Sözleşmeli er ve erbaşlar için 3600 ek gösterge kanun teklifi

Sözleşmeli er ve erbaşlar için 3600 ek gösterge kanun teklifi
Sözleşmeli Er ve Erbaşlara 3600 ek gösterge TBMM'de. 6191 Sayılı Sözleşmeli Er ve Erbaş Kanunu İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi verildi. Teklif ile, sözleşmeli er ve erbaşların maaş, ek gösterge, rapor ve izin gibi haklarının iyileştirilmesi amaçlanmaktadır.

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
6191 Sayılı Sözleşmeli Er ve Erbaş Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve gerekçesi ilişikte sunulmuştur. Gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim. 
Mehmet Ali ÇELEBİ/İzmir Milletvekili 

GENEL GEREKÇE 

10.03.2011 tarihinde kabul edilen 6191 sayılı kanun ile Türk Silahlı Kuvvetlerinde profesyonel askerliğe geçiş hedeflenmiştir. Ancak mevcut yasa ile temin edilen sözleşmeli er ve erbaşların birçok haklardan mahrum kaldığı tespit edilmiştir. 

Yapılan tespitler neticesinde sözleşmeli er ve erbaşların refakat izninden yararlandırılmadığı, rütbe işaretlerinin olmadığı, Türk Silahlı Kuvvetleri personeline yapılan iyileştirmelerden faydalandırılmadıkları, hava değişimi ve istirahat sürelerinin yetersiz olduğu, 3600 ek gösterge almadıkları, zati tabanca hakları olmadığı, aile yardımı alamadıkları, kışlada iskân edip evlerine gidemedikleri dolayısıyla aile hayatlarında ciddi problemlerin oluştuğu ortaya çıkmıştır. 

Bu bağlamda 6191 Sayılı Sözleşmeli Er ve Erbaş Kanunu'nda yapılacak değişikliklerle TSK bünyesinde vatanı ve milleti uğruna hizmet eden sözleşmeli er ve erbaşların aidiyet duygularının pekiştirilmesi, mesleki motivasyonlarının arttırılması amaçlanmıştır. 

MADDE GEREKÇELERİ 
MADDE 1- Madde ile sözleşmeli erbaş ve erlerin hava değişimi ve istirahat süresinin 3 aydan 6 aya çıkarılması amaçlanmıştır. 
MADDE 2- Madde ile sözleşmeli erbaş ve erlere 3600 ek gösterge verilmesi amaçlanmıştır. 
MADDE 3- Madde ile sözleşmeli erbaş ve erlerin TSK'ne yapılan iyileştirme zamlarından yararlandırılmaları amaçlanmıştır.
MADDE 4-Madde ile sözleşmeli erbaş ve erlere refakat izni imkânının tanınması amaçlanmıştır. 
MADDE 5- Madde ile sözleşmeli erbaş ve erlerin Genelkurmay Başkanlığı'nın belirleyeceği birliklerde kışlalarda kalmayıp evlerine gitmelerine olanak sağlanması amaçlanmıştır. 
MADDE 6- 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanunun Ek 8. Maddesinin ilk fikrasının değiştirilmesiyle gerek ulusal güvenliğimizi gerek iş güvenliğimizi ere silahın devletçe ücretsiz olarak verilmesi ve tüm bu birimlerde görev yapan personelin can güvenliğinin koruma altına alınması amaçlanmıştır. 
MADDE 7- Madde ile sözleşmeli erbaş ve erlerin diğer TSK personelleri gibi aile yardımı ödeneğinden faydalanmaları amaçlanmıştır. MADDE 8-Yürürlük Maddesidir. 
MADDE 9- Yürütme Maddesidir. 

6191 SAYILI SÖZLEŞMELİ ER VE ERBAŞ KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN TEKLİFİ 

MADDE 1-10/3/2011 tarihli ve 6191 Sayılı Sözleşmeli Er ve Erbaş Kanunu'nun 6'ncı maddesinin sekizinci fıkrasındaki “(yatarak tedavi olma süreci hariç) üç ayı geçemez.” ibaresi "(yatarak tedavi olma süreci hariç) altı ayı geçemez." olarak; "Hava değişimi ve istirahat süresi üç ayı geçenlerin" ibaresi "Hava değişimi ve istirahat süresi altı ayı geçenlerin” olarak değiştirilmiştir. 
MADDE 2-6191 Sayılı Sözleşmeli Er ve Erbaş Kanunu'nun 7'inci maddesinin üçüncü fikrasına üçüncü cümleden sonra gelmek üzere "Ayrıca, sözleşmeli erbaş ve erlere dereceleri itibarıyla astsubaylar için belirlenmiş olan ek göstergeler uygulanır.” cümlesi eklenmiştir. 
MADDE 3-6191 Sayılı Sözleşmeli Er ve Erbaş Kanunu'nun 7'nci maddesinin üçüncü fıkrasına "Sözleşmeli er ve erbaşların aylık ödemelerine, TSK personelinin maaşlarına yapılan iyileştirmeler eşit şekilde yansıtılır.” ibaresi eklenmiştir.
MADDE 4-6191 Sayılı Sözleşmeli Er ve Erbaş Kanunu'nun 8'inci maddesinin beşinci fikrasınac) bakmakla yükümlü olduğu veya refakat etmediği takdirde hayati tehlikeye girecek ana, baba, eş ve çocukları ile kardeşlerinden birinin ağır bir kaza geçirmesi veya tedavisi uzun süren önemli bir hastalığa tutulmuş olması hallerinde, bu hallerin sağlık kurulu raporuyla ilmesi şartıyla, istekleri üzerine, aylık ve özlük hakları korunarak üç aya kadar “ibaresi eklenmiştir. 
MADDE 5-6191 Sayılı Sözleşmeli Er ve Erbaş Kanunu'nun 8'inci maddesinin sekizinci fikrasındaki "Sözleşme ve görev süresince kışlada iskân edilirler." cümlesi “Sözleşme ve görev süresince Genelkurmay Başkanlığı'nın belirleyeceği birlikler haricinde kışlada iskân edilirler." olarak değiştirilmiş; bu cümleden sonra gelmek üzere "Belirlenen birliklerde sözleşmeli erbaş ve erlerden isteyenler Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanununun bu konudaki hükümleri saklı kalmak şartıyla, gece evlerine gidebilirler (Nöbetçi olanlar hariç). Gece kışlada veya gemide kalmayı kabul edenler yetkili amirin izni olmadan kışladan veya gemiden ayrılamazlar. Bunlar mümkün olduğu kadar erbaş ve erlerden ayrı olarak tahsis edilecek yerlerde yatırılırlar." cümleleri eklenmiştir. 
MADDE 6-10/7/1953 tarihli ve 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanunun Ek 8. Maddesinin ilk fikrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. "Milli Savunma Bakanlığınca temin edilen tabanca ve mermiler, Türk Silahlı Kuvvetleri deki subay, astsubay, uzman erbaş ve sözleşmeli erbaşlara; Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığınca temin edilen tabanca ve mermiler, kendi bünyelerindeki subay, astsubay, uzman jandarma, uzman erbaş ve sözleşmeli erbaşlara; Emniyet Genel Müdürlüğünce temin edilen tabanca ve mermiler, emniyet hizmetleri sinifi personeli ile Emniyet Genel Müdürlüğünün merkez ve taşra ünitelerinde istihdam edilen çarşı ve mahalle bekçilerine, görevlerinde kullanmak üzere bedelsiz zati demirbaş silah olarak verilir. Bedelsiz verilen silahların ayrılma, ihraç ve benzeri sebeplerle geri alınma usul ve esasları ve şartları, zayi, hasar, onarım, kadro standardı dışı bırakılması, eğitim ve görevde kullanan mermilerin bedelsiz temini ve diğer hususlar çıkarılan yönetmeliklerle belirlenir." 
MADDE 7-27/6/1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 8'inci maddesinde yer alan “yararlanamayanlara," ibaresi "yararlanamayanlar ile 6191 sayılı Sözleşmeli Erbaş ve Er Kanununa tabi personele," şeklinde değiştirilmiştir. 
MADDE 8- Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe 
MADDE 9- Bu Kanun hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür. 

Kamubiz.com ÖZEL/ ANKARA

FACEBOOK SAYFAMIZI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ

TWİTTER'DAN TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ

HABERE YORUM KAT
UYARI: Yorum yazarak topluluk şartlarımızı kabul etmiş bulunuyor ve tüm sorumluluğu üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan kamubiz.com İnternet Sitesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
1 Yorum