Emniyet Hizmetleri Sınıfı Personeline Ek Tazminat Teklifi

Emniyet Hizmetleri Sınıfı Personeline Ek Tazminat Teklifi
Emniyet hizmetleri sınıfına dahil kadrolarda çalışarak emekli olanlara ek tazminat verilmesi ve mevcut tazminatlarının artırılmasına yönelik kanun teklifi verildi.

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'na 1 madde eklenmesi ve 1 maddede değişiklik yapilması hakkındaki Kanun Teklifimiz ve Gerekçesi ekte sunulmaktadır. 
Gereğini saygıyla arz ederim. 05-12-2018 
Tamer AKKAL Manisa Milletvekili 
GEREKÇE 
Emniyet hizmetleri yorucu, yıpratıcı ve yüksek risklidir. 
Emekli olduktan sonra da bu risk azalmaz. Emekli personel hakkında işlem yaptığı kişi ve grupların hedefi olmaya devam eder. Bu nedenle de kendilerine silah taşıma izni harçsız olarak verilir. 
Diğer yandan Milli İstihbarat ve Polis Emeklilerinin yaşama umudu ortalaması 60 dolayındadır. Bu nedenlerle devlete ve halka tüm varlığıyla hizmet etmiş ve canini dahi esirgememiş anılan kurum personeline Türk Milletinin böyle bir düzenlemeyi içtenlikle desteklediği kuşkusuzdur. Emekli olmuş personelin aylıkları yarı oranında azaldığından ikinci bir işte çalışma zorunluluğu kalmamalı ve dul yetimleri de biraz olsun rahat nefes alabilmelidir.

MADDE GEREKÇELERİ 
Madde 1) Devam eden riskin karşılığıdır. 

Madde 2) 2006 yılında verilmeye başlanan 100 TL nin aradan geçen 12 yıl sonunda güncellenmesi gereği açıktır. 

Madde 3) Yürürlük maddesidir. 

Madde 4) Yürütme maddesidir. 

21/05/2006 tarihli ve 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'na 1(bir) geçici madde ilavesi ve 1(bir) maddede değişiklik yapılması hakkında 

KANUN TEKLİFİ 
Madde 1) 21/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa aşağıdaki geçici madde eklenmiştir. 
"Emniyet Hizmetleri Sınıfına dahil kadrolardan 5434 sayılı Emekli Sandığı Kanununa göre emekli aylığı bağlanmış olanlar ile bağlanmayı hak edenlerin emekli maaşlarına, emeklilik tarihindeki kadro ve unvanı esas alınmak koşuluyla, Devlet Memurları Kanunu'nun 152'nci maddesine göre belirlenen Emniyet Hizmetleri Tazminatı oranlarının %40'ı ayrıca ilave edilir. 
Bu madde kapsamına girenlerin aylıkları, maddenin yürürlüğe girdiği tarihi takip eden aybaşından itibaren, anılan maddede belirtilen esaslara göre yükseltilir. Ancak, bu yükseltmeden dolayı geçmişe yönelik aylık ve aylık farkı ödenmez. Yapilacak ödemelerden dolayı damga vergisi hariç kesinti yapılmaz. Oluşan kesenek farkları yapılacak bildirime göre kurumunca karşılanır." 
Madde 2) 5434 sayılı Emekli Sandığı Kanunu Madde 81- (Ek: 21/3/2006-5473/9 md.) aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"Millî istihbarat Hizmetleri ve Emniyet Hizmetleri Sınıfına dahil kadrolar ile çarşı ve mahalle bekçisi kadro unvanı esas alınarak emekli aylığı veya ek 77 nci madde kapsamına girenler hariç olmak üzere vazife malüllüğü veya adi malüllük aylığı ödenenlerden emekli aylıklarıyla birlikte makam tazminatı ödenmesine hak kazanamamış olanlara, her ay emekli aylıklarıyla birlikte 500 Tl tutarında ayrıca ödeme yapılır. Bu madde kapsamına girenlerin ayliklari, maddenin yürürlüğe girdiği tarihi takip eden aybaşından itibaren, anılan maddede belirtilen esaslara göre yükseltilir. Ancak, bu yükseltmeden dolayı geçmişe yönelik aylık ve aylık farkı ödenmez. Yapılacak ödemelerden dolayı damga vergisi hariç kesinti yapılmaz. Oluşan kesenek farkları yapılacak bildirime göre kurumunca karşılanır.“ 
Madde 3) Bu Kanun yayınını izleyen ayın 1. günü yürürlüğe girer. 
Madde 4) Bu Kanunu Cumhurbaşkanı yürütür. 

Kamubiz.com ÖZEL /ANKARA

FACEBOOK SAYFAMIZI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ

TWİTTER'DAN TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ

HABERE YORUM KAT
UYARI: Yorum yazarak topluluk şartlarımızı kabul etmiş bulunuyor ve tüm sorumluluğu üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan kamubiz.com İnternet Sitesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
1 Yorum