MEB Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinde Neler Değişti?

MEB Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinde Neler Değişti?
Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Resmi Gazete’nin dünkü sayısında yayımlandı.

MEB, yeni yönetmelikte liselerdeki sınavların yazılı yoklama şeklinde yapılmasına yönelik düzenleme yaptı. Ayrıca sınıf tekrarı, devamsızlık ve açık öğretime geçişlere ilişkin hükümlerin yanında yeni yeni maddeler de yer aldı.

Öğrencilerin sınavlarının nasıl yapılacağına ilişkin düzenlemenin yer aldığı yönetmelikte, daha önceki düzenleme ile bir dersin bir sınavının test usulü ile yapılabilmesi uygulamasına son verildi. Bu kapsamda, cevaplarını öğrencinin oluşturduğu ve farklı bilişsel düzeylerdeki kazanımları ölçen maddelerden oluşan yazılı yoklama şeklinde yapılacak. Artık liselerde tüm kademelerde sınavlar, klasik ölçme yöntemleri ile yapılacak. Türk dili ve edebiyatı dersi sınavlarının, dinleme, konuşma, okuma ve yazma becerilerini ölçecek şekilde yazılı ve uygulamalı olarak yapılmasına yönelik düzenleme yapıldı. Bu kapsamda, bundan sonra Türk dili ve edebiyatı ders sınavları da yabancı dilde 4 dil becerisini ölçen sınav usulüne göre yapılacak.

E-PORTFOLYO UYGULAMASI İLE SOSYAL SORUMLULUK PROGRAMI

Öğrencilerin ilgi ve yetenekleri doğrultusunda mezun olana kadar sosyal sorumluluk programı kapsamındaki çalışmalara, hayat boyu öğrenme kapsamında oluşturulan uzaktan ya da yüz yüze eğitim modüllerine ve ulusal veya uluslararası alanlarda proje çalışmalarına katılımlarını sağlamak ve yapılan çalışmaların sertifika veya belgeye dayalı olarak e-portfolyo sistemi ile kayıt altına alınmasını temin etmek amacıyla düzenlemeye gidildi. Bu kapsamda yönetmeliğe "sosyal sorumluluk programı" eklendi. Bunun yanında, okul yöneticileri ve öğretmenlerin görev tanımlarında güncellemeye gidildi. Öğrenciler, lise öğrenimleri sürecinde sosyal sorumluluk programı çalışmaları, ortaöğretim kurumlarında 40 saat, mesleki ve teknik ortaöğretim programlarında ise 20 saat olarak uygulanacak. Anadolu teknik programında yer alan ortak dersleri destekleyen ve yükseköğretime hazırlayan Akademik Destek Programı dersleri alan/dal öğretim programı haftalık ders çizelgesinde seçmeli dersler arasında gösterilerek okutulması amaçlandığından değişikliğe gidildi. Proje okullarına yönelik Bakanlıkça yürütülen yeni düzenleme kapsamında, merkezi sınav puanıyla öğrenci alan okullar ile proje okulları yeniden tanımlandı. Merkezi sınavla öğrenci alacak okulların belirlenmesine yönelik iş ve işlemler, "Bakanlık merkezi sınavla öğrenci alan okulları belirleme komisyonu" marifetiyle yürütülecek. Mesleki eğitim merkezlerine ortaokulu veya imam hatip ortaokulunu bitirip kayıt olacak öğrencilerin 14 yaşını doldurmuş olma şartı getirildi.

    WhatsApp Grubumuz İçin TIKLAYINIZ
 

14 YAŞINI DOLDURMUŞ OLMA ŞARTI ARANACAK

Bunun yanında ortaöğretim kurumlarına kaydolmak için ortaokulu veya imam-hatip ortaokulunu bitirmiş ve öğretim yılının başlayacağı tarihte 18 yaşını bitirmemiş olma, mesleki eğitim merkezi programına kayıt olacaklarda 14 yaşını doldurmuş olma şartı aranacak. Yaş şartını taşımayan öğrencilerin örgün ortaöğretim kurumlarına kayıtları yapılmayacak. Öğrenimine ara vermemiş olanlarda yaş şartı aranmayacak. Ancak 22 yaşını tamamladığı eğitim ve öğretim yılının sonunda sorumluluk sınavlarına girerek okuldan mezun olabilecek durumda olanlar hariç olmak üzere okuldan mezun olamayanların ilişiği kesilerek açık ortaöğretim kurumlarına veya mesleki eğitim merkezine yönlendirilecek. Ancak mesleki ve teknik ortaöğretim kurumları bünyesinde bulunmayan bağımsız mesleki eğitim merkezine kayıt ve ilişik kesmeye ilişkin hususlarda bu fıkranın mesleki eğitim merkezi programına kayıt olacaklarda 14 yaşını doldurmuş olma şartı hariç yaşla ilgili diğer hükümleri uygulanmayacak. Nakil komisyonlarına Çocuklar İçin Özel Gereksinim Raporu (ÇÖZGER) Raporu ile başvuru yapan öğrencilerin iş ve işlemlerinin kolaylaştırılması sağlandı.

28 HAFTADA TAMAMLANABİLMESİ SAĞLANACAK

9'uncu sınıflara her yıl açılacak şube sayısı, spor liselerinde en fazla 5'i, güzel sanatlar liselerinde ise her bir alan için 2'şer şubeyi geçemeyecek. Takım sporları ve spor dalları dikkate alınarak kız ve erkek öğrenciler için ayrı ayrı kontenjan oluşturulacak. Öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonu tarafından, yurtdışından gelen Türkiye Cumhuriyeti uyruklu ve yabancı uyruklu öğrencilerin merkezi sınav puanı bulunması durumunda mağduriyet yaşamadan, merkezi sınav puanıyla yerleştirilmelerine imkan sağlandı. Mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarında Anadolu meslek programlarında alana yerleştirme işlemi, 9'uncu sınıfta ders yılı başlamadan bir hafta önce yapılacak tanıtım ve yönlendirme çalışmaları sonucunda ders yılının ilk haftası içinde yapılacak. Mesleki eğitim merkezi, telafi çerçeve öğretim programında (ustalık telafi) eğitim süresi yoğunlaştırılarak hesaplandığı için devamsızlık yapılan sürelerin eğitim süresine eklenmesi ve telafi eğitim süresinin kayıpsız olarak en fazla 28 haftada tamamlanabilmesi sağlanacak.

LİSEDE SINIF TEKRARI YENİDEN GETİRİLDİ

Millî Eğitim Bakanlığınca (MEB), dünden itibaren açık liselere geçişler zorlaştırıldı ve sadece istisnai durumda olan öğrencilerin açık liseye geçebilmesine karar verildi. Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Resmi Gazete’nin dünkü sayısında yayımlandı. Devamsızlık ve başarısızlık nedeniyle sınıf tekrarı riski taşıyan öğrencilere yönelik çalışmaları gerçekleştirmek amacıyla "önleme, müdahale ve yönlendirme komisyonu" kuruldu. Art arda iki gün özürsüz devamsızlık yapan öğrencinin durumu posta, e-posta veya diğer iletişim araçlarıyla velisine bildirilecek, veli okula davet edilerek öğrencinin durumu hakkında bilgilendirilecek ve varsa özür belgesini okul yönetimine teslim etmesi istenecek. Devamsızlık süresi özürsüz 10 günü, toplam 30 günü aşan öğrenciler, ders puanları ne olursa olsun başarısız sayılacak ve durumları yazılı olarak velilerine bildirilecek. Birinci dereceden yakınını kaybedenlerin özürsüz devamsızlık süresi olan 10 günü geçmemek kaydıyla toplam devamsızlık süresi 40 gün olacak. Önleme, müdahale ve yönlendirme komisyonu, devamsızlık yapan ve sınıf tekrarı riski bulunan öğrenci velisini devamsızlığın 5'inci gününde okula davet edecek, devamsızlık nedenlerini ortadan kaldırıcı çalışmaları iş birliği içinde yapacak. Özürsüz olarak yapılan her bir devamsızlık günü, haftalık ders çizelgesinde belirtilen sosyal sorumluluk çalışmaları için öngörülen süreye bir saat olarak ayrıca eklenecek. Mesleki eğitim merkezinde öğrenim hakkı bulunmayanlardan zorunlu eğitime tabi olanlar ise veli ve öğrenci talebi de dikkate alınarak açık öğretim lisesi, mesleki açık öğretim lisesi veya açık öğretim imam hatip lisesine yönlendirilerek kayıtları yapılacak. Öğrencilerin okula aidiyetlerinin artırılması ve okula devamın sağlanması amaçlanarak özürsüz olarak yapılan her bir devamsızlık günü haftalık ders çizelgesinde belirtilen sosyal sorumluluk çalışmaları için ön görülen süreye bir saat olarak ayrıca eklenecek. Yatarak tedaviyi gerektiren hallerde sağlık kurumlarınca verilen raporların süresi mevcut devamsızlık toplamı olan süreyi aşan durumlar için de yeni hüküm getirildi. Buna göre, bu gibi durumlarda hak kayıplarının önlenmesi amacıyla yatarak tedavi gerektiren durumlarda öğrencilerin devamsızlık sürelerinin kontrol kayıtlı sürekli tedaviyi ya da organ naklini gerektiren hastalığı bulunan öğrencilerde olduğu gibi devamsızlık süresi 60 gün olacak. Öğrencilerin, eğitim ortamlarında cep telefonlarını ve diğer bilişim araçlarını, yönetmelikte yer alan hükümler doğrultusunda kullanmalarına yönelik tedbirleri alınacak.

Instagram sayfamızı takip etmek için tıklayınız
 

Lisede sınıf tekrarı yeniden getirildi

Öğrencilerin 50 ortalama ile sınıf geçebilmesine yönelik uygulamaya son verildi. Özürsüz olarak yapılan her bir devamsızlık günü için öğrenciler, 1 saat fazla sosyal sorumluluk çalışması yapacak. Öğrencilerin, eğitim ortamlarında cep telefonlarını ve diğer bilişim araçlarını, yönetmelikte yer alan hükümler doğrultusunda kullanmalarına yönelik tedbirler alınacak.

Test değil yazılı sınav yapılacak

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), pazartesi günü başlayacak 2023/24 Eğitim Öğretim Yılı’na yeni ve sıkı kurallarla başlıyor. Buna göre artık liselerdeki sınavlar, yazılı yoklama şeklinde yapılacak. MEB Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazetenin dünkü sayısında yayımlandı. Yeni yönetmelikte liselerde sınıf tekrarı, devamsızlık ve açık öğretime geçişlere ilişkin hükümlerin yanında yeni yeni maddeler de yer aldı. Öğrencilerin sınavlarının nasıl yapılacağına ilişkin düzenlemenin yer aldığı yönetmelikte, daha önceki düzenleme ile bir dersin bir sınavının test usulü ile yapılabilmesi uygulamasına son verildi.

EDEBİYAT DERSİNDE UYGULAMA

Bu kapsamda, cevaplarını öğrencinin oluşturduğu ve farklı bilişsel düzeylerdeki kazanımları ölçen maddelerden oluşan yazılı yoklama şeklinde yapılacak. Artık liselerde tüm kademelerde sınavlar, klasik ölçme yöntemleri ile yapılacak. Türk dili ve edebiyatı dersi sınavlarının, dinleme, konuşma, okuma ve yazma becerilerini ölçecek şekilde yazılı ve uygulamalı olarak yapılmasına yönelik düzenleme yapıldı. Bu kapsamda, bundan sonra Türk dili ve edebiyatı ders sınavları da yabancı dilde 4 dil becerisini ölçen sınav usulüne göre yapılacak.

DEVAMSIZLIK ‘SOSYAL SORUMLULUK’ GEREKTİRECEK

Devamsızlık ve başarısızlık nedeniyle sınıf tekrarı riski taşıyan öğrencilere yönelik çalışmaları gerçekleştirmek amacıyla “önleme, müdahale ve yönlendirme komisyonu” kuruldu. Art arda iki gün özürsüz devamsızlık yapan öğrencinin durumu posta, e-posta veya diğer iletişim araçlarıyla velisine bildirilecek, veli okula davet edilerek öğrencinin durumu hakkında bilgilendirilecek ve varsa özür belgesini okul yönetimine teslim etmesi istenecek. Devamsızlık süresi özürsüz 10 günü, toplam 30 günü aşan öğrenciler, başarısız sayılacak. Özürsüz bir devamsızlık günü, haftalık ders çizelgesinde belirtilen sosyal sorumluluk çalışmaları için öngörülen süreye bir saat olarak ayrıca eklenecek.

Açık liseye geçiş yok

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), açık liselere geçişler zorlaştırıldı ve sadece istisnai durumda olan öğrencilerin açık liseye geçebilmesine karar verildi. Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Resmi Gazetenin bugünkü sayısında yayımlandı. Bakanlığın yeni düzenlemesiyle örgün ortaöğretim kurumlarından açık öğretim liselerine geçişler zorlaştırıldı. Yönetmelik ile milli sporcular, kaynaştırma öğrencileri, koruma kanunu kapsamındaki öğrenciler, şehit ve gazi çocukları, Bakanlıkça mazereti uygun görülenler ile yönetmeliğin ilgili hükümlerine göre örgün ortaöğretim kurumlarında okuma hakkını kaybeden öğrenciler gibi istisnalar dışında açık liseye nakil ve geçişler yapılamayacak.

HABERE YORUM KAT
UYARI: Yorum yazarak topluluk şartlarımızı kabul etmiş bulunuyor ve tüm sorumluluğu üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan kamubiz.com İnternet Sitesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.