TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıda belirtilen sorularımın, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık tarafından yazılı olarak cevaplandmlmasım, Anayasanın 98.maddesi ve TBMM İç Tüzüğünün 96y^e 99. maddeleri gereğince saygıyla talep ederim. 10.12.2022  Av. Mahmut Tanal /İstanbul Milletvekili

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı taşra teşkilatında, personel yetersizliği nedeniyle asıl işleri yapmak üzere personel ihtiyacını karşılanması amacıyla 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 89. Maddesi uyannca yıllık Bakanlık Makamı Oluru ile istihdam edilen; sosyolog, öğretmen, sosyal çalışmacı, psikolog. Hemşire, büro memuru gibi meslek gruplarından oluşan personeller yıllardır mağduriyet yaşamaktadır. 
Bu alanda istihdam edilen bu meslek elemanlarının maaşları ise 657 sayılı kanunun 176. maddesi baz alınarak genel bütçe kaleminden ödenmektedir. 1 Ocak ile 31 Aralık tarihleri arasında Bakanlık Makamı Oluru ile görevlendirilen meslek elemanlarının olurlan her yıl yenilenmektedir. Bu şartlarda haftada 39 saat ek ders karşılığı çalıştırılan meslek elemanları kadrolu meslek elemanları gibi yılın 12 ayı tam zamanlı (08:00-17:00) olarak çalışmaktadırlar. 
Geçmiş yıllarda diğer Bakanlıklarda da 657 sayılı Kanunun 89. maddesine dayanarak ek ders ücreti karşılığı yan zamanlı geçici süre ile çalıştırılan personeller, ilgili Bakanlıklar girişimi ile kadroya atanmaları için kanun teklifi verilmiş ve yapılan çalışmalar sonucunda; 

• 17.09.2011 gün ve 28057 sayılı Resmî Gazetede yayınlanan 653 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 13. Maddesiyle 633 sayılı kanuna eklenen geçici 17. Maddede ifade edildiği üzere Diyanet İşleri Başkanlığı Kur'an kurslarında ek ders karşılığı vekil ve fahri öğreticilik görevi yapan personeller yapılan düzenlemeler ile kadroya geçirmişlerdir. 

• 2020 yılı Ocak Ayı itibariyle Devlet Opera ve Bale, Devlet Tiyatroları, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası ve Sinema Genel Müdürlüğü çalışanları kadroya geçirmişlerdir. 

• 2018 yılında meclise sunulan torba kanunun maddesi ile Millî Eğitim Bakanlığında çalışıp, 540 gün prim iş günü bulunan ve belirli şartları taşıyan 5000 ücretli öğretmen 4B sözleşmesi ile kadroya geçirmişlerdir. 

Memurun enflasyon farkında yüzde 8 mi, yüzde 30 mu esas alınacak? Memurun enflasyon farkında yüzde 8 mi, yüzde 30 mu esas alınacak?

KAMUBİZ.COM İnstagram KANALI İÇİN TIKLAYINIZ

Yukanda emsalleri yer alan çalışmalar ve yapılan son personel reformu dikkate alınarak sorularımın cevaplandırması gerekmektedir:

1 - Hiçbir özlük hakkı ve mali güvencesi bulunmayan (süt/doğum/ölüm/analık/babalık/yıllık izin hakkı, işsizlik sigortası, tazminat hakki vb.) Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesinde Bakanlık Makamı Oluru ile çalışan ek dersli personellerin, öncelikli olarak özlük haklarının verilmesi ve maaşlanmn iyileştirilmesi noktasında bir çalışma yapılacak mıdır? Yapılmış bir çalışma söz konusu ise çalışmanın detayı nedir? 

2- Diyanet İşleri Başkanlığı'nda. Milli Eğitim Bakanlığı'nda ve Kültür ve Turizm BakanlığInda hiçbir mali güvencesi olmadan ek ders karşılığı çalışan personellere verilen 4B sözleşmeli çalışma hakkınm. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesinde yıllık Bakanlık Makamı Oluru ile ek ders karşılığı çalışan 2822 personele verilmesi yönünde de bir çalışmamız olacak mıdır? Bakanlığımızda ek ders karşılığı görev yapan emeklilerin maaş ve özlük haklarında her yıl ortaya çıkan hak kaybının önlenmesi ve yıllardır yaşanan sorunlar tekrar edilmesi amacıyla ek dersli personelin izin, personel reformuna dâhil edilmesi için bakanlığımızca bir çalışma yürütülecek midir?

WhatsApp Grubumuz İçin TIKLAYINIZ

FACEBOOK SAYFAMIZI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ

TWİTTER'DAN TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ