ASDEP personelleri arasındaki statü farkı giderilecek mi? ASDEP personeli 4/B statüsüne geçirilecek mi?

ASDEP personelleri arasındaki statü farkının giderilmesine, personelin yaptığı işlemlerin hukuki sorumluluğuna ve ilişkin

KAMU 16.12.2022, 12:40 16.12.2022, 12:47 Editör
ASDEP personelleri arasındaki statü farkı giderilecek mi? ASDEP personeli 4/B statüsüne geçirilecek mi?

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Aşağıdaki sorulanmın Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Sayın Derya Yanık tarafından Anayasanın 98'inci ve TBMM İçtüzüğünün 96'ncı ve 99'uneu maddeleri gereğince yazılı olarak cevaplandınimasını saygılarımla arz ederim. Ömer Faruk GERGERLİOĞLU /Kocaeli Milletvekili 

Tarafıma iletilen mektupta;

" Aile Sosyal Destek Programı (ASDEP) Personelleri olarak Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, sosyal politikalar ve arz odaklı hizmet anlayışmm gereği olarak 2016 ve 2017 yıllarında Aile Sosyal Destek Programı (ASDEP) kapsamında personel alımı amacıyla ilana çıkmış, işe alımlar İl Müdürlükleri aracılığıyla, KPSS puam ve mülakat şartı gözetilerek gerçekleştirilmiştir. Alman personeller "Sosyal Hizmet, Psikoloji, Sosyoloji, Psikolojik Damşmanlık ve Rehberlik, Çocuk Gelişimi, Aile ve Tüketici Bilimleri" alamnda lisans mezunu olup özel hizmet alımı (taşeron) yoluyla toplamda 3.000 personel göreve başlatılmıştır. Özel hizmet alımı şeklinde gerçekleşen bu alımlar, KPSS şartının olduğu ilk örnek olma özelliğine sahiptir. Süreç içerisinde Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 2020 yılı itibariyle yapmış olduğu ASDEP personeli alımlarım ise yine "aym alım usulü" ile 4/B sözleşmeli memur statüsünde gerçekleştirmiştir. Bu durum Sosyal Hizmet Merkezlerinde, 4/D unvansız işçi ASDEP personeli", "4/B sözleşmeli memur ASDEP personeli" gibi ayrımlar ortaya çıkarmış, kuruluşlarda çeşitli alanlarda hizmet veren personeller arasında eşitsizliğe ve ikiliğe neden olmuştur. (Örneğin; 4D işçi statüsünde çalışan ASDEPTiler 45 saat, memur ASDEP'in çalışma saati haftalık 40 saat uygulanmış, 4D işçilerin bulundukları statü birçok Sosyal Hizmet Merkezlerindeki idareciler tarafından tehdit ve mobing aracı olarak kullamimıştır.) Özel Hizmet Alımı (taşeron) yoluyla alman personeller 2018 yılında 696 sayılı KHK ile birlikte 4/D unvansız işçi kadrolarına geçirilerek kamu işçisi şeklinde değerlendirilmeye başlanmıştır. Bu şekilde ASDEP personelleri de 4/D unvansız işçi kadrosuna alınmış fakat bu durum çeşitli sorunlan da beraberinde getirmiştir.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı Sosyal Hizmet Merkezlerinde görev alan bu personeller, bu merkezlerde yürütülen asıl iş ve işlemlerde lisans mezuniyetlerine uygun olarak görev almakta, mesleki çalışmalar yürütmekte, Şebit Ailelerimiz ve Gazilerimiz, kadın, çocuk, yaşlı, engelli gibi incinebilir gruplarla birebir çalışmakta ve sosyal inceleme süreçlerini yürüterek Sosyal îneeleme Raporlan" düzenlemektedir. Fakat hukuken unvansız işçi kadrosunda bulunan bu personellerin imza yetkisi bulunmayıp mesleki iş ve işlemleri yürütme konusunda da yetkileri yoktur. Bulundukları hukuki statü ile yapmış oldukları işler arasında tutarsızlık bulunmaktadır. 4/D ASDEP personellerinin şu anda bulundukları statü gereği KPSS puam ve mülakat ile işe abnmalanmn herhangi bir önemi kalmamış, hukuken unvansız işçi olduklarından lisans mezuniyetlerinm getirdiği yetki ve sorumluluktan yoksun kalmışlardır. Anayasamızın ve devlet geleneğimizin adalet, eşitlik gibi temel kavramlarına ters düşen bu durum ayrıca kamu hukuku ve vicdam açısından da yaralayıcıdır. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığında oluşan bu ikilik Anayasamıza aykın bir şekilde iş barışını bozmuştur ve oluşan mağduriyetler neticesinde işçi statüsündeki 3000 ASDEP görevlisinden 700 kişiye yakım istifa etmek zorunda kalmıştır."însam yaşat ki Devlet yaşasın." şiarmca bu konuda ki önerimiz, KESS ve mülakat yöntemiyle işe alınan ve 696 KHK ile sehven 4/D işçi kadrosuna geçirildiklerini düşündüğümüz bu personellerin diğer Sözleşmeli Memurlar gibi 4/A kadrosuna geçirilerek söz konusu ikiliğin ve eşitsizliğin ortadan kaldırılmasıdır." iddiaları yer almıştır. 

Bu bağlamda; 

1- ASDEP personelleri arasındaki 4/B ve 4/D statü farkım gidermeye yönelik herhangi bir çalışma var mıdır? 4/D statüsünde çalışan ASDEP personelleri 4/B statüsüne geçirilerek bu fark ortadan kaldınlacak mıdır? 

KAMUBİZ.COM İnstagram KANALI İÇİN TIKLAYINIZ

2- 696 KHK ile unvansız işçi haline gelen ve Sosyal Hizmet Merkezlerinin Uygulama Birimleri başta olmak üzere birçok biriminde görev yapmakta olan unvansız işçi ASDEP Personelleri sosyal inceleme raporu düzenleyerek vatandaşlarımıza sosyal ekonomik destek hizmeti sunmaktadır. Bu kişilerin bu raporu düzenlemeye ve bu hizmeti sunmaya yetkisi var mıdır? Hangi hukuki dayanağa göre bu işlemi yürütmektedirler? 

3- Korunmaya ihtiyacı olan çocuklar ile çalışan ve 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu kapsamında Damşmanlık, Bakım Tedbiri gibi birçok tedbiri uygulayan unvansız işçi ASDEP Personellerinin sosyal inceleme raporu düzenleyerek bu tedbirleri almaya ve uygulamaya yetkileri var mıdır? Hangi hukuki dayanağa göre bu işlemleri yürütmektedirler? 

4- Engelli ve yaşlı hizmetleri kapsamında hizmet sunan, bu vatandaşlarımızın Evde Bakım Hizmetinden faydalanması amacıyla Bakım Raporu düzenleyen unvansız işçi ASDEP personellerinin bu raporu düzenleme yetkisi ve vatandaşlarımızın bu hizmetten faydalanmasına yönelik karar vermeye yetkisi var mıdır? Hangi hukuki dayanağa göre bu hizmeti yürütmektedirler?

5- Devlet Personel Başkanlığının 6480 sayı ve 03.10.2018 tarihli görüş yazısı dikkate alındığında imza yetkileri olmadığı anlaşılan unvansız işçi ASDEP Personellerinin Bakanlığın sunduğu hizmetleri yürütürken atmış oldukları imzaların hukuki sorumluluğunu kim üstlenmektedir? 

WhatsApp Grubumuz İçin TIKLAYINIZ

FACEBOOK SAYFAMIZI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ

TWİTTER'DAN TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Yorumlar (0)