Sözleşmeli Alınacak Arama ve Kurtarma Teknisyenliği yaş ve sözlü sınav şartı belli oldu

16 Temmuz 2021 tarihli Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda yapılan değişiklikle Sözleşmeli olarak AFAD Başkanlığındaki Arama ve Kurtarma Teknisyenliğine alınacaklarda aranan şartlar açıklandı. Buna göre Sözleşmeli Arama ve Kurtarma Teknisyenliği için yaş yartı 30 yaş olup, KPSS'den en yüksek puan almış beş katı adaya uygulanacak sözlü ve uygulamalı sınavla alım yapılacak

KAMU 16.07.2021, 07:19 Editör
Sözleşmeli Alınacak Arama ve Kurtarma Teknisyenliği yaş ve sözlü sınav şartı belli oldu

Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar ile Sözleşmeli Personele Ek Ödeme Yapılmasına Dair Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 4308)

Karar Sayısı: 4308
Ekli "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar ile Sözleşmeli Personele Ek Ödeme Yapılmasına Dair Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar'Tn yürürlüğe konulmasına, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası ile 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 9 uncu maddesi gereğince karar verilmiştir.

SÖZLEŞMELİ PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA İLİŞKİN ESASLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR ESASLAR İLE SÖZLEŞMELİ PERSONELE EK ÖDEME YAPILMASINA DAİR KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KARAR

MADDE 1- 6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların ek 2 nci maddesine yirmi beşinci fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
"Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığında bu Esaslar kapsamında istihdam edilmek üzere alınacak Arama ve Kurtarma Teknisyeni unvanlı sözleşmeli personel, yukarıdaki hükümlere bağlı olmaksızın KPSS (B) grubu puan sırasına konulmak kaydıyia ahm yapılacak her bir pozisyon sayısının beş katma kadar çağrılacak adaylar arasından, anılan Başkanlıkça belirlenecek usul ve esaslara göre yapılacak uygulamalı ve sözlü sınav sonucuna göre çalıştırılabilir."

MADDE 2- Aynı Esasların eki 4 sayılı Cetvelin "A- SÖZLEŞMELİ PERSONEL POZİSYON UNVANLARI İLE ASGARİ NİTELİKLERİ GÖSTERİR CETVEL" bölümüne alfabetik olarak teselsül ettirilmek üzere aşağıdaki satır eklenmiştir.
ARAMA VE KURTARMA TEKNİSYENİ- En az mesleki ve teknik öğretim veren ortaöğretim burumlarından mezun olmak, başvuru tarihi itibarıyla otuz yaşından gün almamış olmak ve sınav ilanında belirlenen boy ve kilo koşullarını taşımak.

MADDE 3- 3/1/2012 tarihli ve 2012/2665 sayıh Bakanlar Kurulu Karan ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personele Ek Ödeme Yapılmasına Dair Karara ekli "Sözleşmeli Personel Ek Ödeme Oranları Cetveli"nin 11 inci sırasının sonuna ", Arama ve Kurtarma Teknisyeni" ibaresi eklenmiştir.

MADDE 4- Bu Esaslar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5- Bu Esasları Cumhurbaşkanı yürütür.

FACEBOOK SAYFAMIZI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ

TWİTTER'DAN TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Yorumlar (0)
24
gök gürültülü hafif yağmurlu