İnfaz ve Koruma Memurlarına Emniyet Hizmetleri Sınıfı Kanun Teklifi

İnfaz ve Koruma Memurlarımızın Emniyet Hizmetleri Sınıfına geçirilmeleri TBMM ye taşındı.

KAMU 11.05.2022, 15:20 Editör
İnfaz ve Koruma Memurlarına Emniyet Hizmetleri Sınıfı Kanun Teklifi

657 Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılmasına Hakkında Kanun Teklifi. Teklif ile, infaz ve koruma memurlarının emniyet hizmetleri sınıfına geçirilmeleri amaçlanmaktadır.

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

657 Sayılı Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve Gerekçesi ekte sunulmuştur. Gereğini saygılarımla arz ederim. Çelebi İzmir itltıiletveklii 

GENEL GEREKÇE 

İnfaz ve koruma memurları ülkemizin diğer güvenlik birimleri gibi riskli bir görev icra etmektedir. Güvenlik işi icra etmelerine rağmen ülkemizin diğer güvenlik birimleri olan Emniyet Jandarma, Orman ve Gümrük Muhafaza birimlerinden, hatta diğer üniforma giyen zabıta, itfaiye vb. birimlerden özlük hakları bakımından çok geridedirler. 

Hükümlü ve tutuklularla ilgilenme konusunda yeri geldiğinde anne, baba, kardeş, doktor, psikolog olan infaz ve koruma memurları, yeri geldiğinde PTT memuru, yangın durumlarında itfaiye memuru, asayiş durumlarında polis memuru gibi görevler icra etmektedirler. Bununla birlikte sosyal ve insan yoğunluklu olan kurumların acil ve olağan üstü hallerinde, nöbet sistemi dâhilinde, çözümler üretmeye çalışmakta, kurumun bölümlerinde veya hizmetlerinde arıza ya da aksaklık olduğunda çözüm üretmekte ya da gerekil müdahalenin anında yapılmasını temin etmektedirler. Hükümlü ve tutukluların intihara sürüklenmesini önlemeye çalışan, bütün sağlık hizmetlerinin temin edilmesine çabalayan, hükümlülerin ve tutukluların birbirlerine, kuruma ya da memura karşı disiplinsizlik ve şiddet içerikli davranışlarını ve firarı önleyeme çalışan ve bununla birlikte kurumun sağlıklı bir şekilde işlerinin günlük ve de genelde 12 saatlik vardiya değişimleri dâhilinde sorunsuz şekilde icra edilmesini ve devamını sağlayan infaz ve koruma memurları, bu işlerin icrasında; yangın durumlarında duman zehirlenmesi, jiletli veya diğer şiddet içerikli saldırılarda vücut ve ruh bütünlüğünün zarar görmesi gibi durumlara maruz kalmaktadırlar. Ayrıca terör örgütlerinin ve organize suç örgütlerinin hedefi olarak iş dışındaki günlük hayatlarında da ciddi şekilde tehdit altındadırlar. 

Kanun teklifimizle yukarıda sayılan sebepler ışığında görev ve çalışma şartlarının zorluğu göz önüne alınarak İnfaz ve Koruma Memurlarımızın Emniyet Hizmetleri Sınıfına geçirilmeleri amaçlanmıştır.

657 SAYİLİ DEVLET MEMURLARI KANUNUMDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN TEKLİFİ 

MADDE 1- 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 36'ncı maddesinin birinci fıkrasının VII- EMNİYET HİZMETLERİ SINIFI bendinin altında yer alan tanım aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"Bu sınıf, öze! kanunlarına göre infaz koruma memuru, çarşı ve mahalle bekçisi, polis, komiser muavini, komiser, başkomiser emniyet müfettişi, polis müfettişi, emniyet amiri ve emniyet müdürü ve emniyet müdürü sıfatını kazanmış emniyet mensubu memurları kapsar." 
MADDE 2-Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
MADDE 3- Bu Kanun hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.

FACEBOOK SAYFAMIZI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ

TWİTTER'DAN TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Yorumlar (0)
18
açık