çözüme yönelik ciddi girişimler bekliyoruz.

Salih HAZIR
Eğitimci YAZAR

Kamubiz.com ÖZEL HABER

YENİ FACEBOOK SAYFAMIZI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ

TWİTTER'DAN TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ

HABERE YORUM KAT
UYARI: Yorum yazarak topluluk şartlarımızı kabul etmiş bulunuyor ve tüm sorumluluğu üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan kamubiz.com İnternet Sitesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
3 Yorum