3600 ek göstergede, hangi konularda rahatsızlık var?

Yeni Şafak · Ahmet Ünlü - 3600 ek gösterge düzenlemesi genişletilecek mi? Hangi konularda rahatsızlık var?

KAMU 14.12.2022, 20:46 Editör
3600 ek göstergede, hangi konularda rahatsızlık var?

Daha önceki yazılarımızda 3600 ek gösterge düzenlemesinin yapıldığı 7417 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un ortaya çıkardığı veya çıkaracağı sorunlardan bahsederek kanunun mürekkebi kurumadan tartışmaların gün yüzüne çıkmaya başladığı belirtmiştik. Bu yazımızda ise 3600 ek göstergede yeni düzenlemelerin ayak seslerinden bahsedeceğiz.

3600 ek göstergeyi düzenleyen maddeler 15 Ocak’ta yürürlüğe girecek
7417 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un bazı maddeleri yürürlüğe girdi. Özellikle 3600 ek gösterge düzenlemesi ile ek göstergelerdeki artışlar 15.01.2023 tarihinde yürürlüğe girecek. Yapılan düzenleme ile birçok genel kabul görmüş hususlar değiştirilmişti.

Bu bağlamda İdari İşler Başkanı’nın ek göstergesi 8400’e çıkarılmasına rağmen en yüksek devlet memuru aylığı farklı şekilde tanımlanmıştır. Kanunda Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı kadrosunda bulunanların ek göstergesinin 400 puan ilave edilmek suretiyle uygulanacağı, bu ilave puanın en yüksek devlet memuru aylığı veya diğer herhangi bir mali ve sosyal hakkın hesabında dikkate alınmayacağı ile diğer kanunların bu fıkraya aykırı hükümlerinin uygulanmayacağı ifade edilmiştir.

Halbuki en yüksek devlet memuru aylığı yeniden tanımlanabilir, bu tanımın da 9500*maaş katsayısı olarak yapılması mümkün olabilirdi. Ancak daha zor ve karmaşık olan yol seçilmektedir. Yeni çalışmada bu konuda da düzenleme yapılacağını düşünüyoruz.

3600 ek gösterge düzenlemesi üzerinde yeniden çalışılıyor

KAMUBİZ.COM İnstagram KANALI İÇİN TIKLAYINIZ
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, TBMM Genel Kurulu'nda, Bakanlığın 2023 yılı bütçesi üzerinde yaptığı konuşmada 3600 ek gösterge üzerinde çalışma yapıldığı yönünde ifadede bulunmuştur.

Bilgin yaptığı konuşmada; 3600 ek gösterge konusundaki yasal düzenlemenin Türkiye’nin son yıllarda yaptığı en kapsamlı düzenleme olduğunu ifade ederek, “Başlangıçta 4 meslek grubunu kapsıyordu. Biz onu genişlettik, yaklaşık 6 milyona çıkardık. Bu, Türkiye’nin son yıllarda yaptığı en köklü sosyal düzenlemedir” değerlendirmesinde bulundu.

3600 ek gösterge düzenlemesinin genişletilmesine yönelik talepleri aktaran Bilgin, “O konu da bizim gündemimizde, çalışmayı yapıyoruz. Ümit ediyorum onu da Meclis'imize takdim edeceğiz” ifadesini kullandı.

Bu açıklamalardan 3600 ek gösterge düzenlemesi daha yürürlüğe girmeden bazı aksaklıklar olduğu ve bu aksaklıkların giderileceğine dair çalışma yapıldığını anlıyoruz. Her düzenleme ister istemez başka düzenlemelerin tetikleyicisi olmaktadır. Bu nedenle her yapılan çalışmanın bütün yönlerinin masaya yatırılması gerekmektedir.

Güvenlik personeline ödenecek 1.200 TL’nin kapsamı genişleyecek mi?
3600 ek gösterge düzenlemesi ile 5434 sayılı Kanun’a eklenen 85’inci madde gereğince 3600 ek göstergeden yararlanamayan güvenlik personelinin emeklilerine her ay ilave olarak 1.200 TL ödenmesi öngörülmüştü.

İster istemez 3600 ek gösterge düzenlemesinden yararlanamayan başka personeller de bizler niçin böyle bir düzenlemeden yararlanamıyoruz diye rahatsızlıklarını belirtmeye başlamıştır. Daha öncede ifade edildiği üzere her düzenleme başka düzenlemelerin tetikleyicisi olabilmektedir. Bu nedenle düzenleme yapılırken çok kapsamlı düşünülmesi ve duygusallığa yer verilmemesi gerekmektedir.

3600 ek gösterge düzenlemesinde rahatsızlık oluşturan konular
Daha önceki yazılarımızda 3600 ek gösterge düzenlemesindeki rahatsızlık alanlarını ifade etmiştik. Bu düzenlemede en avantajlı unvanlar öğretmen, polis, hemşire ve din görevlileri olmuştur. Bununla birlikte bütün çalışanların ek göstergelerinde de artış yapılmıştır.

Bu çerçevede, 3600 ek gösterge’den 2 yıllık yükseköğrenim gören eğitim, sağlık ve din hizmetlerinde çalışanlar yararlanabildiği halde teknik hizmetler sınıfında olanların dışarıda bırakılmış olması ister istemez personel grupları arasında rahatsızlığa sebep olmuştur.

Yine daha önceki yazılarımızda 657 sayılı Kanun’un eki (I) sayılı cetvelin bir denge üzerine oturduğunu yapılacak düzenlemenin çok dikkatli hazırlanması gerektiğini ifade etmiştik.

Düzenleme sonrasında gelen eleştirilere bakıldığında yapılan düzenlemede bazı hususlara dikkat edilmediği ve dengenin bozulduğu anlaşılmaktadır. Zira eğitim, sağlık ve din hizmetlerinde çalışanlardan iki yıllık öğrenim mezunlarına dahi 3600 ek gösterge verilirken diğer çalışanların dışarda bırakılması ister istemez rahatsızlık oluşturmuştur. Rahatsızlığın boyutu daha da artacakken son anda bazı idari görevlerde bulunanların ek göstergeleri 3600’e yükseltilerek rahatsızlık azaltılmıştır. Bölge müdür yardımcıları ile ilçe müdürleri ve şube müdürleri bu kapsamdadır.

Bu çerçevede, yapılan değişiklikle Teknik Hizmetler Sınıfı cetvelinde; kadroları bu sınıfa dahil olup da yukarıda sayılanlar dışındaki yükseköğrenim mezunları ile Yüksek Tekniker ve Tekniker unvanını almış olanlar için 2800 ek gösterge verilmiştir.

İşte sağlık hizmetleri sınıfında çalışan yükseköğrenim mezunlarına 3600 ek gösterge verilirken teknik hizmetler sınıfında çalışan yükseköğrenim mezunlarına 2800 ek gösterge verilmesi bir rahatsızlık kaynağı olarak önümüze çıkmıştır.

Yine 3600 ek göstergeden yararlanamayan güvenlik personelinin emeklilerine her ay ilave olarak 1.200 TL ödenmesi düzenlemesi de diğer hizmet sınıfı personeli açısından rahatsızlığa neden olmuştur.

Sonuç olarak daha düzenlemenin mürekkebi kurumadan Bakan Bilgin tarafından 3600 ek gösterge düzenlemesi üzerinde sorunları çözmeye yönelik çalışma yapıldığı ve Meclis'e getirileceği ifade edilmiştir. Bu durumun sevindirici olduğunu belirtmek isteriz. Daha önceki yazılarımızı okuyanlar 3600 ek gösterge düzenlemesine eleştirel baktığımı hatırlayacaklardır. Özellikle Bütçe üzerine getireceği yük büyük bir sorun olarak karşımıza çıkacaktır. Ümit ederiz ki bu sorunların üstesinden geliriz. Unutmamamız gerek husus ise bütçenin bir denge üzerine kurulduğu ve bütçeden çıkacakların birilerinin üzerine yük olarak bineceğinin bilinmesidir.

Sözleşmeli personel de müjde bekliyor
Şu ana kadar sözleşmeli personele yapılacak düzenlemelere ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçtan genel olarak sözleşmeli öğretmenler haricindekiler memnun kalmıştır. Sözleşmeli öğretmenler için 3+1 formülüne göre kadroya geçiş imkanı halen mevcut olduğu için getirilecek düzenlemeler öğretmenleri çok da memnun etmemiştir. Her ne kadar mevcut sözleşmeli öğretmenlerin tamamı kadroya geçecek olsalar da dört yıl süreyle nakil hakları olmayacağı için istediklerine ulaşamamış oldular. Bu konu üzerinde yeniden düşünülmesi doğru olacaktır. Bu nedenle sözleşmeli personeller sabırla gelecek müjdeyi beklemektedirler.

Ahmet Ünlü

WhatsApp Grubumuz İçin TIKLAYINIZ

FACEBOOK SAYFAMIZI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ

TWİTTER'DAN TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Yorumlar (18)
memur 2 ay önce
3600 1/4 düne düşen tüm memurlara verilsin adalet sağlansın bu kadar kolay
Bedredddin Örnek 2 ay önce
GİH SINIFI 3600 EK GÖSTERGE MAĞDURLARI GASP EDİLEN HAKLARINI İSTİYOR.

657 DMK da yüksek öğrenim görmüş 1. derecede olan tüm GİH sınıfı Memurlar, Öğretmenler, Polisler, Din Görevlileri ve Hemşirelerin ek göstergesi 2200 idi. Daha sonra iktidar partisi önce öğretmenlerin daha sonra sırası ile polislerin ve din görevlilerinin 2200 olan ek göstergesini 3000 e çıkardı.

Şimdi ise söz konusu meslek gruplarının 3000 olan ek göstergesi 3600'e çıkartıldı. GİH sınıfında yalnızca idari personelin ek göstergesi 3600 oldu. Peki soruyorum; söz konusu meslek gruplarında görev yapan öğretmen, polis, din görevlisi, hemşire, uzman erbaşlar, bekçiler bunların idari kadroları yok mu? Öyle ya öğretmenlerinde idari kadrolarında okul müdürleri, milli eğitim müdürleri, şube müdürleri var. Polislerde komiser yardımcısı, komiser, başkomiser, emniyet amiri var. Din görevlilerinde müftüler ve yardımcıları var. GİH sınıfında olan Banka Memuru, Vergi Dairesi Memuru, Tapu İdaresi, Nüfus İdaresi vs. devlete ait kurumlarda çalışan ve emekli olan 1.dereceye gelmiş 2200 ek göstergesi olan tüm memurlar; bir imamdan, bir vaizden, bir bekçiden, bir hemşireden, bir polisten, bir öğretmenden , bir uzman erbaştan daha mı aşağıdır? Eskiden çarşı ve mahalle bekçisi yardımcı hizmetler sınıfında yer almaktaydı, ne zaman bu meslekler kariyer meslek oldu da haberimiz yok.

Temmuz ayında yasalaşan 3600 ek gösterge yasası 15.ocak.2023 tarihinden itibaren geçerli olup, hale hazırda geçerli olan ve GİH sınıfında bulunan yüksek öğrenimli memurlar ile müdür yardımcısı ve şube müdürlerinden 1.derecede olanların ek göstergesi 2200 dür. Yeni yasa ile müdür yardımcısı ve şube müdürlerine 3600 ek gösterge verilirken, memura 2800 ek gösterge verilmesi geçmişteki kazanılmış hakkı ortadan kaldırarak, hakları gasp edilmiştir.

Dikkat edilirse yukarıda da belirttiğim gibi GİH sınıfı dışında hiçbir meslek grubunda idari personel demiyor. Neden bu ayrıştırma yapılıyor, anlaşılır gibi değil.

Ayrıca sırf oy almak için yapılan ve meslekler arasında ayrıcalık yaratan bu uygulamayı haksız ve Anayasa ilkelerine aykırı buluyor ve bu haksızlığa karşı AYRİŞTIRMA YAPMADAN adil bir şekilde memurlar arasında sınıf farkı gözetmeden bu yanlışlığın giderileceği inancındayım. Gereğinin yapılması dileklerimle.
Dursun Z.Erçin 2 ay önce
4 meslek grubunda olduğu gibi 1.dereceye gelmiş bulunan 2 yıllık okul mezunlarının da 3600 kapsamına alınması gerekir.
Nihat 2 ay önce
Değerli arkadaşım meselemiz nedir en ufak memurdan büyüğe doğru bir 3600 ek göstergeden her memur fayadalanması gerekir en düşük bir emekli kardeşimizin eline enkaz 1500 tl civarında destek sağlanmalı bunun deDevlete maliyeti Fazla yük getireceğini tahmin etmiyorum Hepi topu emekli memur sayısı kaç tane
Tekniker Cemile 2 ay önce
Ahmet hocam bizi çok güzel anlatmişsinız teşekkür ettim. Teknikerlere yapılan bu ek gösterge haksızlığının bir an evvel düzeltilmesi çok güzel olacak
TEKNiKER 2 ay önce
Ne kadar güzel yazı yazmışsınız hocam sağlık teknikerleri 3600 ek gösterge alırken geriye kalan tüm Tekniker ler 2800 ek gösterge de kalmıştır bu hatanın düzeltilmesi ni sabırsızlıkla bekliyoruz
Nazım 2 ay önce
Yönetim hizmetleri gurubunda yer alan, hiyerarşinin en kilit noktasında bulunan kamunun gücü biz şefler unutulmamalı!!!!!!!!
Hakan DİYAPOĞLU 2 ay önce
Kamu şeflerine değinmemeniz. En düşük ifade ile talhiszliktir.
Bütün Yorumları Görmek İçin Tıklayın