mymemur.com haberi -Orman Genel Müdürlüğü Personeline Ödenecek Kadastro Tazminat Miktarı Belli Oldu (Resmi Yazı)

mymemur.com haberi -Orman Genel Müdürlüğü Personeline Ödenecek Kadastro Tazminat Miktarı Belli Oldu (Resmi Yazı)
mymemur.com haber- OGM Personeline 2019 yılı içerisinde ne kadar kadastro tazminatı ödenecek? Orman Genel Müdürlüğü tarafından yazılan resmi yazıda hangi personellere ne kadar kadastro tazminatı ödeneceği hususu belli oldu.

mymemur.com haberleri- OGM Personeline Kadastro Tazminatı Ödenecek! Hangi Personeller Faydalanacak. Toç-Bir-Sen 4.Dönem Toplu Sözleşmesinde Kazanıma dönüştürdüğü ve uygulamada sorun yaşanan "Kadastro Tazminatı Ödemesine” ilişkin OGM talimat yazısı tüm Orman Bölge Müdürlüklerine gönderildi. İşte OGM çalışanlarına ödenecek Kadastro Tazminatı Ödemesi! Orman Genel Müdürlüğü çalışanlarına ödenecek "Kadastro Tazminatı Ödemesine” ilişkin Orman Genel Müdürlüğü talimat yazısı 28 Orman Bölge Müdürlüğüne gönderildi. Kadastro Tazminatı Ödemesine ilişkin yazı tam metni:

Kamu Görevlilerinin Geneline ve Hizmet Kollarına Yönelik Mali ve Sosyal Haklara ilişkin 2018 ve 2019 Yıllarım Kapsayan 4. Dönem Toplu Sözleşme 25 Ağustos 2017 tarihli 30165 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. Tarım ve Ormancılık Hizmet Koluna İlişkin Toplu Sözleşmenin(Dokuzuncu Bölüm) Kadastro tazminatı başlıklı 10.maddesinde "Orman Genel Müdürlüğü kadrolarında ve sözleşmeli personel pozisyonlarında bulunanlardan orman kadastrosu hizmetlerinde görevlendirilen ve arazide fiilen çalışanlar, Orman Genci Müdürlüğü döner sermaye bütçesinden karşılanmak üzere, fiilen çalıştıkları her gün için 200 gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarda kadastro tazminatı ödenir." hükmü yer almaktadır.

Toplu sözleşme metni kesin olup taraftarı bağlar. Anayasa'nın 53’ncü maddesinde Kamu Görevlileri Hakem Kurulu kararlarının kesin ve toplu sözleşme hükmünde olduğu açık bir şekilde ifade edilmiştir. Diğer taraftan yine Anayasa'nın 128’nci maddesinde "Memurların ve diğer kamu görevlilerinin nitelikleri, atanmaları, görev ve yetkileri, hakları ve yükümlülükleri, aylık ve ödenekleri ve diğer özlük işleri kanunla düzenlenir. Ancak, malî ve sosyal haklara ilişkin toplu sözleşme hükümleri saklıdır " hükmü mevcuttur.

Bu nedenle toplu sözleşme görüşmeleri sonucunda imzalanan toplu sözleşme metnine taraflardan herhangi birisinin itiraz hakkı ve imkanı bulunmamaktadır. Toplu sözleşme metninde yer alan hükümlerin uygulanmaması kanun hükmünün uygulanmaması olarak kabul edilir ve hak ihlali sonucunu doğurur. Toplu sözleşme hükümlerinin yürürlüğe girmesi için ayrıca bir düzenleme yapılması gerekmemektedir. Bu çerçevede, toplu sözleşmede alınan ve toplu sözleşme hükmü haline getirilen kararlar, herhangi bir yasal veya yönetsel düzenlemeye ihtiyaç duymaksızın doğrudan hüküm doğuran ve bu yönüyle aynı konudaki kanun ve yönetmelik hükümlerine göre öncelikli uygulama yeteneği bulunan hükümler olarak toplu sözleşme dönemi ile sınırlı olmak üzere yürürlüğe girer.

Bazı Orman Bölge Müdürlüklerinden alınan yazılardan, hangi hizmetlerin "Orman Kadastrosu Hizmetleri" kapsamına girdiği hakkında tereddütlerin oluştuğu anlaşılmaktadır.

Kadastro ve Mülkiyet Dairesi Başkanlığının görev, yetki ve sorumlulukları kapsamında arazi üzerinde fiili yapılan orman mülkiyetinin tespiti, tescili, aplikasyonu, orman sınırları dışına çıkarma gibi orman mülkiyetine yönelik tüm iş ve işlemler orman kadastro hizmeti olarak değerlendirilmiştir. Bir başka ifade ile ORMAN KADASTRO HİZMETİ; orman alanlarının ve 6831 sayılı Orman Kanununun 2 nci maddesine göre orman sınırları dışına çıkarılan yerlerin geometrik ve hukukî durumlarının tayin ve tespit edilmesinden bu ormanların ve orman sınırları dışına çıkartılan alanların tapu siciline tescil edilmelerine kadar, ayrıca ormancılık faaliyetleri kapsamında orman kadastrosunun uygulanması bakımından arazide ve büroda yapılacak her türlü teknik ya da idari iş ve işlemleri kapsar. Orman kadastrosu, değişik çeşitleri olan bazı hizmetler sonucunda meydana gelmekte, uygulanmakta ve yaşatılmaktadır. Bu kapsamda;

1- 6831 sayılı Orman Kanunu ve3402 sayılı Kadastro Kanununa göre yapılan orman kadastro çalışmaları ile başlayıp ormanların tescili ve orman tapularının alınması ile sonuçlanan süreçte yapılan iş ve işlemler (aplikasyon, ölçüm, haritalama, şekli ve hukuki incelemeler ile askı ilanlarının incelenmesi dahil).

2- Genel Müdürlüğü 2015/1 ve 2013/2 sayılı Tamimleri kapsamında yapılan iş ve işlemler. 

3- Özellikle Milli Emlak Genel Müdürlüğü ve taşra birimlerinden Belediyeler ve diğer Kamu Kurumlarından intikal eden taşınmazların vasıf tayini ve mülkiyet işlemleri açısından yorumlanması talepleri üzerine yapılan iş ve işlemler.

4- Dava açılması gereken orman mülkiyetine yönelik yapılan incelemelere ilişkin iş ve işlemler.

5- Vatandaşların değişik kanallar yolu ile (CİMER, e-posta, posta vb.) intikal eden orman mülkiyetine yönelik incelemelere ilişkin iş ve işlemler.

6- 7269 ve 6292 sayılı Kanun uygulamaları ile ilgili iş ve işlemler

7- 6831 ve 3402 sayılı Kanunlara göre orman kadastro çalışmalarında düzeltme çalışmalarına ilişkin iş ve işlemler. 

Orman kadastro hizmet kapsamında değerlendirilmesi uygun görülmüştür.

Kadastro tazminatının ödenebilmesi için kadastro hizmetlerinde görevlendirilmiş olmak ve fiilen arazide çalışmak zorunludur. Geçici olarak memuriyet mahalli dışında görevlendirilen personele arazide fiilen çalıştıkları günler için görevli gidilen işletme müdürlükleri tarafından kadastro tazminatı ödenir.

Kadastro Başmühendisliklerinin görevli gittiği yerlerde kadastro tazminatı, düzenlenen evrakın müdürlüğüne intikal ettirilerek işletme Müdürlüğünce ödenir.


mymemur.com

FACEBOOK SAYFAMIZI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ

TWİTTER'DAN TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ

HABERE YORUM KAT
UYARI: Yorum yazarak topluluk şartlarımızı kabul etmiş bulunuyor ve tüm sorumluluğu üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan kamubiz.com İnternet Sitesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.